S:1

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir? sorunun cevabı "Yaralıda yeni bir  yaralanma meydana gelmemesine" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Bütün canlılar beslenmek zorundadır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat bir isim tamlamasını nitelemiştir? Bilimi ürün olarak ele alan yaklaşımın temsilcilerinden Rudolf Carnapa göre, bilimsel önermeleri doğrulamanın en iyi yolu aşağıdakilerden hangisidir? alt – üst sözcük çifti arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi, Temsilciler Kurulunun İstanbul Hükûmetine karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarından değildir? Allahın (c.c.) bildirdiği mesajları insanlara olduğu gibi bildirmek. Anlamına gelen Peygamberlerin sıfatı hangisidir? (I) Küçük Harfli Mutluluklarda açık ve yalın bir anlatımın insanı nasıl sarıp sarmaladığını görürüz. (II) Küçük küçük ilkelerle, hayatın karmaşasına dalmadan yaşamanın, sanıldığının aksine insanı pek mutlu edebileceği masal tadında bir anlatımla hikâyeleştirilmiştir. (III) Esere göre insan, ne geçmiş acısı ne gelecek kaygısı duymalıdır. (IV) İçinde bulunulan ana teslimiyettir mutluluk. (V) Sağlıklı olmak, günde iki defa dışarı çıkmak, yaz kış denize girmek, yararlı olmak ve sıcak bir ev mutluluk için yeterlidir.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi hem üslup hem içerik bildirmektedir? Altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamlıdır? Çok katlı ve kule şeklinde inşa edilmiş olan zigguratlar hangi uygarlığa aittir? Buse, sayma çubuklarıyla üçgen ve kare yaptı. Toplam kaç sayma çubuğu kullandı? Bir milletin bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşayıpkültürünü oluşturduğu, sınırları belli olan topraktır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tek heceden oluşan bir kelime vardır? eczane karakol hastaneitfaiyeaile hekimliğipoliklinikYukarıdakilerden kaç tanesi sağlık alanında hizmet veren kurumlardandır? Hangisi kıskançlık duygusunun ne­denleri içerisinde yer almaz? 2/2/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, verilen cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?I. Belgelerde sayı bulunması zorunlu değildirII. Belgenin yazı alanı sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenir.III. Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır. Yusuf ‘un boyu 1,85m Ahmetin boyu 1,92m dir. Ahmet Yusuf dan kaç mm uzundur? Hz. Muhammed (sav.)in ticari kabiliyetinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısından bahsedilemez? Cemeatle kılınması zorunlu olan namaz aşağıdakilerden hangisidir? Kömür deposundaki 15 t kömürün önce 6420kgı , sonra 3870 kgı satılıyor.Kalan kömür kaç kgdır? Aysun : _____ ?Meryem : SometimesBoş bırakılan yere hangi soru gelmelidir? (173 – 35) ÷ 6 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Elektrik çarpması durumunda, çarpılan kişinin yaşamını kurtarmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmıştır? Hangisi peygamberimizin özelliklerinden değildir? 1 g fındık 50 kr ise 1 kg fındık kaç TL' dır ? "Sporcu" sözcüğü kaç heceden oluşmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kırmak sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Hudeybiye Antlaşması öncesinde müslümanların düşmanla ölünceye kadar savaşacaklarına dair Peygamberimizle yaptıkları biata ne ad verilir? İman edip, ibadet etmeyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Cahiliye Döneminde haram aylarda yapılan savaşlara ne isim verilir? Marmara Bölgesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İstiklal Marşı yla ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? 2 83A 5B4 yedi basamaklı sayısının binler ve birlerbölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 25olduğuna göre A + B kaçtır? Babillerin anayasa hazırlayan ünlü hükümdarları kimdir? '' El'' kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Belirli bir ortamda ilerleyen ve enerji taşıyan dalgalara mekanik dalga adı verilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi mekanik dalgalara örnek verilemez? Aşağıdaki gazlardan hangisinin atmosferdeki oranı daha fazladır? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri büyük ünlü uyumuna uyar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir