S:1

1. Şiir
İllerde konup göçerler
Lale sümbülü biçerler
Ağalar beyler içerler
Kahve de kara değimli
2. Şiir
Gülelim oynayalım kâm alalım dünyadan
Mai Tesnim içelim çeşmei Nevpeydadan
Görülem ab-ı hayat çıktığın ejderhadan
Gidelim serv-i revanım yürü Sadabade
Bu iki şiir karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

1. Şiirİllerde konup göçerler Lale sümbülü biçerler Ağalar beyler içerler Kahve de kara değimli2. ŞiirGülelim oynayalım kâm alalım dünyadanMai Tesnim içelim çeşmei NevpeydadanGörülem ab-ı hayat çıktığın ejderhadanGidelim serv-i revanım yürü SadabadeBu iki şiir karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "Aynı ölçüyle  yazılmışlardır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğuldur? Bahçemizde bir baştan bir başa çekilmiş telefon telleri vardı. Çamaşırları bunlara asıyorduk. Kısa boylu olmama rağmen bu tellerin bazı yerlerine ulaşabiliyordum. Bir gün ağabeyimin gömleğini yıkadım. Gömleği alıp tele uzanmaya çalıştım. Çalıştım ama parmak uçlarımdan, ellerimden bir şeyler akmaya başladı. Neye uğradığımı bilemedim. Ellerimi çektim. Sonra yine gömleği asmaya çalıştım. Bu kez de uyuşmuştum sanki. Kolum kalkmıyor, ayaklarım açılmıyordu. Korktum, bağırmaya başladım. Kimse gelmiyordu. Komşumuza seslendim daha yüksek bir sesle. - - - -Bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I- Üretimde süreklilik sağlanmasıII- Atlı askeri birlik yetiştirilmesiIII- Merkezi otoritenin güçlenmesiIV- Gelirlerin doğrudan hazineye aktarılmasıYukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin faydalarındandır? Homerosun İlyada ve Odesia destanı hangi uygarlığa aittir? Aşağıdakilerden hangisi kara katmanı ile ilgili doğru bir bilgidir? Koordinat düzleminde A(3, - 6) noktasının eksenlere olan uzaklıkları toplamı kaç birimdir? Saat 19.00'da ödevine başlayan Berk, çalışmasını saat 21.00'de bitirdiğine göre kaç dakika ödev yapmıştır? Havuç, hardal, hamsi kelimelerinden hangisi sözlükte ilk başta olur? İstanbul is a - - - - city in Turkey. Beyşehir Kubadabat Sarayında yapılan kazılarda ele geçen çiniler ve stukolar, aşağıdaki hangi müzede sergilenmektedir? 1982 Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesi bir kanun hakkında vermiş olduğu iptal hükmünün yürürlüğe giriş tarihini, kararın Resmî Gazetede yayımlanmasından itibaren en çok ne kadar süre erteleyebilir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Okunuşu üç milyon üç yüz üç bin yetmiş üç olansayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminin özelliklerinden biri değildir? Kuvvetin büyüklüğü, içlerinde esnek sarmal bir yay bulunan dinamometrelerle ölçülür.Bu sarmal yayın hangi özelliği ölçüme etki etmemektedir? Hz. Muhammedin annesi olmamasına rağmen kime anne der ve onu annesi gibi görürdü? İlk meclisin ve hükümetin başkanı kimdir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi ünlü bir harf aldığında yumuşamaz? I. Edebiyatımızın ilk mesnevisidir.II. İslam kültürü etkisindeki ilk edebi eserdir.III. Hakaniye lehçesiyle yazılan eserde Arapça ve Farsça sözcükler de kullanılmıştır.IV. Ahlak, dinin önemi, devlet idaresi gibi konulara değinilmiştir.V. Türkçenin Farsçadan üstünlüğü ortaya konmaya çalışılmıştır.Yukarıda Kutadgu Bilig ile ilgili olarak verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? • Yaz ve kış mevsimlerinde kara ve deniz arasında yön değiştirir• Hindistan, Çin, Japonya ve Bangladeş gibi ülkelerin iklimi üzerinde etkilidirYukarıda bazı özellikleri verilen rüzgâr aşağıdakilerden hangisidir? İnsan bir şeye ihtiyaç duyduğunu en çok ne zaman hisseder ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil yoktur? Bir kenar uzunluğu 7 cm olan bir karenin alanı kaç cm²dir Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Dostun bizim iyiliğimizi isteyerek söylediği acı sözler bizi üzmez. anlamında kullanılır? 8 + A = 16 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine dayalı öğrenmede oluşması beklenen bir öğretme- öğrenme ortamıdır? Bir kenar uzunluğu 6 cm olan karenin çevre uzunluğu kaç cm'dir? Aşağıdakilerden hangisine "-sa" hecesini eklediğimizde bir gün adı oluşur? Atatürk bizim başöğretmenimizdir.Cümlesinde Atatürk ve başöğretmen sözcükleri yapısına göre ne tür sözcüklerdir? Nasıl ki, her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise dinimizin gerçek felsefesini inceleyecek, ar aştıracak, bilimsel ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak seçkin ve gerçek din adamlarını yetiştirecek, yükseköğrenim kurumlarına sahip olmalıyız.Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine işaret etmiştir? Mevlana ve Yunus Emre, ünleri Anadolu sınırlarını aşmış çok değerli şahsiyetlerdir. Böyle değerli şahsiyetlere sahip bir toplum olarak onların kıymetini bilmeli, edebiyatımıza kazandırdığı eserlere sahip çıkmalıyız.Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama ya örnek yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin zayıflaması ve parçalanmasında etkili olmamıştır? Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır? In my dream, the sun - - - - and my friends - - - - a picnic. Meleklerin özelliklerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir DNA molekülünde aşağıda verilen oranlardan hangisi 1e eşit değildir? Aşağıdakilerden hangisi, Dünyanın gözlemlenemeyen katmanlarından biridir? Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ‘sert sözcüğünün zıt anlamlısı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir