S:1

Günümüzdeki Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ırmaklarının aktığı grabenlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

Günümüzdeki Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ırmaklarının aktığı grabenlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur? sorunun cevabı "Egeit karasının alçalmasının" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi dünya edebiyatında durum hikâyeciliğinin kurucusu kabul edilir? Bir Excel sayfasında satırlar aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir. Cumhuriyet Bayramını hangi tarihte kutlarız? 1-Yokuşu çıktı yavaş yavaş.2-Çocuklar, bahçede oynuyorlar.3-Televizyon da sinema kadar etkilidir.4-Babamın başı çok ağrıyor.Yukarıdakilerden hangisi karşılaştırma cümlesidir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi bir dua cümlesi değildir? Su arıtımında zararlı mikroorganizmaların klorlama yolu ile yok edilmesi işlemine ne ad verilir? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Parmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır? Psikodinamik kurama göre, aşağıdakilerden hangisi kişilik oluşumunu oluşturan ana etmenlerdendir? Hz. Peygamberin gözümün nuru olarak nitelendirdiği ibadet aşağıdakilerden hangisidir? İslam düşüncesinde insanlarla fikir alışverişinde bulunmaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Bir ulusun, egemen olduğu toprak parçası üzerinde kurduğu yönetim örgütüne ne ad verilir? Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada bulunduran birimlere ne ad verilir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi ibadetlerin kişi ile yaratanı arasındaki bağı güçlendirdiğine işaret etmektedir? Bir yerin kuşbakışı görünüşünün küçültülerek düzlem üzerine çizilmesine ......................... denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki doğal sayıların hangisinin yüzbinler basamağında 7 rakamı vardır? Hani siz vadinin yakın tarafında; onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. (Onlar sayıca sizden öylesine fazla idi ki) şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız ayrılığa düşerdiniz (savaşa yanaşmazdınız). Fakat Allah, olacak bir işi (müminlerin zaferini) gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delilleyaşasın... (Enfal suresi, 42. ayet)Bu ayette bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Bir yapıtın tanınmasında, beğenilmesinde ya da çağdaşlarının arasında eriyip gitmesinde şüphesiz ki eleş-tirmenlerin etkisi büyüktür. Eleştirmenlerin bir yapıtın olumlu ve olumsuz yönlerini okura sunma gibi görevleri olsa da eleştirmen hiçbir zaman eleştirisini yaptığı yapıtın üzerine gölgesini düşürmemelidir.Bu parçada altı çizili söz grubunun bağlamda kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" bağlacı yanlış yazılmıştır? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre kurumlarda çalıştırılacak personel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil eder? Ali amca ormandan, cumartesi günü 2176 kilogram , pazar günü ise 2987 kilogram mantar toplamıştır. Ali amca 2 günde kaç kilogram mantar toplamıştır ? I. ToyII. Kengeş III. KurultayEski Türklerde meclisi adlandırmak için yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları ile ilgili çalışma yapmamıştır? Mustafa Kemal ile Salih Paşa arasında imzalanan Amasya Protokolüyle Mebusan Meclisinin toplanması kararlaştırıldı.Bu karar, Erzurum Kongresinin aşağıdaki maddelerinden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? Belgin,mutfakta yemek hazırlarken gaz kokusu alıyor. Ocağa baktığında ocağı açık unuttuğu fark ediyor.Yukarıdaki olayla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Cisimlerin hareket yönüne ters bir kuvvet uygularsak cisim ...................... veya durur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaklerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem fiil görevinde kullanılmıştır? Dad : - - - -?Son : It is yellow. 50 m telin bir kısmı satıldıktan sonra geriye kalan tel, satılan telin 12 m fazlasıdır. ifadesine uygun denklem aşağıdakilerden hangisidir? Renklerin kullanıldığı Türkiye fiziki haritasında batıdan doğuya, kıyılardan iç kesimlere gidildikçe yeşil tonlarından kahverengiye geçildiği görülmektedir.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sabahleyin Güneşe çıkan bir kişinin gölgesi hangi yönde olur? Aşağıdakilerden hangisi Türk kadınının toplumda hakettiği yeri alması için Atatürk'ün hukuki alanda yaptığı düzenlemelerden biridir? Aşağıdakilerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanım yeri yanlış açıklanmıştır? Bir okulda 11 sınıf her sınıfta 19 sıra vardır. Her sırada 2 öğrenci oturduğuna göre Bu okulda kaç öğrenci vardır ? Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir? Kemal Bey, peşin fiyatı 1200 TL olan televizyonu kredi kartı ile almıştır. Mağaza kredi kartına 30 gün sonra ödeme yapılması durumunda fiyatın aynı kalacağını,bundan sonraki her gün için aylık %2 vade farkı ekleneceğini belirtmiştir. Kemal Bey ödemeyi 45 gün sonra yaparsa kaç lira vade farkı öder? Kar, gece gündüz demedi ....... cümlesini en uygun tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Kuran – ı Kerimin her yirmi sayfadan oluşan bölümüne ne denir? 90'a kadar 5'er sayarken aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir