S:1

Toplumdaki gelir dengesizliğinin giderilmesine katkı sağlayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

Toplumdaki gelir dengesizliğinin giderilmesine katkı sağlayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Zekât " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bir devlet veya ulusun tarihini inceleyen tarih çeşidine özel tarih denilmiştir.Bu bilgiye uygun tarih araştırması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında sağlık alanında yaşanan gelişmelerden değildir? Şakir elindeki 45 cm uzunluğundaki çubuğu 9 eş parçaya bölerse her parça kaç cm olur? Aşağıdaki bilgiler doğru ise ayraç içine “D” , yanlış ise “Y” yazınız. (....) Atardamarlar kan akışının en yavaş olduğu damarlardır.(....) Kalbin sol odacıklarında kirli kan bulunur(....) Büyük kan dolaşımı sayesinde bütün dokularımıza besin ve oksijen taşınması sağlanır.(....) Kalbimiz kasılıp gevşeyerek kanın bütün vücudu dolaşmasını sağlar Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi unsurlarından biridir?                         I –   Arpa eken buğday biçmez.                        II –  Serçeden korkan darı ekmez.                        III – Rüzgar eken  fırtına biçer.                        IV-  Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına.                        V –  Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Yukarıdaki atasözlerinden hangileri anlamca birbirine yakındır?   Sabit süratle hareket eden bir bisikletli 10 ve 11. saniyeler arasında 10 metre yol aldığına göre bisikletlinin sürati kaç m/sn. dir? Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıklara örnek olarak gösterilmez? Acil bir hastalık durumunda hangi numarayı arayarak yardım isteriz? Ali’s grandparents - - - -  us yesterday and we drank something. I. Ölçülmek istenen becerilere bağlı olarak belirtke tablosu hazırlamalıII. Hazırladığı testi, konu alanı ve ölçme-değerlendirme uzmanlarına incelettirmeliIII. Daha önce aynı kapsamda hazırlanmış ve geçerliği kabul görmüş başka bir test ile karşılaştırmalıDönem sonunda hazırladığı çoktan seçmeli bir testin, kapsam geçerliğini belirlemek isteyen bir öğretmen, yukarıda verilen uygulamalardan hangilerini yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi kader inancının doğrudan ilişkili olduğu sıfatlardan biri değildir? Aşagıdakilerden hangisi Ege Bölgesinde yetiştirilen bir tarım ürünü değildir? 10 x 10 x 10 = 20 x ? x 10 eşitliğinde ? yerine kaç gelmelidir? Aşağıdaki  kelimelerin hangisinin kökü  diğerlerinden farklıdır. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında ilk sırada yer alır? “Yaptıklarının cezasını çekmek.” anlamına gelen deyim hangisidir?  Bir iletkenin hangi özelliğinin fazla olması direncini arttırır?  Pusulanın kırmızı ibresi her zaman hangi yönü gösterir? ‘‘Değişmek’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ‘‘başka bir biçime girmek’’ anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde “sebep-sonuç” ilişkisi vardır? Heyelan, çığ ve toprak kaymasında can ve mal güvenliğini sağlamak için aşağıdaki önlemlerden hangisini almak gerekmez?       4-F sınıfı öğrencileri sınıf gezisi kap- samında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’ni ziyarete giderler. Rasathane görevlileri öğrencileri gök cisimlerinin gözlemlendiği birimi de gezdirirler. Burada öğrenciler gök cisimlerini bazı aletler yardımıyla gözlerler. 4-A sınıfı öğrencilerinin gök cisimlerini gözlemlemek amacıyla kullandıkları alet aşağıdakilerden hangisi olabilir? .docx  dosya uzantısı  ne tür dosyadır? My name is Sally White. I have got three children. They are all ill. Joe feels angry and unhappy. He can’t walk. He stays in his bed. Kate has a sore throat. She feels sick and she can’t swallow. Richard has the flu. He sneezes a lot and feels cold. He needs to drink hot drinks.Richard should - - - - . Bu oyunuyla toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran Necip Fazıl Kısakürek, manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu vurgulamıştır.Bu cümlede bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Bahçemizin çevresi 342 metredir. Bahçenin etrafında 3.turu bitirmeme 58 m kala babam beni çağırdığı için, turu tamamlamadan eve dönmek zorunda kaldım. Kaç metre yürümüş oldum? Yenilgiler sizi yıldırmasın, her yenilgi bir zafer fırsatıdır.Bu cümlede anlatılmak istenen, anlamca aşağıdakilerden hangisine en yakındır? ”Benim desenlerim, düşünce kıvılcımlarının ürünüdür.” diyor ünlü heykeltraş Rodin. Sanki pek sık unutulan bir gerçeği hatırlatmak istiyormuş gibi: Gerçek heykelci, yalnızca taşları yontan biri değil, daha önemlisi, bir düşünürdür. Başka bir deyişle heykel biçimlendirilmiş düşüncedir.Rodin, bu görüşleriyle hangi iki bilgi türü arasındaki bağı vurgulamaktadır? Halk edebiyatında koşma adı verilen aşk, tabiat konularını işleyen şiirlerin SözlüDönem’deki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi en temel siber zorbalık belirtilerinden birisi değildir? Bir kırtasiyecinin elinde 70 tane kalem vardır. Kırtasiyeci bu kalemleri beşerli ve altışarlı paketler halinde satmaktadır.Altışarlı 10 paket olduğuna göre beşerli paketlerde toplam kaç kalem vardır? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiye’de görülmez? • İnşa edilen mimari yapıları ayetlerle süslemek• Hat, tezhip gibi el sanatlarında güzel eserler ortaya koymakVerilen bu örnekler aşağıdaki yargılardan hangisi ile daha çok ilgilidir? yeryüzündeki toprak erozyonunu önlemenin en iyi yolu aşağıdakilerden hangisidir?  3633 – 2539 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? "Açık" kelimesinin eş anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir.  Mary:………….……………………..?Ann: It’sabout a man’sadventures. Edebiyatımızın ünlü öykücülerindendir. On yıl kadar süren kısa yazı hayatında yüz yirmiden fazla öykü, iki roman ve makaleler yaz-dı. Öykülerinin konularını günlük yaşamdaki olaylardan, çocukluk anılarından, tarihten ve folklordan aldı. Ulusal edebiyatın, ulusalbir dilden doğacağını savunarak yazılarında yalın bir dil kullandı. “Bomba, Yüksek Ökçeler, Yalnız Efe” eserlerinden bazılarıdır.Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeklendirmeden kabataslak çizilmesine ………………… denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir