S:1

Günes isinlarinin gün içinde (sabah-ögle-aksam) farkli açilarla yeryüzüne gelerek sicaklik degismelerine neden olmasinda rol oynayan faktör asagidakilerden hangisidir?

Günes isinlarinin gün içinde (sabah-ögle-aksam) farkli açilarla yeryüzüne gelerek sicaklik degismelerine neden olmasinda rol oynayan faktör asagidakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Dünya´nin günlük hareketinin etkisi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ......... yılında...................de vefat etmiştir. Bizansın alınması için Anadolu Hisarı' nı yaptıran Osmanlı padişahı kimdir? Bir bölme işleminde bölen 15, bölüm 4, kalan 2 olduğuna göre bölünen kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi milli kültür ögelerimizden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi sanat metnine örnek olamaz? Ömer 210 ceviz topladı. Osman ise Ömer' den 176 fazla ceviz topladı.İkisinin kaç cevizi oldu? Can ve mal güvenliğini tehdit eden, aniden oluşan ve kontrol edilemeyen olaylara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (sav.) vefatından sonra görülen durumlardan biri değildir? 15912 sayısındaki 9 rakamının basamak değeri kaçtır? Birbirine yakın, aynı oda veya bina içerisinde yer alan bilgisayarların bağlanmasıyla oluşan ağa ne denir? Atasözleri ve özdeyişler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangisinde sessiz kelimesi varlığı nitelemektedir? Mehtap ve arkadaşları araştırmaları sonucunda dinin evrensel bir gerçeklik olduğu fikrine vardılar. Onlardan hangisinin dile getirdiği görüş, bu fikri kanıtlamaz? 31.10.1917İleride, bu satırlar bir kimsenin gözüne değerse, defterin güzelliğine şaşılmasın! Onu, bugün Mahmutpaşadan satın aldım ama az kaldı canım pahasına. Aman Yarabbi! İstanbulumuza böyle ne oldu? Kalabalıktan tramvaylara girmek kâbil değil ki! Toptan gülle çıkar gibi zorla bir vagona attım kendimi. Bu, tramvaya girmek değil ezilmek, üst baş parçalamak. Ne oldu halkımıza Yarabbi? Bu her yeri dolduran kifayetsiz, kaba, kötü dilli insan kalabalığı nereden geldi? Evde yalnızlığıma, sokakta bu kalabalığa dayanamıyorum;ağlayacak hâle geliyorum. İşte böyle, avunmak için, avare bir kuş gibi çırpınıyorum. Şu defterle de dertleşmesem çıldıracağım.Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerlerin, özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur? Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir ad tamlaması vardır? Aldığımız elektronik bir üründe hangi durumda iade, tamir ya da değişim isteyemeyiz ? Kuran-ı Kerimde ismi melekülmevt olarak da geçen melek aşağıdakilerden hangisidir? 222 Sayılı Kanuna Göre Zorunlu Olmayan Kurum? Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir? Cinlerle melekler arasındaki ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir? Halil, 40 kg fındığın 11,25 kgnı Armağana, 5,875 kgnı ise Ramiz'e veriyor.Buna göre Halil'in geriye kaç kg fındığı kalmıştır! Martin :I like playing football. How about you?Adam :Well, - - - - .Martin :Then which sport do you like?Adam :Basketball. Bir toplumda işsizliğin artması, adaletsiz gelir dağılımının olması, hızlı toplumsal değişikliklerin meydana gelmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur? Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar? Hz. Ebu Bekir Döneminde Kuran-ı Kerimin özgün hâlinin korunması amacıyla, aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanı hayvandan ayıran en önemli özelliktir? Bazı taş ve mineraller doğada az bulunduğu için çok değerlidir.Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi daha değerlidir? "Işık" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıda verilen cümlelerde doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazınız.(.....) Medya; gazete, dergi, radyo, genel ağ ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının hepsini kapsayan genel bir terimdir.(.....) Medyanın kamuoyu oluşturmada rolü her geçen gün artmaktadır.(.....) Mektup geçmişte kullanılan bir kitle iletişim aracıdır.(.....) Günümüzde kitle iletişim aracı olarak sadece genel ağ kullanılmaktadır.(.....) Kitle iletişim araçlarının sayısının ve çeşitliliğinin artması ile bilgi sahibi olma ve bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır. Cumhuriyet Döneminde yeni Türk harflerinin kabulü sonrasında yeni harflerin halka öğretilmesini sağlamak amacıyla 24 Kasım 1928de Millet Mektepleri Talimatnamesi yürürlüğe konmuştur. Bu talimatname ile 16-45 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin devam edeceği % 65i köylerde olmak üzere 54.050 derslik açılmıştır.Bu çalışmalar ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez? Umrede aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Hangi seçenekte aynı anlama gelen kelimeler birlikte verilmiştir? Ayşen: Belirli bir şekli yoktur.Her boşluğa yayılır.Kap içinde sıkıştırılabilir.Ayşenin özelliklerini açıkladığı madde, aşağıdakilerden hangisidir? ...................... kişisel bilgilerimizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesidirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında son sırada yer alır? İtalyanlar hangi savaştan sonra işgal ettikleri yerleri tamamen boşaltarak yurdumuzdan çekilmişlerdir? A.Doğu B.Güneydoğu C.Sis Yukarıda verilen kavramların sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Sınıf yönetiminin ilk amacı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir