S:1

Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengenin bozulmasına neden olan durumlardan değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengenin bozulmasına neden olan durumlardan değildir? sorunun cevabı "Yeni canlı türlerinin keşfedilmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. (... ) Meleklerin, şeklini tam olarak bilemediğimiz kendilerine özgü kanatları vardır.(... ) Erkek ve dişi olma özelliğine sahip olan melekler, evlenip çoğalırlar.( ...) Melekler kısa zamanda çok uzun mesafelere gidebilirler.(... ) Ölüm, tüm canlılar için kaçınılmaz bir sondur.( ...) Şeytan, Hz. Âdeme (a.s.) saygı göstermiş ve secde etmiştir. Bir otomobil, 8 litrelik benzinle 100 kilometrelik yol gidebilmektedir. Buna göre, bu otomobil 1000 kilometrelik yolu kaç litre benzinle gidebilir? Yazar yaşadığı toplumdan bağımsız değildir. Onun ya-şadığı toplumdan uzak bir şekilde eser vermesi olanaksızdır. Bu açıdan her tema yazıldığı dönemin zihniyetini, sosyal ve kültürel durumunu yansıtır. Kısacası sanatın gerçeği ile yaşananın gerçeği birbiriyle örtüşmez belki ancak sanat gerçek yaşamdan, içinde yaşadığı toplumsal, ekonomik ve kültürel ortamdan etkilenir.Bu parçadaki açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi servetifünuncuların toplumsal yaşamdan etkilendiklerini gösterir? I Meşrutiyet döneminde hazırlanan Kanun-i Esaside padişah otoritesini sınırlayan herhangi bir madde yoktur. Padişahın tayin ettiği Heyet-i Vükela adı verilen hükümet Meclise karşı sorumlu değildi. II Meşrutiyette ise hükümetin meclise karşı sorumlu olduğu Kanun-i Esaside yapılan değişiklikle hükme bağlanmıştır. Buna göreI.) Hükümdarın yetkileri II Meşrutiyet döneminde kısıtlanmışII.) Osmanlı devleti parlamento bir yönetim benimsemişIII.) Osmanlı Devletinde hukuk devleti anlayışı gelişmiştir.Yargılarından hangisine ulaşılabilir? Osmanlı Devletinde divan toplantılarında büyük davalara bakan, kadı ve müderrislerin atamalarını yapan devlet görevlisi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, uygulama biçimine göre demokrasi çeşitlerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir? I. Asırlık çınarların gölgelediği caddeler, eski konsolosluk binalarıyla doludur.II. Cetine, Karadağda tarihî dokusuyla dikkat çeken bir kenttir.III. Çünkü Cetine, 15.yydan 1946ya kadar başkentlik yapmıştır.IV. Yugoslavya dönemiyle birlikte bu unvanını Podgoricaya kaptırmıştı.V. Sakin kentin geniş caddelerinde yer alan eski binalar geçmişin izlerini hâlâ taşımaktadır.Bu cümlelerden oluşturulucak bir paragrafta, cümlelerin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şairlerinden değildir? Hangi sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri diğerlerinden farklıdır? "Kendi zarara uğrayınca insanlık savunucusu kesilip, başkasının başına aynı zarar gelince oralı olmamak; içtensizliktir, gösteriştir. Başka yerlerdeki insanların acılarına benim yakınımda değil deyip aldırış etmemek, uygarlıktan uzak olmaktır."Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Balkonda kitap okuyan Cemre, birden karşıdaki evden dumanlar yükseldiğini fark ederek itfaiyeyi aramak için telefona koştu.Bu durumda Cemrenin aşağıdaki numaralardan hangisini araması gerekir? Aşağıdakilerin hangisi Tarih öncesi devirlerden değildir? Ülkemizde farklı iklimlerin görülmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Üç basamaklı en büyük doğal sayının 15 fazlası ile dört basamaklı en küçük doğal sayının 84 eksiğinin toplamı hangisidir? yaşıyoruz- hepimiz- Türkiyede kelimelerini anlamlı bir cümleye dönüştürdüğümüzde hangisi başta yer almalıdır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Karşıdan karşıya geçişte en güvenli yol neresidir? Sınıfımızdaki eşyaları ................. kullanmalıyız. Cümledeki noktalı yere ne yazılmalıdır? Ülkemizde eroyonla mücadele eden ve ağaçlandırma çalışmalarında bulunan vakfın kısa adı aşağıdakilerden hangisidir? • Konuyu özellikleri ve sınırlarıyla dinleyicilere belirtmek• Konuşmacıların konu dışına çıkmalarına izin vermek• Herkese eşit konuşma süresi vermekTartışma başkanının görevleriyle ilgili verilen bu cümleler doğruyanlış bakımından değerlendirilirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? 1739 sayılı milli eğitim temel kanununa göre, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Bir gün Ebu Zer, Bilal-i Habeşi ile tartıştı ve onu, Kara kadının oğlu! diyerek aşağıladı. Durum Hz. Peygambere haber verilince Hz. Peygamber (s.a.) çok kızdı ve Ebu Zere:— Ey Ebu Zer! Sen Bilali, annesinin renginden dolayı ayıplamışsın öyle mi? Demek ki sen Müslümanlığı kabul etmene rağmen hâlâ cahilce düşünüyorsun, dedi.Yukarıda anlatılan olayda Ebu Zer (r.a) İslamın hangi prensibine dikkat etmemiştir? Dinimiz çevreye ne yapılmasını tavsiye etmez? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Esnafın pîri olarak tanınan Türk- İslam büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Bir sanat eseri karşısında değerlendirmede bulunurken aşağıdaki yargılardan hangisini kullanırız? Bir iletkenin direnci,I. Yapıldığı metalin cinsiII. UzunluğuIII. Kesit alanıniceliklerinden hangilerine bağlıdır? Arkadaşlarımızın ilgi ve yetenekleri farklıdır.Aşağıdakilerden hangisi, bu farklılıklarla ortaya çıkan bir etkinlik değildir? Bir sınıftaki 36 öğrenciyi 3 şer oturtmak istersek sınıfa kaç tane sıra gerekir? Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşının sonuçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi sanat metni olarak kabul edilir? % 6sı 0,3 olan sayı hangi sayının % 25ine eşittir? İngiltere, Mac Millan (Mak Milen) Planını aşağıdakilerden hangisinin çözümü için ortaya atmıştır? Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynağı değildir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, harcama yetkisi ve yetkilisi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Annemizin erkek kardeşi bizim neyimiz olur? Aşağıdakilerden hangisi Allahın peygamberler ile iletişim kurma yollarından biri değildir? Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşını hangi ilimizde başlattı? Aşağıdakilerden hangisi Nobel Ödülünün verildiği alanlardan biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir