Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Halife Muaviye, iç istikrarı sağ-ladıktan sonra yeniden fetihlerebaşlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisiMuaviyenin fetihlerini yoğunlaştırdığı bölgelerden biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Halife Muaviye, iç istikrarı sağ-ladıktan sonra yeniden fetihlerebaşlamıştır.Aşağıdakilerden hangisiMuaviyenin fetihlerini yoğunlaştırdığı bölgelerden biri değildir? sorunun cevabı "İspanya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Kişinin davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol edebilmesine ………….….denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Yaşlı adama yardım ettim.” Cümlesinde ihtiyar sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini yazarsak cümlenin anlamı değişmez? Aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanun’a göre Makroekonomikgöstergeler ve bütçe büyüklüklerinin en geç hangi ayın ilk haftası içinde Yüksek Planlama Kurulunda görüşülür? “Fırsat kaçtıktan sonra o işten yarar beklemek” anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır ? Bir kovayı 50 bardak su ile dolduran bir çocuk 5 kovayı kaç bardak su ile doldurur? Uzaydan gelerek, Dünya atmosferine giren, atmosferdeki maddelere sürtünmesi sonucu yanarak ışık saçan katı cisimlere....................denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir binaya baktığımızda, onu oluşturan bir çok yapılar olduğunu görürüz. Örneğin, tuğlaların üst üste sıralanmasıyla duvarların oluştuğunu, duvarların arasına betonlar koyulduğunu ve betonları saran demir çubukların dikildiğini söyleyebiliriz.Verilen örnek vücudumuzla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi ile ilişkiendirilebilir?  Ülke ekonomisine ve çevremize katkısı olan geri dönüşüm kutularına hangisini atamayız? Saklambaç oyunu en az dört kişiyle oynanan bir oyundur. Zevkli bir oyun olmasına rağmen günümüzde fazla oynanmamaktadır. Ebe olan kişi, duvara ya da bir ağaca döner ve etrafına bakmadan saymaya başlar. Diğer oyuncular saklanırlar ve ebenin kendilerini bulmasını beklerler. Oyun ne kadar çok kişiyle oynanırsa o kadar eğlenceli olur.Bu parçada saklambaç oyunuyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk hikâyelerindendir?