Sor

5. Sınıf Eş Sesli Kelimeler Konu Anlatımı Örnek Cümleler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Okunuşları ve yazılışları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir.
:
Çocuk çok aç olduğu için hemen yemek yedi. (Karnı doymamış)
Mağazanın kapısını açtı. (Açmak)

Düş:
Gece rüyasında güzel bir düş gördü. (Rüya)
Yolda yürürken birden düşüp yaralandı. (Düşmek)

Açık:
Kapı açık kaldı, içeri giren oldu mu? (Kapalı olmayan)
Açık mavi gömleğini giydi. (Koyu olmayan renk)

El:
Eliyle su içti. (Bir organımız)
El doktorundan yardım aldılar. (Yabancı)

Ak:
Kar yağdı ve her yer ak oldu. (Beyaz)
Musluk açıldı ve su akıyor. (Akmak)

Ekmek:
Bahçeye çiçek ekmek istiyor. (Tohumu toprağa atmak)
Sabah kahvaltısında ekmek yedi. (Tahıldan yapılmış yiyecek)

Al:
Al renkteki elbisesi göz alıcıydı. (Kırmızı)
Markete gidip süt al. (Almak)

Geç:
Geç kaldığı için toplantıyı kaçırdı. (Beklenen zamandan sonra)
Yoldan geçen arabaları seyretti. (Geçmek)

An:
Bir an için dikkatini dağıttı. (Çok kısa zaman parçası)
Anılarını anarak eski günleri yad etti. (Anmak, hatırlamak)

Güç:
Güçlü kollarıyla ağır yükü kaldırdı. (Kuvvet)
Problemi çözmek güç görünüyor. (Zor)

Asma:
Bahçede asma altında oturduk. (Üzüm veren bitki)
Asma köprüyü incelediler. (Asma işi)

Gül:
Gül bahçesinde güller açmıştı. (Bir çiçek)
Şakayı duyunca gülümsedi. (Gülmek)

At:
At çiftlikte çalışıyor. (Bir hayvan)
Çöpe gereksiz eşyaları at. (Atmak)

Hayır:
Hayır, bugün dışarı çıkmayacağım. (Olumsuzluk belirten söz)
Onun için bir hayır işi yapmak istiyorum. (İyilik)

Ay:
İki ay sonra tatile çıkacağım. (Yılın on ikide biri)
Ay'ın etrafında dönen uydu görüldü. (Gök cismi)

İn:
Ormanda bir in keşfettiler. (Küçük mağara)
Merdivenden in. (İnmek)

Atlet:
Atlet, maratonda birinci oldu. (Atletizmle uğraşan kimse, sporcu)
Sıcak havalarda atlet giyerim. (Kolsuz erkek fanilası)

İç:
Kutunun içinde neler var? (Herhangi bir şeyin iç kısmı)
Su iç, susuzluğunu gider. (İçmek)

Bağ:
Bağda üzüm toplamaya gittik. (Üzüm yetiştirilen bahçe)
Ayakkabı bağcıklarını bağla. (Bağlamak, düğümlemek)

İt:
İt sokaklarda dolaşıyor. (Köpek)
İti itle savurmak, dürtmek. (İtmek)

Bel:
Bel ağrısı şikayetleri artıyor. (İnsan vücudunda bir bölge)
Bahçede bel kullanarak toprağı kazdı. (Toprak kazmaya yarayan araç)

Kara:
Kara tahtada yazı yazdı. (Siyah)
Kara parçası üzerinde yürüdüler. (Toprak parçası)

Ben:
Ben bu işi yaparım. (Kendim)
Yüzündeki ben dikkat çekici. (Derideki küçük leke)

Kaz:
Kaz, gölette yüzdü. (Bir kümes hayvanı)
Bahçede çukur kazdı. (Kazmak)

Bere:
Dizinde bere oluştu. (Bir yerdeki hafif yara)
Başına bere taktı. (Bir tür başlık)

Kır:
Kır at, hızlı koşuyor. (Beyaz ve siyah karışımı renk)
Kırda piknik yapmak istiyoruz. (Şehir dışı olan boş ve geniş alan)

Bin:
Bin lira verdim. (Bir sayı)
Arabaya bin ve sürmeye başla. (Binmek)

Koca:
Kocası işten geldi. (Bir kadının eşi)
Koca ayı ormanda dolaşıyor. (Büyük iri)

Boğaz:
Boğaz ağrısıyla doktora gitti. (Boyunun ön bölümü)
Boğazda tekne gezisi yaptık. (İki kara arasında dar deniz)

Kap:
Kap içinde yoğurt yedi. (İçi oyuk tabak)
Cüzdanını kapmak için koştu. (Kapmak)
Aç: Karnı doymamış.
Aç: Açmak
Düş: Rüya
Düş: Düşmek
Açık: Kapalı olmayan
Açık:Koyu olmayan renk
El: Bir organımız

El: Yabancı
Ak: beyaz

Ak: Akmak
Ekmek: Tohumu toprağa atmak

Ekmek: Tahıldan yapılmış yiyecek
Al: kırmızı

Al: Almak
Geç: Beklenen zamandan sonra

Geç : Geçmek
An: Çok kısa zaman parçası

An: Anmak, hatırlamak
Güç: Kuvvet

Güç: Zor
Asma: Üzüm veren bitki

Asma: Asma işi
Gül: Bir çiçek

Gül: Gülmek
At: Bir hayvan

At: Atmak
Hayır: Olumsuzluk belirten söz.

Hayır: İyilik
Ay: Yılın on ikide biri

Ay: Gök cismi
İn: Küçük mağara

İn: İnmek
Atlet: Atletizmle uğraşan kimse, sporcu

Atlet: Kolsuz erkek fanilası
İç: Herhangi bir şeyin iç kısmı.

İç: İçmek
Bağ: Üzüm yetiştirilen bahçe

Bağ: Bağlamak, düğümlemek
İt: Köpek

İt: İtmek
Bel: İnsan vücudunda bir  bölge.

Bel: Toprak kazmaya yarayan araç
Kara: Siyah

Kara: Toprak parçası
Ben: Kendim

Ben: Derideki küçük leke
Kaz: Bir kümes hayvanı

Kaz: Kazmak
Bere: Bir yerdeki hafif yara

Bere: Bir tür başlık
Kır: Beyaz ve siyah karışımı renk

Kır: Şehir dışı olan boş ve geniş alan
Bin: Bir sayı.

Bin: Binmek
Koca: Bir kadının eşi

Koca: Büyük iri
Boğaz: Boyunun ön bölümü

Boğaz: İki kara arasında dar deniz
Kap: İçi oyuk tabak

Kap: Kapmak
Çay: Bir içecek

Çay: Dere
Ocak: Yılın birinci ayı

Ocak: Ateş yakmaya yarayan yer
Dal: Ağacın gövdesinden ayrılan kollar

Dal: Dalmak
Pazar: Haftanın son günü

Pazar: Belli şeylerin satıldığı yer
Dil: Bir organımız.

Dil: Lisan,anlaşma
Saç: Başı kaplayan kıllar.

Saç: Saçmak
Diz: Bacağın ortasında bükülebilen yer.

Diz: Dizmek, sıralamak
Sağ: Solun karşıtı yan.

Sağ: Sağlam ,canlı,esen
Dolu : İçi doldurulmuş olan

Dolu: Bir yağış biçimi
Satır: Sayfadaki yazı dizileri

Satır: Et kesmeye yarayan bıçak
Saz: İnce kamış

Saz: Çalgı
Yüz: Bir sayı

Yüz: Surat çehre
Ton: Bir ağırlık ölçüsü birimi

Ton: Ses ve renkte düzey
Yaz: Mevsim adı

Yaz: Yazmak
Top: Yuvarlak oyun aracı

Top: Büyük mermi atan ateşli silah
Yaş: Doğuştan beri geçen zaman
Yaş : Islak
Ünlü: Meşhur

Ünlü: Sesli
Kan: Vücuttaki kırmızı sıvı
Kan : Kanmak, inanmak

1

Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?

 • A ) Can kulağı ile dinlemek
 • B ) Ağzı iyi laf yapmak
 • C ) El elden üstündür.
 • D ) Küplere binmek

2

Kalabalık sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) fazla
 • B ) toplu
 • C ) tenha
 • D ) çok

3

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yan kelimesi Oraya vaktinde gidemezseniz hakkınız yanar. anlamında kullanılmıştır?

 • A ) Fırtınadan dolayı tekne yan yatmış.
 • B ) Bu zamanda borç altın alan yandı demektir.
 • C ) Otobüse yetişemeyince biletimiz yanmış.
 • D ) Seninle evlenen yandı demektir.

4

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur?

 • A ) Söz gümüşse, sükût altındır,
 • B ) Çok çalışıp az kazandık.
 • C ) Önce buna evet dedi. Sonbra pişman oldu.
 • D ) Bu uzun yolu kısa sürede alamayız.

5

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

 • A ) Kitapları boş rafa yerleştir.
 • B ) Bu çocuk keskin bir zekaya sahipti
 • C ) Kadife sesiyle türkü söylüyordu.
 • D ) Bu sorular hepimizi terletir

6

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki yaşlı sözcüğü diğerleriyle eş seslidir?

 • A ) Yaşlı gözleriyle bunu yapmadığını söyledi.
 • B ) Mahlenin en yaşlı amcası oydu.
 • C ) Yaşlı teyzenin, elinden tuttu.
 • D ) Parayı ona yaşlı bir adam vermişti.

7

Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘' Etekleri zil çalmak'' deyimi ile yakın anlamlıdır?

 • A ) Gözünde tütmek
 • B ) Yüzü asılmak
 • C ) İçi içine sığmamak
 • D ) Kol kanat germek

8

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır?

 • A ) kuaför
 • B ) bavul
 • C ) kapı
 • D ) diz

"5. Sınıf Eş Sesli Kelimeler Konu Anlatımı Örnek Cümleler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Aynı Kavram Alanına Giren Sözcüklere Örnekler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.