Sor

5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies Çalışma Sayfası

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Games and Hobbies Çalışma Sayfası
İngilizcede beğenilerinizi, hoşlandıklarınızı veya beğenmediğiniz durumları anlatırken aşağıdaki fiiller kullanılır. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeylerden bahsederken Simple Present Tense (Geniş Zaman) kullanılır. Bu yüzden Simple Present Tense kuralları "like" ve "don’t like" fillerine de uygulanır. "like" fiili sevmek, hoşlanmak anlamlarına gelirken; "don’t like" hoşlanmamak anlamında kullanılır.

✦ I like playing tag.
✦ I can play checkers.
✦ I like hopscotch.
✦ I don't like fishing.
✦ I can sculpt.
✦ I can't do origami.
✦ I enjoy camping.
✦ I dislike swimming.
✦ I like board games.
✦ I can play domino.
✦ I don't like blind man's buff.
✦ I enjoy Chinese whispers.

➠ Do you enjoy origami? (Origami yapmayı seviyor musun?)
Yes, I enjoy origami.

➠ Are you fond of camping? (Kamp yapmayı seviyor musun?)
Yes, I love camping.

➠ Do you like swimming? (Yüzmeyi seviyor musun?)
Yes, I like swimming.

➠ Do you enjoy playing blind man's buff? (Ebelemece oynamayı seviyor musun?)
Yes, I enjoy playing blind man's buff.

➠ Are you a fan of board games? (Masa oyunlarını seviyor musun?)
Yes, I'm a fan of board games.

➠ Do you dislike fishing? (Balık tutmayı sevmiyor musun?)
No, I don't dislike fishing.

➠ Can you play domino? (Domino oynayabilir misin?)
Yes, I can play domino.

➠ Do you like playing checkers? (Dama oynamayı seviyor musun?)
Yes, I like playing checkers.

➠ Are you into sculpting? (Heykel yapmaya meraklı mısın?)
Yes, I'm into sculpting.

➠ Do you enjoy playing tag? (Yakartop oynamayı seviyor musun?)
Yes, I enjoy playing tag.

➠ Do you like Chinese whispers? (Fısıltı oyununu seviyor musun?)
Yes, I like Chinese whispers.

➠ Are you good at hopscotch? (Seksek oynamada iyisin?)
Yes, I'm good at hopscotch.

➠ Do you enjoy playing dodge ball? (Yakalı top oynamayı seviyor musun?)
Yes, I enjoy playing dodge ball.

➠ Do you like playing hangman? (Adam asmaca oynamayı seviyor musun?)
Yes, I like playing hangman.

➠ Are you into camping? (Kamp yapmayı seviyor musun?)
Yes, I'm into camping.
1

A : .......... ?
B : Yes, I can.
Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

 • A ) What is your name
 • B ) Are you a student
 • C ) Can you run fast
 • D ) Do you play football

2

My favorite hobby is _____.
Cümlede boş bırakılan yere uygun düşen seçenek hangisidir ?

 • A ) go to sleep
 • B ) go to sleep
 • C ) wake up early
 • D ) play soccer

3

Ali and his friends like outdoor games. They don't want to play ..........................

 • A ) hopscotch
 • B ) dodgeball
 • C ) hide and seek
 • D ) checkers

4

'' hide and seek '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir ?

 • A ) Adam asmaca
 • B ) Körebe oyunu
 • C ) Saklambaç
 • D ) Sek sek oyunu

5

Hakan: I like playing tag. Let's play it.
Ali: I dislike running. I like riding ......................

 • A ) Chinese whispers
 • B ) stamps
 • C ) blind man's buff
 • D ) a bike

6

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) play– a book
 • B ) draw– a picture
 • C ) take – photos
 • D ) play – marbles

"5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies Çalışma Sayfası" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies Kelimeler ve Anlamları" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.