Sor

4. Sınıf Uzlaşı Süreci Aşamaları Hangileridir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Uzlaşı süreci, iki taraf arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için önemli bir yol olabilir.
Uzlaşı Süreci Maddeler Halinde
Problemin ne olduğunu belirlemek: İlk adım, her iki tarafın da anlaşabileceği bir konuda anlaşmazlığın ne olduğunu belirlemektir.

Kızgın ve öfkeliyken konuşmamak: İkinci adım, tarafların öfkeli veya kızgın oldukları durumlarda konuşmamalarıdır. Bu, tartışmanın daha da kötüleşmesine ve tarafların daha da uzaklaşmasına neden olabilir.

Öfkemiz geçtiğinde karşılıklı düşünce ve duygularımızı açıklamak: Üçüncü adım, tarafların öfkeleri geçtikten sonra karşılıklı düşüncelerini ve duygularını açıklamalarını içerir. Bu, tarafların birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Karşımızdakinin düşünce ve duygularını anlamak: Dördüncü adım, tarafların birbirlerinin düşünce ve duygularını anlamalarını içerir. Bu adım, empati kurmak ve birbirlerini anlamak için önemlidir.

Birlikte çözüm önerileri geliştirmek: Beşinci adım, tarafların birlikte çözüm önerileri geliştirmelerini içerir. Tarafların birbirlerine açık fikirli yaklaşmaları, çözüm önerilerinin daha iyi olasılıklarının ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

İki taraf için en uygun çözümü uygulamaya koymak: Altıncı adım, tarafların birlikte çalışarak en uygun çözümü bulmaları ve uygulamalarıdır. Bu adım, tarafların anlaşmazlığı çözmelerine ve daha sağlıklı bir ilişki kurmalarına yardımcı olabilir.
1

Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden biridir?

 • A ) Gerekirse vazgeçilebilir olması
 • B ) Devredilebilir olması
 • C ) Dokunulmaz olması
 • D ) Sınırsız olması

2

Uzlaşabilmek, insanlığın en önemli erdemlerinden biridir. Uzlaşmanın önündeki en büyük engel aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Hoşgörülü davranmak
 • B ) Saygılı olmak
 • C ) Şiddete başvurmamak
 • D ) Ön yargılı olmak

3

Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini hesaba katabilmek için önce onun duygu ve düşüncelerini anlamamız gerekir. diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A ) Kendini düşünen biri
 • B ) Empati kurmak isteyen biri
 • C ) Karşısındakilere değer vermeyen biri
 • D ) Duygu ve düşüncelere önem vermeyen biri

4

Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu (iyi) katkı sağlar?

 • A ) Sorunu görmezden gelmek
 • B ) Karşımızdakini dinlememek
 • C ) Empati kurmak
 • D ) Taraflı davranmak

5

Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur?

 • A ) Teneffüste hangi oyunu oynayacağımıza karar verirken
 • B ) Hangi elbiseyi giyeceğimize karar verirken
 • C ) Ailemizle tatilde nereye gideceğimize karar verirken
 • D ) Kardeşimizle ne izleyeceğimize karar verirken

6

Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı sorumluluklarımızdan değildir?

 • A ) Arkadaşlarımızla halı sahada futbol oynamalıyız.
 • B ) Kamu mallarını korumalıyız.
 • C ) Yardımlaşmalı, fakirlere yardım etmeliyiz.
 • D ) Birbirimizi sevmeli, haklarımıza saygı duymalıyız.

7

Engelli arkadaşlarımız için okullarda tekerlekli arabalar için özel yol yapıldı. Yukarıdaki cümlede hangi konudan bahsedilmektedir?

 • A ) Ayrımcılık
 • B ) Pozitif ayrımcılık
 • C ) Eşitlik
 • D ) Adam seçme

8

Bakıma muhtaç çocuklar ülkemizde hangi kurum tarafından korunmaya alınmaktadır?

 • A ) Akut
 • B ) Yardım Sevenler Derneği
 • C ) Kızılay
 • D ) Çocuk Esirgeme Kurumu

"4. Sınıf Uzlaşı Süreci Aşamaları Hangileridir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Anlaşmazlıkların Nedenleri Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.