Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Haritalarda yüzey sekillerinin gösterilmesi yöntemleriyle ilgili olarak asagida verilen bilgilerden hangisi yanlistir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Haritalarda yüzey sekillerinin gösterilmesi yöntemleriyle ilgili olarak asagida verilen bilgilerden hangisi yanlistir? sorunun cevabı "Renklendirme yönteminde ova gibi düzlükler yesille gösterilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Yeni şiirin sorunlarını bir bütün halinde ele alan Recaizade Mahmut Ekrem’dir. Edebiyatımızdaki Batılılaşma hareketinin  etkinleşmesinde  etkili  olmuştur.  Yeniliğin savunucusu  olan  sanatçı  söyleyişte  güzelliğe,  inceli-ğe, ahenge önem vermiştir. Kendisinden öncekiler edebi-yatımıza toplumsal yarar açısından baktıkları halde Recaizade  Mahmut  Ekrem  sanatı  toplumsal  araç  olmaktan çıkarmıştır.Bu paragrafta “kendisinden öncekiler” ile anlatılmak istenen edebiyatçılar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi  derinin görevlerinden birisi değildir?    “Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine ya- tarken (her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yara- tılışı hakkında derin derin düşünürler: (ve şöyle derler:) Rabb’imiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru!”(Al-i imran suresi,141. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarabilecek bir ders değildir? Kâbe’nin etrafındaki her bir dönüşe ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı içerisinde değerlendirilemez? 30 x ( 82 − 23 )   işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İnsanda kaç duyu organı vardır? Harun’un 9 kalemi vardı. 8 kalem de annesi aldı. Harun’un kaç tane kalemi oldu? Koray’ ın boyu 1 metre 38 cm’ dir. Melike’nin boyu Koray’dan 7 cm daha uzundur. İkisinin boyu toplam kaç metredir? 8 tane 5 kaç eder? Aile tarihi araştırılırken aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işaretinin kullanımı yanlıştır?