S:1

Aşağıdakilerden hangisi, distribütif kavrama (bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşen kavrama) örnek olur?

Aşağıdakilerden hangisi, distribütif kavrama (bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşen kavrama) örnek olur? sorunun cevabı "Asker" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Bir çıkarma işleminde fark 253’tür. Eksileni 51 azaltırsak, yeni fark kaç olur? I- İşin yürütülmesiyle ilgili olarak oluşan tehlikelerden korunmakII- Sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmakIII- Daha insanca bir iş ortamı oluşturmakVerilenlerden hangileri iş güvenliğinin temel hedeflerindendir?  Aşağıdakilerden  hangisi  topluma  karşı  sorumluluklarımızdandır? Anayasa Mahkemesinde bir kanuna karşı şekil bakımından iptal davası, o kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak en geç kaç gün içinde açılmalıdır? Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksizzorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır? Bugün 38 sayfa, yarında bu günden 7 sayfa az okursam kitabım bitiyor.Acaba kitabım kaç sayfadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlam vardır? Aşağıdakilerden hangisini yaparsak Peygamberimizin Aile bireylere danışma ve görüşlerine değer vermesi sözünü yerine getirmiş oluruz? Ülkemizde ilk defa ve büyük çaplı uluslararası ticaret fuarı hangi ilimizde kurulmuştur?  Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın hizmet birimlerinden değildir? Sınıfta arka sırada oturan Samed tahtayı iyi görememektedir .Bu nedenle dersleri takip etmekte zorlanmaktadır.Sorununa en iyi çözüm olarak Samed ne yapmalıdır?  4- 6- 7 rakamlarıyla yazılabilecek en küçük ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir? Her insanın yaratılışında yüce bir varlığa inanma eğilimi vardır. Bu konuda Yüce Allah; “Allah’ın, insanları üzerine yarattığı - - - - sımsıkı tutun” (Rum suresi, 30.ayet) buyurmaktadır.Bu ayette boş bırakılan yerde olması gereken ve “doğuştan verilen eğilim, yaratılış” anlamında olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?  “Göre” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisine karşılaştırma anlamı katmıştır? Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlardan birisi değildir? Pusula hangi yönleri gösterir? Alanında uzman kişilerin bir konuyu açıklamak, tanıtmak, konu hakkında bilgi vermek amacıyla yaptıkları konuşmalara ne ad verilir?  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşaması olmuştur?   Dört Halife Dönemi’ndeki gelişmelerden hangisi sınırların genişlediğine kanıt olarak gösterilemez? Bir kişinin devlet otoritesi olması ve tüm kuvvetlerin tek elde toplanması hangi devlet şeklini ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin genel ilkelerinden değildir?  1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile ülkemizin limanları arasında gemi işletme ve deniz taşımacılığı yapma hakkı Türk vatandaşlarına tanınmıştır.Bu durum Atatürk’ün hangi ilkesi ile doğrudan ilişkilidir? Aşağıdaki şehirlerden hangisinin ülkemizin iç ticaretindeki payı daha azdır? “Ey iman edenler! Kimin bende bir alacağı varsa gelsin alsın; kimin sırtına vurdu isem işte sırtım, gelsin vursun.”Peygamberimiz bu hadisi ile aşağıdakilerden hangisinin önemine işaret etmiştir? Kimler kan bağışında bulunabilir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağı kurmanın amaçlarından değildir? Bataklık alanlarında ya da taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda genellikle aşağıdaki toprak tiplerinden hangisi yaygındır? Aşağıdaki türlerden hangileri mesnevi türünün günümüz edebiyatındaki karşılığıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sarmak” sözcüğü “mecaz” anlamlıdır? “... Onu ne öldürdüler ne de astılar... Allah onu kendi katına yükseltti...”(Nisâ suresi, 157-158. ayetler)Bu ayetlerde bahsi geçen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? İstiklal Marşı’mızın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Trafikle ilgili sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan levhaya ne  denir? Altı basamaklı en büyük çift doğal sayı ile altı basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır? Okulun temiz tutulması için faaliyetlerde bulunan kulüp hangisidir?  Bitkilerde boşaltım olayı aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?  Trenlerde tekerlek sayısının fazla olmasının nedeni; yüklü vagonlar demir rayları üzerinden geçerken, rayların şekil bozukluğuna uğramasını önlemek içindir.Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangileri yukarıdaki aynı ilke ile açıklanabilir?I. Taban alanı büyük ayakkabılar ile karda rahat yürünmesiII. Domates doğranırken bıçağın keskin tarafının kullanılmasıIII. Yazı yazarken kurşun kalemin ucunun kalemtraşla açılması  - - - - do you think about football? Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır? Bir çiftçi topladığı muzları 10 kilogramlık kutulara koydu. Topladıkları muzu 9 tane kutuya doldurduğuna göre çiftçi kaç kilogram muz toplamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir