Sor

4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Classroom Rules Kelimeler ve Anlamları

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.


Kelimeler Anlamları
Classroom Sınıf
Rule Kural
Door Kapı
Window Pencere
Sharpener Kalemtıraş
Ruler Cetvel
Book Kitap
Notebook Defter
Map Harita
Board Tahta
Desk Sıra
Table Masa
Pencil Kalem
Pen Tükenmez kalem
Pencil case Kalem kutusu
Eraser Silgi
Scissors Makas
Schoolbag Okul çantası
Compass Pusula
Crayon Boya kalemi
Paper Kağıt
Hi Merhaba
My Benim
Name İsim
What Ne
Your Senin
Hello Merhaba
Good İyi / Güzel
Good morning Günaydın
Good evening İyi akşamlar
Good afternoon Tünaydın
I'm Ben
Listen Dinle
Look Bak
Sit down Otur
Stand up Kalk
Open
Close Kapat
Write Yaz
Read Oku
Raise your hand Elini kaldır
Come in İçeri gel
Go out Dışarı çık
Speak Konuş
Be quiet Sessiz ol
Respect Saygı göster
Help Yardım et
Share Paylaş
Clean Temizle
Line up Sıraya dizil
Follow Takip et
1

Dilara: - - - -?
Meltem: Salad.

 • A ) Are you thirsty
 • B ) Where is the lemonade
 • C ) Do you have salad for breakfast
 • D ) What is your favourite food

2

26 + 11 = ?
İşlemin sonucu kaçtır?

 • A ) Thirty seven
 • B ) Thirty six
 • C ) Thirteen
 • D ) Twenty seven

3

Put the words in order.
CLEAN THE MAY BOARD I PLEASE
Choose the correct answer.

 • A ) May I board the clean, please?
 • B ) May I clean the board, please?
 • C ) Please, may I board the clean?
 • D ) The board may I clean, please?

4

Read the dialogue.
Beren: Give me the sharpener, please.
Can: - - - -.
Beren: Thank you.
Choose the correct answer.

 • A ) Sure, here you are
 • B ) Say that again, please
 • C ) Raise your hand
 • D ) Stay in the line

5

Look at the numbers.
10 - 20 - 30 - 40 - ?
Choose the correct answer.

 • A ) thirty-five
 • B ) forty
 • C ) fifty
 • D ) forty-two

6

My father works at a clinic. He likes helping animals.
He is a - - - -.

 • A ) singer
 • B ) fireman
 • C ) waiter
 • D ) vet

7

Which one is WRONG?

 • A ) 56 – 15 = forty-one
 • B ) 45 – 13 = thirty-two
 • C ) 20 + 36 = seventy-six
 • D ) 14 + 16 = thirty

8

Read the dialogue.
Joe : Give me the eraser, please.
Kate : Sorry, - - - -.

Choose the correct answer.

 • A ) here you are
 • B ) not right now
 • C ) of course
 • D ) sure

"4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Classroom Rules Kelimeler ve Anlamları" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf İngilizce 1. Ünite Classroom Rules İfadeleri" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.