S:1

Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘ Eteklerizil çalmak deyimi ile yakın anlamlıdır?

Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘ Eteklerizil çalmak deyimi ile yakın anlamlıdır? sorunun cevabı "İçi içine sığmamak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Hangi cümlede soyut isim kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi niceleyici değildir? MARMARA kelimesinin harflerinin oluşturduğu küme kaç elemanlıdır? •     İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.•     Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.•     Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.•     Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.•     Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir? Dikkat azalması ve refleks yavaşlaması aşağıdakilerden hangisi için ilk sırada yer alan, kaza oluşma nedenidir?  Hz. Ömer Dönemi’nde fetihler hız kazanmış; Mısır, Suriye, Irak ve İran  fethedilmiştir.Bu durumun İslam Devleti’nde hangi bakımdan değişikliğe neden olduğu iddia edilemez? Cumhuriyetçiliğin Anayasanın değiştirilemez bir hükmü olduğu ilkesi ilk kez hangi Anayasamızla birlikte kabul edilmiştir?  Yer altında meydana gelen ani sarsıntılara ne ad verilir ? I have got two daughters. - - - - names are Tuba and Kübra. Bir musluğu açmak için kuvvetin hangi etkisinden yararlanırız? “Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.”(Müminun suresi 3. ayet)Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in ana konularından hangisine örnek oluşturmaktadır? Halil, 40 kg fındığın 11,25 kg’nı Armağan’a, 5,875  kg’nı ise Ramiz'e veriyor.Buna göre Halil'in geriye kaç kg fındığı kalmıştır! Katı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine ne ad verilir? Aşağıdakilerden        hangisi Hudeybiye         Antlaşmasının maddelerinden değildir?. Derek : Shall we go out this evening?Liz      : Sure, - - - -. Kendisine kitap verilen peygamberlere ne isim verilir? Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan Anıtı hangi çağda yazılmıştır? İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise -------- ---- - ----------adı verilirdi.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir? Kütüphanecilik konusunda eğitim almak amacıyla yurt dışına gönderilen ve Milli Kütüphanenin kurulmasında çaba gösteren kültür adamımız aşağıdakilerden hangisidir? (I) Çocuklar için çalışan bir sivil toplum örgütü, harika bir sandalet geliştirmiş. (II) Sıcak iklimlerde giyilmek üzere tasarlanan sandalet, sahibinin ayağı büyüdükçe büyüyor. (III) Sandaletin ön ve arka tarafında tabanın uzamasını sağlayan, ayarlanabilen bantlar; yan taraflarında genişlemesini sağlayan çıtçıtlar bulunuyor.(IV) Böylece beş numara büyüyebilen sandalet yaklaşık beş yıl boyunca kullanılabiliyor.Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir sorunla karşılaştığımızda yada bir anlaşmazlığa düştüğümüzde aşağıdakilerden hangisini yapmamamız gerekmektedir? İslam’ın evliliğe bakışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Nükleer santrallerin yer seçiminde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Aşağıdaki deyimlerde hangisinde, “bıkmak, usanmak” anlamı vardır? Microsoft Word’de belgeye tablo eklemek için hangi menü kullanılır?  Bir bölme işleminde bölen 16, bölüm 5’tir. Bölünen kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç) temizliktir? Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra Kuva-yı Milliye birliklerinin yerine düzenli bir ordunun kurulması ciddî olarak ele alındı.Bununla hem ilerleyen düşmanın karşısına daha güçlü çıkılacak, hem de Kuva-yı Milliyenin yapısından kaynaklanan düzensizlikler önlenecekti.Yapılan düzenlemelerle, Kuva-yı Milliye birlikleri Millî Savunma Bakanlığına bağlandı. Böylece Kuva-yı Milliye hareketi son buldu. Bu bilgiler, aşağıda verilenlerden hangisine bir kanıt oluşturmaz?  Hangi cümlenin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? Altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır? Mudanya Ateşkes Antlaşması’na aşağıdaki devletlerden hangisi doğrudan katılmamıştır? Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan daha çok güncel konuları ele alan kısa yazılardır. Gazetelerde yayımlanan bu tür yazılara köşe yazısı da denmektedir. Gazete ve dergilerin yaygınlaşması bu türün gelişmesini sağlamıştır. Ahmet Rasim, Refik Halit Karay gibi isimler bu türün ünlü yazarlarıdır.Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir? İslam dinine göre fakir sayılan kişilerin aşağıdaki ibadetlerin hangilerini yapmaları zorunlu değildir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin “eş seslisi” (sesteş) yoktur? ‘’3+3’’ işleminin sonucu kaçtır? Penseye göre ağız kısmı daha ince ve uzun olması nedeni ile pensenin sığamayacağı yerlerdeki parçaların tutulması ve daha küçük ölçüdeki bükme,kıvırma ve biçimlendirme işlerinde kullanılan el aleti aşağıdakilerden  hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır? 80 cm uzunluğundaki tahtalardan 2‘ şer cm’lik parçalar kesilerek parke yapılacaktır. Bu tahtalardan en fazla kaç cm’ lik  parke elde edilir? Bir deneyde, iki cisim üzerine aynı kuvvet uygulandığında cisimlerin şeklinin değiştiği gözleniyor. Uygulanan kuvvet kaldırıldığında cisimlerden biri eski hâline dönerken diğeri bükülmüş şekilde kalıyor.Bu deneyde kullanılan cisimler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir