Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesidir.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesidir.Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İnkılap (devrim)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine ne denir? Veremle Savaş Eğitimi Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdaki sözcüklere ‘’-e, -a’’ ekleri getirildiğinde hangi sözcükte bir değişiklik meydana gelir?       Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe genel olarak aşağıdakilerden hangisinde azalma olmaz? Yer kabuğunun tabakları arasına sokulan magmanın bu alanlarda katılaşması sonucunda bazı yer şekilleri oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi magmanın yerin derinliklerinde katılaşması sonucunda oluşmuş yer şekillerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur? (I) İnsanlık tarihiyle zeytin kadar iç içe geçmiş başka bir ağaç yok desek yeridir. (II) Uzun ömürlü zeytin ağacı mitolojik öykülerde “Ölmez Ağacı” ismiyle anılır, “zeytin dalı” ise kültürler arasında birleştirici bir köprü ve barış sembolü olarak hâlen kullanılır. (III) Zeytinin anavatanı Akdeniz havzasıdır. (IV) Bu havzada yer alan ülkemizde üretilen onlarca farklı zeytin çeşidine ek olarak özellikle İspanya, Fransa ve İtalya’da da çok farklı zeytin türlerine rastlayabilirsiniz. (V) Akdeniz’in Fas’tan Suriye’ye kadar uzanan güney şeridindeki kıyı bölgeleri ciddi üreticiler arasında yer alır. (VI) Dünyanın en değerli ve en besleyici yağına sahip bu minik meyve, kahvaltılık salamurası dışında sofralarımızda farklı tatlarda yer bulur.Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? “Ey Muhammed! De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.’’ (Kehf suresi, 110. ayet) Verilen ayette Hz. Peygamber’in hangi yönüne değinilmemiştir? I. Türklerin Müslümanlığı benimsemesiyle birlikte bu dinin etkisiyle yazılmış sanatsal metinler verilmeye başlanmıştır. II. Uygur alfabesinin de kullanıldığı İslami döneme ait ilk dil ve edebiyat ürünlerinde, zamanla yalnız Arap alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. III. Bu dönem eserleri, ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar döneminde verildiğinden Hakaniye lehçesiyle kaleme alınmıştır. IV. Dinî ve didaktik içerikli bu eserlerde İslam kültür ve uygarlığının etkileri açıktır. V. Bu dönemde kaleme alınan eserlerde Göktürkçe ve Uygurcanın etkileri hiç yoktur. Numaralanmış yargılardan hangisi İslami Dönem ilk eserler için söylenemez? Birinci Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal’in askerî başarılarıyla tüm dünyada tanındığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? ‘’Kasabın oğlu sınıfta bekliyor.’’ hangi ses olayı yoktur?           “Öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her yıl tespit edilerek … ayından itibaren en geç … ayında ilan edilir.”5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre öğrenim ücreti ve diğer ücretlerle ilgili olarak yukarıdaki ifadede noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?