Sor

4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Classroom Rules İfadeleri

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.


İngilizce Türkçe Anlamı
Open your book Kitabımı aç
Close the door Kapıyı kapat
Open the window Pencereyi aç
Come in İçeri gir/gel
Sit down Otur
Stand up Kalk
Clean the board Tahtayı sil/temizle
Look at the board Tahtaya bak
Turn around Etrafında dön
Give me the ruler, please Bana cetveli ver lütfen
Say that again, please Tekrar söyle lütfen
May I come in? İçeri gelebilir miyim?
Here you are Buyur / Al
Sorry, not right now Üzgünüm, şuan olmaz
Thank you Teşekkür ederim
You are welcome Rica ederim
Of course Tabii ki / Elbette
May I sit down? Oturabilir miyim?
May I clean the board? Tahtayı silebilir miyim?
May I go out? Dışarı çıkabilir miyim?
May I go to bathroom? Lavaboya gidebilir miyim?
Be quiet Sessiz ol
Can I open the window? Pencereyi açabilir miyim?
May I come in? İçeri girebilir miyim?
Yes, you may. Evet, girebilirsin.
May I read the book? Kitabı okuyabilir miyim?
Listen to your teacher. Öğretmenine kulak ver.
Don't play volleyball in the classroom. Sınıfta voleybol oynama.
Go to school on time. Okula zamanında git.
Don't eat in the classroom. Sınıfta yemeğini yeme.
Give me your pencil case. Kalem kutunu bana ver.
Stand up. Kalk.
Look at the board, please. Lütfen tahtaya bak.
Give me a pencil sharpener, please. Lütfen bana bir kalemtıraş ver.
Raise your hand. Elini kaldır.
1

22
Look at the picture. Choose the correct answer.

 • A ) Forty-two
 • B ) Thirty-two
 • C ) Twenty-two
 • D ) Twenty-one

2

Read the dialogue.
Beren: Give me the sharpener, please.
Can: - - - -.
Beren: Thank you.
Choose the correct answer.

 • A ) Sure, here you are
 • B ) Say that again, please
 • C ) Raise your hand
 • D ) Stay in the line

3

My father works at a clinic. He likes helping animals.
He is a - - - -.

 • A ) singer
 • B ) fireman
 • C ) waiter
 • D ) vet

4

Dilara: - - - -?
Meltem: Salad.

 • A ) Are you thirsty
 • B ) Where is the lemonade
 • C ) Do you have salad for breakfast
 • D ) What is your favourite food

5

26 + 11 = ?
İşlemin sonucu kaçtır?

 • A ) Thirty seven
 • B ) Thirty six
 • C ) Thirteen
 • D ) Twenty seven

6

Read the dialogue.
Joe : Give me the eraser, please.
Kate : Sorry, - - - -.

Choose the correct answer.

 • A ) here you are
 • B ) not right now
 • C ) of course
 • D ) sure

7

Aşağıdaki sayı ve okunuş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A ) 56 : fifty six
 • B ) 24 : twenty four
 • C ) 18 : eighty
 • D ) 44 : forty four

8

Put the words in order.
CLEAN THE MAY BOARD I PLEASE
Choose the correct answer.

 • A ) May I board the clean, please?
 • B ) May I clean the board, please?
 • C ) Please, may I board the clean?
 • D ) The board may I clean, please?

"4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Classroom Rules İfadeleri" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Classroom Rules Kelimeler ve Anlamları" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.