Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kişilerin din, mezhep, etnik köken, asalet, makam gözetilmeksizin yasalar karşısında farklımuamele görmemesi aşağıdakikavramlardan hangisiyle ifadeedilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kişilerin din, mezhep, etnik köken, asalet, makam gözetilmeksizin yasalar karşısında farklımuamele görmemesi aşağıdakikavramlardan hangisiyle ifadeedilir? sorunun cevabı "Eşitlik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi  ihtiyaç değil de bir istekdir? Evde uyulması gereken kuralları kim ya da kimler belirlemelidir? Karahanlı hükümdarı Buğra Han´ın yaptırdığı medrese, aşağıdakilerden hangisidir? 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve toplu sözleşme kanununa göre üyelik başvurusu ,sendika tarafından en çok kaç gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır? ​18 368 sayısındaki 8 rakamının basamak değerleri farkı kaçtır? Aşağıdaki kelime gruplarından hangisiyle cümle kurulabilir? Türklerde ilk düzenli ordu sistemi aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur? I. Kaynak gözlüğüII. MercekIII. DürbünYukarıdaki araçlardan hangilerinde yarı saydammadde kullanılmıştır? Bir deney sırasında K ve L karışımları alınmıştır. K karışımı buharlaştırma, L karışımı ise damıtma yöntemiyle ayrıştırılabilmektedir.Bu deneye göre;I.  Her iki karışım da homojendir.II.  L karışımındaki maddelerin kaynama sıcaklıkları farklıdır.III.  K karışımında ısıtma işlemi yapılarak çözücü madde uzaklaştırılır.ifadelerinden hangileri doğrudur? (I) Köyde dedemin keçileri, tavukları ve birkaç ineği bulunuyordu. (II) Burada minicik oğlaklara elimle kepek yedirmek çok hoşuma giderdi. (III) Ninemle küçük evin arkasındaki bahçeye giderdik sık sık. (IV) Ninem fideleri çapalardı, ben ağaçların altında oynardım.Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İslam dininde yolcular, özürlü ve çocuklarını emziren kadınlar Ramazan ayında oruç tutmayabilirler.Bu tür durumlarda oruç tutamayanların daha sonra yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Nuh'a inanmayanların sonu ne oldu?