S:1

Depremle ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına ne ad verilir?

Depremle ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına ne ad verilir? sorunun cevabı "Sismolog" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre alkol ve uyuşturucunun yasaklanma sebeplerinden biri değildir? Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? Ali: Allah’ın (c.c.) güzel isimleriyle dua etmeliyiz.Erdem: Temiz ve güzel olan şeylerden istemeliyiz.Dilek: Sadece kendimiz için dua etmeliyiz.İbrahim: Gönülden ve gizlice dua etmeliyiz.Öğretmen sınıfa “Nasıl dua etmeliyiz?” sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden hangisi bu soruya yanlış cevap vermiştir? “Biz kıyamet gününde adalet terazileri kurarız. Orada hiçbir kimse herhangi bir haksızlığa uğratılmayacaktır. (Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar bile olsa getirir, mizana koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.” (Enbiya suresi, 47. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Aşçı Okan Usta, şeker ve suyu kaynatarak hazırladığıkarışımı çok derişik buluyor.Bu karışımı daha seyreltik hâle getirmek içinaşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 40 – 38 – 37 – 35 – 34 – 32 - ? Müslümanlıkta kutsal kabul edilen kandil gecesi sayısı kaçtır? Atatürk Fener Rum Patrikhane’sini nifak ve fesat tohumları eken bir kurum olarak görmüş ve ısrarla sınırlarımız dışına çıkarılmasını istemiştir. Ancak Patrikhane’nin siyasi meselelerle uğraşmaması şartı ile İstanbul’da kalmasına izin vermek durumunda kaldı. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in Patrikhane’nin İstanbul’da kalmasına karşı çıkmasının temelsebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bizi ilgilendiren konularda bir karar alınırken fikrimizi söylemek bizim.............................. .Yukarıdaki cümleyi tamamlayan kelime hangi seçenekte verilmiştir ? 5 onluk, 7 birlikten oluşan sayının 33 fazlası kaçtır? 179 x A = 537Yukarıda verilen çarpma işleminde A kaçtır? 88 gram CO2 gazı kaç moldür? (C=12, O=16) Aşağıdaki isimlerden hangisi peygamberimizin isimlerinden değildir? Peygamberimizin aile çevresine ne denir? 1.  Bu projelerimi başkalarına anlattığımda hemen kendi fikirlerini söylüyorlar.2.  Son zamanlarda kendimce yeni bir karar aldım.3.  Onların bu fikirleri beni amacımdan uzaklaştırıyor.4.  Bundan sonra yeni projelerimden kimseye söz etmeyeceğim.Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi adın “-e” hali durumundadır? Sınıf başkanı seçimlerine aday olduğumuzda hangi haklarımızı kullanabiliriz? Sezgi gücü ile Tanrı’ya ve  eşyanın özü ile ilgili bilgiye ulaşılabileceğini savunan akım aşağıdakilerden hangisidir? I. Orta Kuşak’ta yer almasıII. Üç tarafının denizlerle çevrili olmasıIII. Okyanuslara kıyısının olmamasıYukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin kasırga, tayfun ve hortum gibi tropikal fırtınaların yaygın görüldüğü ülkeler arasında yer almamasında etkilidir? “Bu yaş çoraplarla okula gidemezsin.” cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangi cümlede vardır? Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına girmesi aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olmuştur?   Aşağıda Yüce Allah’ın isimlerinden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında olmamıştır?  Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde yıllar önce vermiş olduğu milli mücadelenin payı çoktur.  Kurtuluş Savaşında milletimizin en büyük silahı aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Ramazan ayında yatsı namazından sonra evde ya da camide bireysel veya cemaatle kılınan sünnet namazına ne denir? Dua ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğru değildir?  Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi İslam’ın bilime verdiği değere örnek oluşturmaz? Mike  : Look! A man is walking into the bank with a gun in his hand and a mask on his face.Tom  :I think he - - - - . 1.   1. Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz yapma- ya değişmem. (James Howells)2.   Sakla samanı, gelir zamanı.3.   Başkaları için yaşamayan kendi için de yaşa- yamaz. (Montaigne)4.   Bilgisiz kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. (Mevlana) Numaralanmış sözlerden hangisi atasözüdür? Hangisi etkili bir konuşmanın özel­liği değildir?  Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde, aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir? Yarım kilogramı 150 kr olan domatesin 3 kg’ı kaç kr dir? Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde “doğru” sözcüğü 4. terim anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? RTÜK’ün 2013’te yayınladığı “Türkiye’de Çocukların Medya Kullanma Alışkanlıkları Alıştırması” sonuçlarına göre 6-18 yaş arasındaki kişiler bir günde; *58 dakika radyo,*1 saat 32 dakika Kitap, Gazete, Dergi, *2 saat 39 dakika cep telefonu,*1 saat 55 dakika TV,*1 saat 48 dakika internet kullanmaktadır.Buna göre 6-18 yaş grubu için hangisi söylenemez?  Aşağıdaki devletlerden hangisi Timurluların saltanatına son vermiştir? Jane        : - - - - ?Sue         : Afghanistan and Turkmenistan. ‘’ Allah temizdir, temizi sever; cömerttir cömertliği sever. Avlularınızı temizleyin.’’ Hadis-i şerifinde hangi tür temizlikten bahsedilmektedir? Mali alanda ilk kez ıslahat yapan ve modern anlamda resmi bütçe hazırlayan devlet adamı kimdir? Serkan satın aldığı televizyonu 375 TL’lik eşittaksitlerle ödüyor.Televizyonun fiyatı 3000 TL olduğuna göreSerkan televizyonu kaç taksitle satın almıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir