Sor

5. Sınıf İngilizce Like Dislike Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Türkçede, beğenilerinizi, hoşlandıklarınızı veya beğenmediğiniz durumları "like" ve "dislike" fiilleri kullanılır. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeylerden bahsederken Geniş Zaman kullanılır. Bu yüzden, "sevmek" ve "sevmemek" fiillerine de Geniş Zaman kuralları uygulanır.

Bu yüzden Simple Present Tense kuralları "like" ve "don’t like" fillerine de uygulanır.

"like" fiili sevmek, hoşlanmak anlamlarına gelirken; "don’t like" hoşlanmamak anlamında kullanılır.

Olumlu cümlelerde kullanırken "like" fiili üçüncü tekil kişisinde (he / she / it öznelerinde) "s" takısı alır.

✦ She likes tea. (Çay sever.)
✦ She likes coffee. (O kahve sever.)
✦ He likes reading books. (O kitap okumayı sever.)
✦ It likes playing with a ball. (Bu top oynamayı sever.)
✦ They like traveling. (Onlar seyahat etmeyi severler.)
✦ He likes playing the guitar. (O gitar çalmayı sever.)
✦ She likes swimming in the sea. (O denizde yüzmeyi sever.)
✦ We like watching movies. (Biz film izlemeyi severiz.)
✦ I like learning new languages. (Ben yeni diller öğrenmeyi severim.)
✦ You like taking long walks. (Uzun yürüyüşler yapmayı seversin.)
✦ He likes painting landscapes. (O manzara resmi yapmayı sever.)
✦ They like listening to jazz music. (Onlar caz müziği dinlemeyi severler.)
✦ She likes baking cookies. (O kurabiye yapmayı sever.)

Üçüncü tekil kişisi dışında kalan kişi zamirleri ile yalın halde kullanılır.
✦ I like pasta. (Ben makarnayı severim.)

Olumsuz cümlelerde üçüncü tekil kişide "doesn’t like" şeklinde kullanılır.
✦ He doesn’t like tennis but he likes basketball. (Tenis sevmez ama basketbol sever.)
✦ He doesn't like waking up early. (O erken kalkmayı sevmez.)
✦ They don't like doing homework. (Onlar ödev yapmayı sevmezler.)
✦ I don't like waiting in line. (Ben sırada beklemeyi sevmem.)
✦ You don't like spicy food. (Sen baharatlı yiyecekleri sevmezsin.)
✦ She doesn't like cold weather. (O soğuk hava sevmez.)
✦ We don't like watching horror movies. (Biz korku filmleri izlemeyi sevmeyiz.)
✦ He doesn't like running. (O koşmayı sevmez.)
✦ They don't like cleaning the house. (Onlar ev temizlemeyi sevmezler.)
✦ I don't like speaking in public. (Ben halk önünde konuşmayı sevmem.)

Üçüncü tekil kişisi dışında kalan kişi zamirleri ile "don’t like" şeklinde kullanılır.
✦ We don’t like hopscotch. (Biz seksek sevmeyiz.)

Soru cümlelerinde "do" ve "does" yardımcı fiilleri cümlenin başına gelir. Bu filler cümlenin başına getirildiğinde Simple Present Tense kuralı aynen olumlu ve olumsuz cümlelerde olduğu gibi uygulanır.

✦ Do you like P.E? (Beden Eğitimini sever misin?)
✦ Does Mary like poem? (Mary şiir sever mi?)
✦ Do you like dancing? (Dans etmeyi sever misin?)
✦ Does she like cooking? (O yemek yapmayı sever mi?)
✦ Do we like hiking? (Biz yürüyüş yapmayı sever miyiz?)
✦ Does he like playing video games? (O video oyunları oynamayı sever mi?)
✦ Do you like reading novels? (Roman okumayı sever misin?)
✦ Do they like listening to classical music? (Onlar klasik müzik dinlemeyi sever mi?)
✦ Does she like gardening? (O bahçe işleriyle uğraşmayı sever mi?)
✦ Do you like trying new foods? (Yeni yiyecekler denemeyi sever misin?)
✦ Does he like watching documentaries? (O belgesel izlemeyi sever mi?)

Eğer "like ve "don’t like" fillerinden sonra bir fiil daha kullanacaksanız; sonradan kullandığınız fiile mutlaka "ing" eki eklemelisiniz.
✦ Jonathan likes playing table tennis. They don’t like watching TV.
✦ I like playing basketball. (Ben basketbol oynamayı severim.)
✦ She doesn't like shopping. (O alışveriş yapmayı sevmez.)
✦ We like going to the beach. (Biz plaja gitmeyi severiz.)
✦ He doesn't like doing housework. (O ev işlerini yapmayı sevmez.)
✦ They like eating out. (Onlar dışarıda yemek yemeyi severler.)
✦ She doesn't like studying late at night. (O gece geç saatlerde çalışmayı sevmez.)
✦ I like drawing. (Ben çizim yapmayı severim.)
✦ He doesn't like waking up early on weekends. (O hafta sonları erken kalkmayı sevmez.)
✦ They like riding bicycles. (Onlar bisiklet sürmeyi severler.)
✦ She doesn't like watching sports on TV. (O televizyonda spor izlemeyi sevmez.)
1

How old are you ?
- ...................................... sorusuna hangisi cevap olamaz ?

 • A ) I am ten years old
 • B ) 10.
 • C ) I am 10
 • D ) I am Turkish.

2

Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır?

 • A ) Thursday: Perşembe
 • B ) Wednesday: Çarşamba
 • C ) Tuesday: Salı
 • D ) Monday: Cuma

3

I like P.E.
Türkçesi: ..............................

 • A ) Beden dersini severim.
 • B ) Lütfen sessiz olun.
 • C ) Jack matematiği sevmez.
 • D ) Futbol oynayabilirim.

4

Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır?

 • A ) Class: Taksi
 • B ) Grade: Sınıf, kademe
 • C ) Classmate: Sınıf arkadaşı
 • D ) Study: Okumak, öğrenim görmek

5

Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır?

 • A ) Live: Yaşamak
 • B ) Introduce: Tanıtmak, tanıştırmak
 • C ) Friend: Arkadaş
 • D ) Everyone: Zaman

6

Melek : How many - - - - can you speak?
Hans : Two. English and German.

 • A ) weekdays
 • B ) languages
 • C ) timetables
 • D ) countries

7

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ?
Country Nationality

 • A ) Italy -- Italian
 • B ) French -- France
 • C ) Germany -- German
 • D ) Greece -- Greek

8

Hi!, This is Kathy ! She is from Britain. She is .............................
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) China
 • B ) British
 • C ) America
 • D ) Spanish

"5. Sınıf İngilizce Like Dislike Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies Çalışma Sayfası" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.