Sor

5. Sınıf Paragrafın Yapısı Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Paragraf, düşünce ve fikirlerin anlatıldığı, birbirine bağlı cümlelerden oluşan bir yapıdır. Genellikle paragrafların başında, o paragrafın ana fikrini ifade eden bir cümle bulunur. Bu cümle, paragrafın konusunu ve amacını belirler. Diğer cümleler ise bu ana fikri desteklemek, açıklamak veya geliştirmek için kullanılır.

Metin, belirli bir konuyu işleyen, paragrafların bir araya gelerek oluşturduğu yazılı veya sözlü anlatımdır. Metnin amacına ve türüne göre içeriği, yapısı ve kullanılan dil değişebilir. Metnin içindeki her bir paragraf, metnin ana fikrini desteklemek ve açıklamak için kullanılır.

Metinlerin düzenli ve anlaşılır olabilmesi için, paragrafların ve cümlelerin mantıklı bir sıra ve bağlantı içinde olması gerekir. Ayrıca, metinlerde dilin ve dil bilgisi kurallarının doğru kullanılması önemlidir. Bu sayede, okuyucu veya dinleyici metnin konusunu ve amacını daha kolay anlayabilir ve takip edebilir.

Bir paragraf, genellikle üç temel bölümden oluşur: giriş, gelişme ve sonuç. Bu bölümler, paragrafın yapısını ve içeriğini düzenler ve okuyucunun metni daha kolay anlamasına yardımcı olur.
Paragrafın Bölümleri
1- Giriş
2- Gelişme
3- Sonuç

Giriş Bölümü


Paragrafın başında yer alan giriş bölümü, paragrafın ana fikrini ve konusunu tanıtmak için kullanılır. Bu bölüm, okuyucunun ilgisini çekmeye yönelik ifadeler içerebilir ve paragrafın genel yönlendirmesini sağlar. Giriş bölümü, okuyucuya paragrafın ne hakkında olduğuna dair bir ön bilgi sunarak, metne dair beklentileri belirlemelerine yardımcı olur. Paragrafın konu cümlesidir, ne anlatılacağı belirtilir; yazar bu cümleyle konuya giriş yapar.
Giriş Bölümü Özellikleri:
✦ Paragrafın başında yer alır.
✦ Paragrafın ana fikrini ve konusunu tanıtır.
✦ Okuyucunun ilgisini çekmeye yönelik ifadeler içerebilir.
✦ Kısa ve öz olması tercih edilir.
✦ Giriş cümlesi, paragrafın genel yönlendirmesini sağlar.

Gelişme Bölümü


Giriş bölümünden sonra gelen gelişme bölümü, paragrafın en uzun ve en kapsamlı kısmıdır. Bu bölümde, ana fikri destekleyen argümanlar, örnekler, açıklamalar ve detaylar sunulur. Gelişme bölümünde farklı noktalar ve yönler ele alınarak, paragrafın konusu derinlemesine incelenir ve tartışılır.

Gelişme Bölümü Özellikleri
❖ Giriş bölümünden sonra gelir.
❖ Ana fikri destekleyen argümanlar, örnekler ve açıklamalar içerir.
❖ Düşünce ve fikirlerin detaylı bir şekilde ele alındığı bölümdür.
❖ Farklı noktalar ve yönler, bu bölümde tartışılır ve sunulur.
❖ Gelişme bölümü, paragrafın en uzun ve en kapsamlı kısmıdır.

Sonuç Bölümü


Paragrafın sonunda yer alan sonuç bölümü, ana fikrin ve gelişme bölümündeki argümanların özetlendiği ve okuyucuya hatırlatıldığı kısımdır. Bu bölüm, paragrafın amacını ve anlamını tamamlayıcı bir nitelik taşır. Ayrıca, sonuç bölümü paragrafın bütünlüğünü sağlayarak, okuyucuya sunulan bilgilerin net ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesine yardımcı olur.

Sonuç Bölümü Özellikleri
★ Paragrafın sonunda yer alır.
★ Ana fikrin ve gelişme bölümündeki argümanların özetlendiği kısımdır.
★ Okuyucuya paragrafın temel mesajını hatırlatır.
★ Genellikle kısa ve öz olması tercih edilir.
★ Sonuç bölümü, paragrafın amacını ve anlamını tamamlayıcı bir nitelik taşır.

Her bölümün doğru bir şekilde kullanılması, paragrafın anlaşılır ve etkili bir şekilde sunulmasına katkıda bulunur. Bu sayede, okuyucu paragrafın konusunu ve amacını daha kolay anlayabilir ve takip edebilir.

Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri Olan Örnek Metin


Giriş: Günümüzde, internet ve sosyal medya kullanımı, insanların günlük yaşamlarında önemli bir yere sahip olmuştur. Bu durum, sosyal medyanın insanlar arasındaki iletişime etkilerini de beraberinde getirmiştir. Bu metinde, sosyal medyanın insanlar arasındaki iletişime olan olumlu ve olumsuz etkilerinden bahsedeceğiz.

Gelişme: Öncelikle, sosyal medyanın iletişime olan olumlu etkilerine değinelim. Sosyal medya sayesinde, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanlar birbirleriyle kolayca iletişim kurabilir ve bilgi paylaşımında bulunabilirler. Ayrıca, uzun mesafelerdeki arkadaşlar ve aileler, sosyal medya aracılığıyla birbirlerinin hayatlarından haberdar olabilir ve günlük yaşamlarını paylaşabilirler. Sosyal medya, özellikle pandemi dönemi gibi zor zamanlarda insanların moral ve motivasyonunu yükseltmeye de yardımcı olmuştur.

Ancak, sosyal medyanın iletişime olan olumsuz etkileri de göz ardı edilmemelidir. Sosyal medya bağımlılığı, insanların gerçek yaşam iletişim becerilerini zayıflatmaktadır. Sürekli olarak sosyal medya kullanımı, insanların sosyal becerilerini ve empati yeteneklerini olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca, sosyal medya üzerinden yapılan iletişimde, insanlar arasındaki duygusal bağların zayıfladığı ve yanlış anlaşılmaların daha sık yaşandığı görülmektedir.

Sonuç: Sosyal medya, hem olumlu hem de olumsuz etkileriyle insanlar arasındaki iletişimi şekillendirmektedir. İletişimin kolaylaşması ve dünya çapında bağlantıların güçlenmesi açısından olumlu etkileri bulunsa da, sosyal becerilerin zayıflaması ve duygusal bağların azalması gibi olumsuz etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, sosyal medya kullanımının dengeli ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmesi, insanlar arasındaki sağlıklı iletişimin devamı açısından önemlidir.
5 sınıf Türkçe giriş gelişme sonuç konu anlatımı
1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) ‘' Bileşik Kesirler‘' terim anlamlıdır.
 • B ) Duvar ‘'sözcüğü mecaz anlamlıdır.
 • C ) ' Gözüne girmek ‘'mecaz anlamlıdır.
 • D ) ‘' Kitaplarımız ‘' sözcüğü gerçek anlamlıdır.

2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamında değişme olur?

 • A ) Kaptan, evin arkasından sessizce yürüdü.
 • B ) Genç, kadına usulca yaklaştı.
 • C ) Mustafa, hem okuyor hem de işe gidiyordu.
 • D ) Babam, amcam ve dayımla top oynadık.

3

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?

 • A ) yurttaş
 • B ) topacı
 • C ) resmi
 • D ) kurdu

4

Ölçü sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamında kullanılmıştır?

 • A ) Toplum içinde ölçülü davranmak zorundayız
 • B ) Mâniler, genellikle yedili hece ölçüsüyle yazılır
 • C ) Hak geçmemesi için paylaştığımız kumaşın boyunu dikkatlice ölçtük
 • D ) Onun boyunu geçen hafta ölçtük.

5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcükler özelden genele doğru sıralanmıştır?

 • A ) Kurt Köpeği-Canlı-Hayvan-Varlık
 • B ) Canlı-İnsan-Erkek-Özkan
 • C ) Ördek- Yaban Ördeği-Varlık-Hayvan
 • D ) Menekşe-Çiçek- Bitki- Canlı

6

kiraz, kivi, kilim, kilit sözöcükleri sözlükteki sırasına göre dizersek hangisi üçüncü sırada yer alır?

 • A ) Kilim
 • B ) Kivi
 • C ) Kilit
 • D ) Kiraz

7

Sınavda yüz puan aldığını duyunca ----.
Bu ifade aşağıdaki deyimlerden hangisi ile tamamlanırsa cümle şaşırma anlamı kazanır?

 • A ) şevke geldim
 • B ) eteklerim tutuştu
 • C ) havalara uçtum
 • D ) ağzım açık kaldı

8

Altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamlıdır?

 • A ) Bugün sahilde çok eğlendik.
 • B ) Sinemaya gitmek için sabırsızlanıyorum.
 • C ) Matematik dersinde kümeler konusunu işleyeceğiz.
 • D ) Bu hafta işe erken dideceğim.

"5. Sınıf Paragrafın Yapısı Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Türkçe 5N1K Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.