S:1

Amniyosentez yöntemi uygulanırken verilenlerden hangisine dikkat edilmez?

Amniyosentez yöntemi uygulanırken verilenlerden hangisine dikkat edilmez? sorunun cevabı "Embriyonun rahime tutundu-ğunun anlaşılmasından sonra uygulanmasına" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Bir kümesteki tavukların ayak sayıları toplamı 80dir.Buna göre kümesteki tavuk sayısı kaçtır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi acı kelimesinin zıt anlamlısıdır? Basamak değerleri toplamı 65 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde Kızılayın yanında olmaz? Hz. Muhammedin (sav.) hayatıyla ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi geleneklerlerden kaynaklanmıştır? Kalkınmaya köylerden mi, yoksa kentlerden mi başlanmalı? şeklinde bir tartışma sorusu sorarak derse başlayan Gül Öğretmen, daha sonra öğrencilerden istekli olanları savunmak istedikleri cevaba göre iki gruba ayırmıştır. Bir sonraki derse kadar gerekli hazırlıkları yapan öğrenciler, jüri önünde tartışmışlardır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak tartışmayı kazanan grup açıklanmıştır.Buna göre, Gül Öğretmenin kullandığı tartışma yöntemi/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? İslam dininde tüm insanlığı öldürmekle eş tutulan günah aşağıdakilerden hangisidir? 378924 sayının birler basamağındaki sayı ile on binler basamağındaki sayı yer değiştirirse yeni sayı kaç olur? Orta Asyadan batıya göç eden ve devlet kurmayı başaramayan türk boyu hangisidir? Bir metin okuyan Hasan, hangi sorunun cevabını verirse metnin konusunu belirlemiş olur? Hangi ismin baş harfi her zaman büyük yazılır? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı beslenme için gerekli bir besindir? Bir gün Ebu Zer, Bilal-i Habeşi ile tartıştı ve onu, Kara kadının oğlu! diyerek aşağıladı. Durum Hz. Peygambere haber verilince Hz. Peygamber (s.a.) çok kızdı ve Ebu Zere:— Ey Ebu Zer! Sen Bilali, annesinin renginden dolayı ayıplamışsın öyle mi? Demek ki sen Müslümanlığı kabul etmene rağmen hâlâ cahilce düşünüyorsun, dedi.Yukarıda anlatılan olayda Ebu Zer (r.a) İslamın hangi prensibine dikkat etmemiştir? Eşyaların kötü kullanılması kolay bozulmasına ve kırılmasına yol açar. Bazı insanlar bozulan veya kırılan eşyalarını hemen atmayı tercih ediyor. Oysa atmadan önce onları tamir etme yollarını aramalıyız. Çünkü pek çok eşya tamir edilebilir. Üstelik, tamir edilebilecek eşyaların atılması ailemizin ve ülkemizin ekonomisinezarar verir.Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ‟bir işi yapmak istemeyip bazı sebepler ileri sürmek anlamındadır? İnsanlar doğal çevreyi korumak için yeterince duyarlı davranmıyorlar. Düşünceyi ifade eden kişi hangi duyguyu yaşıyor olabilir?" Yaşlı baba, yakında öleceğim diye aklından geçirmiş.Acaba malı mülkü hangi oğluma bırakayım? Kızını aklına bile getirmemiş. O el malı, nasıl olsa evlenip gidecek... diye düşünüyormuş.Kızına: Yakında öleceğim kızım malı mülkü hangi oğluma bırakayım? Diye sormuş.Kızı, derin üzüntüyle bir an duralamış, Baba beni evlat saymıyor musun? diyecekken yutkunmuş, babasını üzeceğinden korkmuş: Baba ağzından yel alsın,o nasıl söz! Sen daha çok yaşayacaksın, demiş.Verilen metne göre baba ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimizi annesinin vefatıyla ilk himayesine alan akrabası kimdir? İHTİYAR BALIKÇIİhtiyar balıkçı, o sabah balık avlamak için erkenden denize açılmıştı.Ağını denize attı.Bir süre bekledi.Sonra, yavaş yavaş ağı çekti. Ama hiç balık yakalayamamıştı. Bir kez daha attı. Yine bir şey yakalayamadı. Üçüncü defa atıp çektiğinde ise ağın içinde kırmızı bir balık olduğunu gördü.Balıkçı, nasıl bir balık tutmuş? 98 iki basamaklı bir doğal sayıdır. 9in basamak değeri, 8in basamak değerinin yarısının 5 katına eşittir.Buna göre 9 kaçtır? İnsanın, Allahın hoşnutluğunu gözeterek kendisine ve çevresine faydalı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş ve davranışa ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağına örnektir? Hangi cümlede zamir yoktur? Cağaloğlu Hamamı hangi ilimizdedir? Odada ................. masa vardı.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse masa sözcüğünü nitelenmemiş olur? II.Mehmet döneminde İstanbulun fethinde kullanılmak üzere şahi adı verilen devasa toplar döktürülmüştür. II.Bayezit döneminde gemilere uzun menzilli toplar yerleştirilmiştir. I.Selimin kullandığı taşınabilir toplar Mısırın alınmasını kolaylaştırmıştır. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Temsilciler Kurulunun Sivas'tan Ankara'ya gelmesiylebirlikte çıkarılan gazatenin adı nedir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinde tek başına anlamı olmayan bir kelime kullanılmıştır? • Mantıkut Tayr• Kutadgu BiligAşağıdakilerden hangisi bu iki eserin ortak özellikleri arasında değildir? Hz. Muhammedin sütannesi ile sütannesinin kızı doğru verilmiştir? - - - - gerçeklikle ilgisi olmayan tamamen çağrışımlara dayalı olaylar, kişiler ve zamanlar anlatı-lır. - - - - ise gerçeklerden yola çıkılarak tahmine dayalı bir anlatım yolu benimsenir. Yani bu anlatım türü gerçeğe daha yakındır.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Hz. Muhammed (as) Mute savaşında hangi sahabeleri komutan tayin etti? I. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmekII. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmekIII. Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmekIV. Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yukarıdakilerden hangileri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? Oktay Sinan oğlu lise öğrenimine kadar durduğu Türkiyede üniversite okumak için ABDye gitmiştir. ABDdeyken Dünyanın en genç profesörü unvanını alan Oktay Sinan oğlu 28 yaşında ABDde profesör olmuştur. Türkçe dili ve Türk Kültürüyle alakalı birçok kitap yazmıştır.Yukarıda sözü edilen göç olayı, aşağıdaki göç türlerinden hangisine örnek gösterilebilir? Kültürümüzü tanıtmak için bütün Orta Asyayı dolaşmış. Cümlesinin öğelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? • İki rekâttır.• Cemaat ile kılınır.• Güneşin doğuşundan elli dakika sonra başlar, zeval vaktine kadar devam eder.Hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma teknolojilerinin hayatımıza kattığı faydalardan değildir? İHTİYAR BALIKÇIİhtiyar balıkçı, o sabah balık avlamak için erkenden denize açılmıştı.Ağını denize attı.Bir süre bekledi.Sonra, yavaş yavaş ağı çekti. Ama hiç balık yakalayamamıştı. Bir kez daha attı. Yine bir şey yakalayamadı. Üçüncü defa atıp çektiğinde ise ağın içinde kırmızı bir balık olduğunu gördü.Balık avlamak için denize ne atıyor? Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir