Sor

4. Sınıf Uzlaşı Gerektiren ve Gerektirmeyen Durumlar Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Uzlaşı Gerektiren ve Gerektirmeyen Durumlar Örnekler
Sadece kendimizi ilgilendiren konularda uzlaşı aramaya gerek yoktur. Uzlaşı kişisel yaşamla ilgili değil, toplumsal yaşamla ilgilidir.

Uzlaşı Gerektiren Durumlara Örnekler


✔ İş ortamında çalışanların proje yönetimi konusunda farklı görüşleri olduğunda, tüm tarafların memnun olacağı bir yöntem bulmak için uzlaşıya varılması gerekir.

✔ Aile içinde tatil planlaması yapılırken, herkesin tercihlerini dikkate alarak ortak bir karar vermek için uzlaşma sağlanmalıdır.

✔ Bir grup arkadaşıyla sinemaya gitmeyi planlarken, herkesin izlemek istediği film türüne göre ortak bir seçim yapmak adına uzlaşmaya gidilmelidir.

✔ Toplum içinde, farklı dini veya politik görüşlere sahip insanlar, ortak değerler ve hedefler etrafında uzlaşarak bir arada yaşamayı sürdürebilir.

✔ Mahallede park düzenlemesi yapılırken, mahalle sakinlerinin taleplerini ve önceliklerini dikkate alarak, herkesin memnuniyetini sağlayacak bir uzlaşıya varılmalıdır.

✔ Bir evlilikte, her iki eş de farklı şehirlerde yaşamak istiyor.

Uzlaşı Gerektirmeyen Durumlara Örnekler


Toplumda uzlaşı gerektirmeyen durumlar genellikle bireysel tercihler, özgünlük ve kişisel özgürlüğe dayalıdır.

➥ Toplumsal yaşamı düzenleyen yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uymak zorunludur. Bunlarda uzlaşmaya gerek yoktur.

➥ Kişisel sağlık ve yaşam tarzı seçimleri, bireyin kendi önceliklerine ve değerlerine dayandığı için, başkalarıyla uzlaşmaya gerek duyulmaz.

➥ Bir bireyin giyim tarzı ve kıyafet tercihleri, kendi zevklerine ve değerlerine dayanır ve bu konuda başkalarıyla uzlaşma sağlaması gerekmez.

➥ Bir kişinin vejetaryen, vegan olma ya da belirli yiyecekleri tüketme tercihi, kendi değerlerine ve yaşam tarzına dayandığı için başkalarıyla uzlaşmaya gerek duyulmaz.

➥ Bir bireyin resim yapmak, yüzme veya başka bir hobiye ilgi duyması, kişisel zevklerine ve yeteneklerine dayandığı için, başkalarının hobileriyle uzlaşmaya gerek yoktur.

➥ Bir bireyin dini inançları ve ibadet şekilleri, kişisel değerler ve düşüncelere dayandığı için, başkalarıyla uzlaşmaya gerek duyulmaz. Önemli olan, farklı inançlara saygı gösterilmesidir.

➥ Bir kişinin eğitim alanı ve kariyer yolu seçimi, kendi yetenekleri, ilgi alanları ve hedeflerine dayandığı için, başkalarının tercihleriyle uzlaşma sağlaması gerekmez.

➥ Bir kişinin kendi evini dekore etme şekli ve tercihleri, kendi zevklerine ve yaşam tarzına dayandığı için, başkalarıyla uzlaşmaya gerek duyulmaz.
1

Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden biridir?

 • A ) Gerekirse vazgeçilebilir olması
 • B ) Devredilebilir olması
 • C ) Dokunulmaz olması
 • D ) Sınırsız olması

2

Uzlaşı sürecinde öncelikler herkesin görüşlerini açıklamasına izin verilmelidir.
Aşağıdakilerden hangisinin de uzlaşıdan söz edilemez?

 • A ) Çocukların hangi oyunu oynama birlikte karar vermesi
 • B ) Eve alınacak bir eşyada herkesin görüşünün alınması
 • C ) Odanıza alınacak bir eşyaya sadece babanızın karar vermesi
 • D ) Gezi için nereye gidileceğine hep birlikte karar verilmesi

3

Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini hesaba katabilmek için önce onun duygu ve düşüncelerini anlamamız gerekir. diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A ) Kendini düşünen biri
 • B ) Empati kurmak isteyen biri
 • C ) Karşısındakilere değer vermeyen biri
 • D ) Duygu ve düşüncelere önem vermeyen biri

4

Aşağıdakilerden hangisi adil bir davranış değildir?

 • A ) Vergi memurunun tanıdıklarının eksik belgelerine göz yumması.
 • B ) Hastande doktorun tanıdığı dahi olsa sıra numarası ile muayene olması
 • C ) Mahkemede hakimin yasaları herkese eşit uygulaması
 • D ) Öğretmenin bütün öğrencilere aynı özeni göstermesi

5

Toplumsal yaşamda bir takım yazılı ve yazılı olmayan kurallar vardır. Bu kurallara uyulması gereklidir.
Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kurallardan biridir?

 • A ) 20 yaşındaki erkek her Türk genci askerlik yapar.
 • B ) Hırsızlık yapanlar belli bir süre hapis yatarlar.
 • C ) Bayramlarda büyüklerden harçlık alınır.
 • D ) 18 yaşındaki her Türk genci oy kullanır.

6

Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu (iyi) katkı sağlar?

 • A ) Sorunu görmezden gelmek
 • B ) Karşımızdakini dinlememek
 • C ) Empati kurmak
 • D ) Taraflı davranmak

7

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörünün temsilcisi kabul edilen Türk büyüğüdür?

 • A ) Yunus Emre
 • B ) Atatürk
 • C ) İbni Sina
 • D ) Mevlana Celaleddin Rumi

8

Uyuşmazlığın taraflarının, olayın özelliklerine göre şekillenecek çeşitli çözüm önerileri sunup; bu çözüm önerilerinden birisinde anlaşmalarını hedefleyen bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir.
Yukarıda bahsedilen kavram hangisidir?

 • A ) Hak
 • B ) Adalet
 • C ) Kural
 • D ) Uzlaşı

"4. Sınıf Uzlaşı Gerektiren ve Gerektirmeyen Durumlar Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Uzlaşı ile sorunları çözmenin yararları nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.