Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi meddah ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi meddah ile ilgili yanlış bir bilgidir? sorunun cevabı "Meddahlıkta dekor ve sahne düzenine ayrı bir önem verilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki sözcüklerin hangisine “-in” eki eklendiğinde kesme işareti kullanılmalıdır? Mutfaklarda kullanılan tüpler; gaz maddelerin hangi özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır? Hangi cümledeki tarihlerin yazımı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların başlama sebepleri arasında yer almaz? Hangi sayının okunuşu yanlış verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi “sorumluluk” ile ilgiliverilebilecek bir örnek değildir? 1 onbinlik+5 binlik+2 yüzlük+1 onluk+7 birlik çözümlemiş sayı aşağıdakileden hangisidir? Türk devlet ve toplulukları genellikle konar-göçer ya-şam tarzını benimsemişlerdir. Bu nedenle de çadırlarda yaşamış, şehir kale ve evleri olmamıştır. Bazı Türk devletleri ise yerleşik yaşama geçerek şehirlerde kale, mabet, saray, ev yapmıştır. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi yerleşik yaşama geçmiştir? Ey insanlar! Rabb’iniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur… Üstünlük ancak takvada, Allah’tan sakınmadadır.Bu hadiste İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan hususlardan hangisine vurgu yapılmıştır?  “Ablam misafirleri geleceği ve çok yorgun olacağı için bize gelmeyecekmiş.” Cümlesi kaç kelimeden oluşur? Hamza’nın şehit edilmesi, Peygamberimizin dişinin kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları hangi savaşı belirtir?