Sor

Muharrem Orucu hakkında Bilgi

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Muharrem orucu hakkında bilgi veriniz
Muharrem ayı, kültürümüzde önemli bir yere sahiptir çünkü Hicri takvimin ilk ayıdır ve Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin bu ayda şehit edilmiştir. Muharrem ayında tutulan oruç, kültürümüzün bir parçası olup, geçmişi Hz. Âdem'e kadar uzanır. Peygamberimiz, Muharrem ayını "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiş ve Ramazan'dan sonraki en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Muharrem ayına "aşure ayı" da denir çünkü bu ayın onuncu gününde yapılan ve komşulara, akrabalara dağıtılan özel bir yemek olan aşure yapılmaktadır.

Muharrem orucu, bölge insanı tarafından önemsenen ve kutsal kabul edilen bir oruç türüdür. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayında başlar ve 12 ile 15 gün sürebilir. Bu oruç, Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar tutulduğuna inanılır. Muharrem orucu, Kerbela'da yaşanan acı olaylar ve Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi nedeniyle yas orucu olarak kabul edilir.

Muharrem orucu sırasında eğlence yerleri kapatılır ve etkinlikler yapılmaz. Et yenmez, su içilmez ve zevk veren eylemlerden kaçınılır. Oruç boyunca su ihtiyacı sulu gıdalarla karşılanır ve saf su içilmemeye çalışılır. Ayrıca saç sakal kesilmemesi ve canlılığa zarar verecek eylemlerden kaçınılması gibi hassasiyetler gösterilir.

Alevi-Bektaşi geleneği, Türk kültürünün önemli bir parçasıdır ve Muharrem ayı bu geleneğe göre özel bir öneme sahiptir. Alevi-Bektaşiler, Muharrem ayının ilk on iki gününde sıvı gıdalar tüketmezler. Ayın on üçüncü gününde, Kerbela olayından sağ kurtulan Hz. Hüseyin'in oğlu Zeynelabidin için Allah'a şükür kurbanı keserler ve "Aşure Çorbası" adını verdikleri bir yemeği yapıp dağıtırlar.

Geçmişte daha hassas bir şekilde yaşanan Muharrem orucu, günümüzde de bazı etkilerini sürdürmektedir. Oruç gece yarısından başlar ve güneş batarken ya da kızıllığın artmasıyla açılır. Oruç açma sırasında dualar edilir ve aile büyüklerinin elleri öpülür.

Muharrem orucunun sonunda bazıları şükran olarak kurban keserken, kimileri ise Aşure yapıp dağıtırlar. Aşure, tarihsel ve dini öneme sahip bir tatlı çorbadır ve Muharrem orucuyla özdeşleşmiş bir gelenek olarak bölgede yaşatılmaktadır.
1

İhlas suresinin konusu nedir?

 • A ) Dürüst çalışmak
 • B ) Allah'ın birliği
 • C ) İnananların özellikleri
 • D ) İbadetin önemi

2

Allah'ın (c.c.) her şeyi görmesi....................... Boş bırakılan yere aşağıdaki sıfatlardan hangisi gelmelidir?

 • A ) Basar
 • B ) Tekvîn
 • C ) Kudret
 • D ) Semi

3

İhlas suresinin konusu aşağıdaki kavramların hangisidir?

 • A ) Ahiret
 • B ) Tevhid
 • C ) Tevekkül
 • D ) İbadet

4

Allah ‘ın bir ve tek olması ,eşi ve benzerinin olmaması .......................... kavramı ile ifade edilir .
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 • A ) İslam
 • B ) Kadir
 • C ) Rahim
 • D ) Tevhid

5

Kur'an-ı Kerim'in 112. suresi olan ............................. Suresi, kısa bir sure olup dört ayetten oluşur. Sure, Allah'ın (c.c.) varlığı, birliği ve diğer özelliklerinden bahsetmektedir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) İhlas
 • B ) Kevser
 • C ) Fatiha
 • D ) Sübhaneke

6

Aşağıdakilerin hangisi Allah'ın Rahman ve rahim isimleriyle ilgili değildir?

 • A ) Merhamet etmesi
 • B ) Bağışlaması
 • C ) Rızık vermesi
 • D ) Cezalandırması

7

Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın varlığının delillerinden değildir?

 • A ) Göklerin ve yerin yaratılması
 • B ) Yağmurla kupkuru toprağın canlanması
 • C ) Rüzgarların ve bulutların hareket etmesi
 • D ) İnsanın çalışması

8

Tevhit kavramının anlamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Bütün iyilikleri Allah rızası için yapmak
 • B ) Allah'ın bir olması
 • C ) Peygamberimize salavat getirmek
 • D ) Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Muharrem Orucu hakkında Bilgi" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Oruç Tutmanın Faydaları Nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.