S:1

Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel oluşturur?

Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel oluşturur? sorunun cevabı "Bilim alanındaki gelişmelerin Kontrolsüz kullanımı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ``aruz ölçüsü''nün özelliğidir? 3 katının 6 eksiği 24 olan sayı kaçtır? - - - - I finished my homework, I went to bed. Ben kitaplarla dolu bir evde büyüdüğüm için çocuğum da benzer bir ortamda büyüdü. Benim dönemimden farklı olarak teknolojik gelişmelerin insanı okumaktan uzaklaştırdığı bir ortam vardı. Buna rağmen kitap da okuyan bir çocuk oldu. Dünyaya geldiği andan itibaren okuyan insanlar gördü. Benim okuduğum masal-lara kavuşmak için uyku saati gelir gelmez yatağına koşardı. Bunlar sayesinde o da bir kitap kurdu oldu.Bu parçada yazar, çocuğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Aşağıdakilerden hangisi felsefenin doğrudan incelediği konulardan değildir? 1789 yılında Fransada gerçekleşen ve özgür düşüncenin gelişmesine katkı sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir? Araplar, aşağıdaki hangi uy- garlığın rakamlarını matematik biliminde kullanmışlardır? Şedde hakkından verilenlerden hangisi doğrudur? Aşağıda biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalardan örnekler verilmiştir.• Mikroorganizmalara ve böceklere karşı dirençli olan bitkilerin üretilmesi• Bazı hastalıkların tedavisi için ilaçların geliştirilmesi• Gıda olarak kullanılan bazı bitkilerin genetik yapısının değiştirilmesi• Böcek öldürücü ilaçların, deterjan, parfüm gibi kimyasal maddelerin üretilmesi• Besin, vitamin, protein tabletlerinin üretilmesiBu örneklerden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? 44 fazlası 342 olan sayının 215 fazlası kaçtır? 443 X 2 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? Ryan : Dad, what can a tailor do?Father : He can - - - - Aşağıdaki atasözlerinden hangisi sadece gerçek anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru adılı ( zamiri ) vardır? Öyle bir yerdeyim ki ( )Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Eğitim gelişmeyi amaçlar, bunun için de bilimsel metotlardan faydalanır. Ancak kullandığı metotlar ne kadar akılcı, ne kadar başarılı olursa olsun insana değer vermeyen ve özünde bu kaygıyı taşımayan hiçbir eğitim sistemiamacına ulaşamaz. Paragrafta anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığının teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren sürücü adaylarına verdiği belge aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk:Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.demiştir. Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır? Ülkemizde tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığ ıyerlerde aşağıda verilen mesleklerden hangisine daha fazla ihtiyaç duyulur? I like wlale but I don' t like ducks.Cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir? H2O bileşiğinin kendi molekülleri arasında görülen baskın etkileşim türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? ( 1 H, 8 O ) Kırmızı ışığı gören şoför ne hareketi yapar? 19. yüzyılda Rus Çarı I. Nikolanın Hasta Adam tabiri ile adlandırdığı devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde hikâye ve romanıbirbirinden ayıran özellikler yanlış verilmiştir? Yan- sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? Aşağıdakilerden hangisi anı sözcüğüyle eş anlamlıdır? Bilim adamları, henüz yaratcılıkla ilgili genler konusunda konuşmuyor. Bir yaratıcılık geni var mı? Bilmiyoruz. Ama sanatçı aileleri biliyoruz. Onlara bakacak olursak böylesi bir genin varlığına inanmamız gerekiyor.Yazar, bu metinle aşağıdaki soruların hangi­sine cevap vermiştir? Aydınlatma teknolojilerinde icat edilen ilk teknolojik ürün hangisidir? Nükleer silahlara sahip iki büyük güç olan ABD ve SSCBnin doğrudan karşı karşıya geldiği kriz aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kimlerle savaşılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır? Rasim sınıf arkadaşlarına şerbet dağıtmak için sınıfa şişeler içerisinde şerbet getirmiştir.1 şişe şerbetten 8 bardak şerbet dağıtıldığına göre 32 kişilik sınıf için kaç şişe şerbete ihtiyaç vardır? Aşağıdakilerden hangisi, sınav kaygısının duygusal ve bilişsel belirtilerindendir? Çözünebilen kayaçların yaygın olduğu alanlarda kimyasal çözünme fazladır.Buna göre, aşağıdaki kayaçlardan hangisinin yaygın olduğu yerlerde kimyasal çözünmenin daha hızlı olması beklenir? 15 AğustosDün, bilinçsiz yazdım ama ikiye çeyrek kala paydos ettim. Daha fazla çalışmaktan korktum; korkmakta haklıymışım, hiç uyumadım, işte öylesine perişan durumda büroya yollandım. Dün fabrikayla ilgili olarak babamın suçlaması: Sen başıma sardın fabrikayı!. Arkasından eve gidip üç saat yazdım. Suçlu olduğum ama suçumun babamın söylediği kadar büyük sayılamayacağı bilinciyle yaptım bunu.Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? I. Edebiyat tarihi bir toplumun edebiyatının işlediği yolu ve geçirdiği dönemleri anlatan bir bilim dalıdır.II. Edebiyat tarihi, bir milletin genel yapısını gösteren uygarlık tarihi çerçevesi içinde incelenmelidir.III. Uygarlık tarihi ulusların meydana getirdiği kültür ve medeniyet ürünlerini inceler.IV. Uygarlığın gelişimi ile edebiyatın gelişimi arasında doğru orantı vardır.V. Medeniyet tarihi, edebiyat tarihinin en önemli bölümüdür.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir