Sor

5. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı Örnek Cümleler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

5. sınıf Türkçe eş anlamlı sözcükler konu anlatımı
Yazılışları ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir.
Eş Anlamlı Sözcükleri Cümle İçerisinde Kullanma
Okulda öğrenim görmek için sabırsızlanıyorum.
Mektepte yeni arkadaşlar edinmek istiyorum.

» Sınıfta sessiz çalışma ortamı sağlanmalıdır.
» Derslikte dikkat dağınıklığı önlenmeye çalışılıyor.

● Türkçede zengin bir kelime haznesi bulunmaktadır.
● Dilimizde çok sayıda anlamlı sözcük mevcuttur.

» Öğrenciler, sınavda başarılı olmak için çok çalıştılar.
» Talebeler, imtihanı kazanabilmek adına emek harcadılar.

Öğretmen, konuyu anlatmak için örnekler verdi.
Muallim, meseleyi açıklığa kavuşturmak amacıyla örnekler sundu.

» Şiirde her kıta, duyguları daha yoğun anlatır.
» Dörtlükler, şiirin her bölümünde hisleri derinleştirir.

Cümleyi oluşturan kelimelerin sırası önemlidir.
Tümce içindeki sözcüklerin düzeni, anlam açısından kritik bir rol oynar.

» Soru sormak, öğrenmenin en etkili yöntemlerindendir.
» Sual yöneltmek, bilgi edinmenin önemli bir parçasıdır.

Cevap, problemin çözümüne yönelik bir öneridir.
Yanıt, meseleye dair sunulan bir çözüm önerisidir.
Eş Anlamlı Kelimeler Tablosuokul mektep
sınıf derslik
kelime sözcük
öğrenci talebe
öğretmen muallim
kıta dörtlük
Cümle tümce
soru sual
cevap yanıt
şair Aşık
yazar edip
kalp yürek
kafa Baş
kalp yürek
yıl sene
asır yüzyıl
duygu his
komik gülünç
misafir konuk
kanıt delil
mühim önemli
müsait uygun
müşteri alıcı
konut Ev,hane
arı saf
sonuç netice
hafıza bellek
fikir düşünce
gayret çaba
araç vasıta
şehir Kent
tören merasim
acele acil
adale kas
adet tane
İlgi alaka
kabiliyet yetenek
bağışlamak affetmek
fakir yoksul
doğu şark
batı harp
kuzey şimal
güney cenup
bedava beleş
savaş Harrp
nesil kuşak
onur şeref
otlak mera
barış sulh
canlı diri
döşek yatak
özel hususi
ilave ek
kıyı sahil
değnek sopa
ırmak nehir
kural kaide
deprem zelzele
dil lisan
küs dargın
laf söz
doğa tabiat
doktor hekim
baytar veteriner
beyaz ak
kara siyah
kırmızı al
vatan yurt
hudut sınır
duru berrak
isim ad
tamir onarım
deniz derya
gökyüzü sema
nesil kuşak
vasıta araç
kişi Birey
sıfat Ön ad
Zamir adıl
hikaye öykü
anne Ana
sonbahar Güz
nadir ender
nasihat öğüt
nefes soluk
anıt abide
rutubet Nem
Ata cet
celse oturum
cömert Eli açık
pinti Cimri
cahil bilgisiz
gebe hamile
Buyruk emir
Alev alaz
Dargın küs
çağrı davet
eser yapıt
endişe kaygı
yemek
kabus karabasan
kanun yasa
adale kas
bilgisiz cahil
kanun yasa
kayıp yitik
doruk Zirve,
pis kirli
ıslak yaş
yaşıt akran
kılavuz rehber
düş Rüya
lüzumlu gerekli
mağlup yenik
bozkır Step
Mana anlam
Medeni uygar
merkep eşek
rüzgar yel
Samimi içten
soylu asil
mesut mutlu
milli ulusal
lisan dil
1

Kalabalık sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) fazla
 • B ) toplu
 • C ) tenha
 • D ) çok

2

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

 • A ) Açın karnı doyar, gözü doymaz.
 • B ) Damlaya damlaya göl olur.
 • C ) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
 • D ) Dost başa, düşman ayağa bakar.

3

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

 • A ) Kitapları boş rafa yerleştir.
 • B ) Bu çocuk keskin bir zekaya sahipti
 • C ) Kadife sesiyle türkü söylüyordu.
 • D ) Bu sorular hepimizi terletir

4

Aşağıdaki altı çizilmiş sözcüklerin hangisinin eş seslisi yoktur?

 • A ) İpek, beyaz bir pantolon giymiş.
 • B ) Yanımıza kara bir köpek geldi.
 • C ) Piknikte bir çay kıyısına oturduk.
 • D ) Her taraf pembe gül doluydu.

5

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

 • A ) Sakla samanı gelir zamanı.
 • B ) Damlaya damlaya göl olur.
 • C ) Bugünün küçüğü, yarının büyüğü.
 • D ) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

6

Aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

 • A ) yeşil
 • B ) kara
 • C ) beyaz
 • D ) al

7

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır?

 • A ) çay
 • B ) dere
 • C ) gemi
 • D ) yeşil

8

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi (eş seslisi) yoktur?

 • A ) çay
 • B ) saz
 • C ) yüz
 • D ) bal

"5. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı Örnek Cümleler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Eş Sesli Kelimeler Konu Anlatımı Örnek Cümleler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.