S:1

Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insanda neden olabileceği durumlardandır?

Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insanda neden olabileceği durumlardandır? sorunun cevabı "Kendini suçlama ve içe kapanma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi  selamlaşmanın faydalarından değildir? İlk bando okulu (Mızıkayı Hümayun) hangi padişah döneminde kurulmuştur? 7/12’ si 560 olan sayının tamamı kaçtır? Dinini iyi öğrenmiş bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz? I. Yiğitlik, kahramanlık, göç, savaş, yurt sevgisi gibi konular işlenir.II. Modern çağlarda oluşmuşlardır.III. Zaman ve mekân ögeleri vardır ancak belirli bir zamanı ve mekânı dile getirmez.IV.  Epik şiirin ilk örneği kabul edilir.V. Anlatıcı, olayları genellikle hâkim (ilahî) bakış açısı ile sunar.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde destanlarla ilgili bilgi yanlışı vardır? “Fakir aileye yardım ettim.” Cümlesinde “fakir” sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisini yazarsak cümlenin anlamı değişmez? Bir maddenin içine konulduğu kapla birlikte toplam ağırlığına ne denir? Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlilerinden beklenen başlıca etik davranışlardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kök halindedir? Popülasyonun yaşadığı çevrede sürekli büyümesine engel olan her türlü canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) faktörler çevre direnci olarak adlandırılır.Buna göre aşağıda verilen çevre direncini oluşturan faktörlerden hangisi abiyotik bir faktördür? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) her işinde gözettiği rıza türüdür? Fatmanur tabletinin ücretini ayda 159 lira taksitle 9 ayda ödemiştir. Tabletin fiyatı ne kadardır? I don’t like technological devices and I prefer - - - - - communication with my friends.  Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki inançla ilgili yorumlardan biridir? I am Tim. I’m a forth grade student at Planet Elementary School. I get up at half past seven and after thirty minutes I have breakfast with my parents. My school starts at quarter past eight. I have lunch with my friends at one p.m. Then, I have classes until quarter to four. I arrive home at four because my school is near my home.Parçaya göre hangi ifade yanlıştır? “İğne yapar.” dediler doktordan korktuk, “Ceza yazar.” dediler polisten korktuk. Daha üzücü olan ise “Düşük not verir, azarlar.” dediler öğretmenden korktuk. Öğretme - öğrenme ortamlarında korkunun değil, sevgi ve güven duygularının hakim olması gerekir. Bir aslan bile kırbaç korkusuyla sandalyeye oturmayı öğreniyor. Fakat biz aslana “Kaliteli eğitim almış.” değil, “İyi eğitilmiş.” diyoruz.Bu paragrafta eleştirilen hangi tip öğretmenin sınıf yönetim biçimidir? I) Dönme hareketiII) Dolanma hareketiAy yukarıdaki hareketlerden hangisini yapar? Hayal, insanın yaşama olan bağıdır; hayalleri olmayan insan kendini büyük bir boşlukta hisseder.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle çelişmektedir? 138308 doğal sayısının yüzler ve binler basamağının basamak değerlerinin toplamı kaçtır? "Kapıyı aç !" ingilizcesi hangisidir? Tuna’nın elinde 28 tane kalem ve 5 tane kalem kutusu vardır. Tuna, kalem kutularının her birine 6 tane kalem koymak istediğine göre kaç kaleme daha ihtiyacı vardır? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? “Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması millî hissin gelişmesinde başlıca etkendir.”Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? Üç arkadaşın yaş ortalaması 23’tür. Arkadaşlardan ikisinin yaşları 20 ve 24 ise, yaşı verilmeyen kaç yaşındadır?  “Müminler gerçekten kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarında tam bir saygı ve tevazu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekâtı verirler. Ve onlar ki iffetlerini korurlar.” (Mü’minûn suresi, 1- 5. ayetler)Yukarıdaki ayette, müminlerin özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? Seni bir nûra çıkarsam, diye koştum durdumEy, bütün dalgalı ömrümde hayat arkadaşım!Dağ mıdır, karşı gelen taş mı, hep aştım; lâkinBuruşuk alnıma çarpan bu sefer kendi taşım!Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ay, Dünya ve Güneş’in büyüklükleri aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?Dünya - Güneş -Ay Hz. Ömer halife olarak kaç yıl görevde kaldı? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir?  Evde oyun oynarken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? A+B =55 A+C =50 olduğuna göre “ B” nin değeri C den kaç fazladır? Aşağıda yer alan Peygamberimiz (sas)’in (s.a.) sünnetlerden hangisi yeni doğan bebeklerle ilgili değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır?  Aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir? "6 Mayıs Perşembe"Yukarıdaki takvim yaprağına göre hangisi yanlıştır? DNA eşlenmesi sırasında gen yapısında değişimler olabilir.  Valinin göreve gelme aşaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?  Hasan kumbarasına her gün 4 lira atıyor. 13 gün sonra Hasan’ın kumbarasında kaç lira birikir? Aşağıdaki dizelerden hangisi gerçekliği ele alış yönüyle diğerlerinden farklıdır? Benim annem hastanede çalışıyor.Buna göre, Gülsüm’ün annesinin mesleği hangisi olamaz?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir