Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi politeist inanca sahip dinlerdenbiridir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi politeist inanca sahip dinlerdenbiridir? sorunun cevabı "Şintoizm  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevli yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Genel Ağ’da paylaşılamaması gereken bilgiler vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden biri olamaz? Kaynak kitaplara aşağıdakilerin hangisinden ulaşamayız? Tarihi varlıklar; 1. Doğal olarak meydana gelmiştir.2. Ait olduğu dönemle ilgili bilgiler verir.3. Korunmasından tüm insanlık sorumludur.4. Turizmi olumsuz etkiler.Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Kıyamet günü insanların dünyada işledikleri sevap ve günahların manevi bir terazi ile tartılması anlamına gelen dini terim aşağıdakilerden hangisidir? Koordinat sisteminde orjınden ve A(4,2) noktasından geçen doğrunun eğimi kaçtır? 9.30 da başlayan matematik sınavını 40 dk sürdüğüne göre saat kaçta biter? Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını kaç gün içinde verir? 1. İbranice dilinde gönderilmiştir.2. İslam’ın en temel kaynağıdır.3. Sadece Arapça konuşanlara hitap eder.4. 632’de indirilmeye başlanmıştır.Yukarıda Kur’an’ı Kerim’le ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtir. I.Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışının devamlılığını sağlamak ve uluslar arası anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?