Sor

4. Sınıf Çevremi Temiz Tutarım Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Çevre, en genel anlamıyla insanların ve diğer canlıların içinde yaşadığı ortamdır. Çevre temizliği hem insanlık görevimiz hem de dinimizin bir emridir. Bu yüzden okulumuzu, evimizi ve çevremizi temiz tutmalı ve bu konuda gerekli özeni göstermeliyiz.

İnsanların karşı karşıya kaldığı önemli çevre sorunları nelerdir?


Hava kirliliği bir çevre sorunudur. Fabrikalar, arabalar ve bazı enerji santralleri kötü gazlar ve partiküller yayarak havayı kirletir. Bu kirlilik, soluduğumuz hava kalitesini düşürür ve sağlık sorunlarına neden olabilir.

Su kirliliği bir çevre sorunudur. İnsanlar ve endüstriler tarafından kullanılan kimyasallar ve atıklar nehirler, göller ve okyanuslara karışarak suları kirletir. Bu durum, içme suyu kaynaklarını tehdit eder ve deniz canlıları için zararlıdır.

Küresel ısınma bir çevre sorunudur. İnsanlar, fabrikalar ve arabalar tarafından yayılan gazlar (sera gazları), dünyamızın ısısını yavaş yavaş artırır. Bu, buzulların erimesine ve hava durumunun daha sıcak ve dengesiz olmasına yol açar.

Nesli tükenmekte olan hayvanlar ve bitkiler çevre sorunlarının temelidir. İnsanlar, doğayı ve yaşam alanlarını tahrip ederek hayvanların ve bitkilerin yaşaması için uygun ortamları yok ediyor. Bu durum, bazı türlerin neslinin tükenmesine yol açar.

Ormanların yok olması çevre sorunlarının ana nedenlerinden biridir. İnsanlar, tarım alanları ve şehirler için yer açmak amacıyla ormanları kesiyor. Ormanların yok olması, oksijen üretiminin azalmasına ve sera gazlarının daha hızlı birikmesine yol açar.

Çöp ve atıklar çevremizi kirletir. İnsanlar çok fazla çöp üretiyor ve bunları doğaya bırakıyor. Bu durum, doğal yaşam alanlarının ve su kaynaklarının kirlenmesine yol açar.

Okyanuslardaki plastik kirliliği sularımızı kirletir. Plastik atıklar, deniz canlıları için tehlikeli olabilir. Balıklar ve diğer deniz canlıları bu plastikleri yutarak hastalanabilir veya ölebilir.

Kimyasal atıklar çevre sorunların başında yer alır. Endüstriler, tehlikeli kimyasallar üretir ve bu atıklar doğaya karışabilir. Bu durum, toprak, su ve hava kirliliğine neden olur ve insanlar ve doğal yaşam için zararlıdır.

Enerji kaynakları çevre sorunlarına neden olur. Fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz), enerji üretimi sırasında hava kirliliğine ve küresel ısınmaya katkıda bulunan gazlar üretir. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmemiz gerekiyor.

Çevreyi temiz tutmak için bireylere ne gibi görevler düşmektedir?Çöpleri doğru şekilde atmak çevreyi korur. Çöplerinizi her zaman çöp kutusuna atın ve geri dönüşüm yapılabilir malzemeleri geri dönüşüm kutularına koyun.

Enerji tasarrufu çevreyi korur. Işıkları ve elektronik cihazları kullanmadığınız zamanlarda kapatın. Böylece enerji tasarrufu sağlayarak doğaya daha az zarar veririz.

Su tasarrufu çevreyi korur. Muslukları gereksiz yere açık bırakmamak ve kısa süreli duş almak gibi basit adımlarla suyu koruyabiliriz.

Yeniden kullanılabilir ürünler kullanmak çevreyi korur. Plastik poşetler yerine kumaş çantalar kullanmak, tek kullanımlık plastik ürünleri mümkün olduğunca az kullanmak ve su şişelerini yeniden doldurarak kullanmak gibi alışkanlıklar edinmek çevreye yardımcı olur.

Toplu taşıma ve sürdürülebilir ulaşım çevreyi korur. Araba yerine toplu taşıma araçlarını kullanarak, bisiklete binerek veya yürüyerek hava kirliliğini azaltabiliriz.

Enerji verimli ürünler tercih etmek çevreyi korur. Elektrikli cihazlar satın alırken enerji verimliliğine dikkat etmek, hem enerji tasarrufu sağlar hem de doğaya daha az zarar verir.

Geri dönüşüm ve atık yönetimi çevreyi korur. Geri dönüşüm yaparak ve atıkları doğru şekilde yöneterek doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunabiliriz.

Doğal yaşam alanlarını korumak çevreyi korur. Parklar, ormanlar ve diğer doğal alanlarda çöplerinizi toplayarak ve bu alanlara zarar vermeyerek doğal yaşamı koruyabiliriz.

Çevre dostu ürünler satın almak çevreyi korur. Organik, sürdürülebilir veya çevre dostu ürünler tercih ederek doğal kaynakların ve enerjinin korunmasına katkıda bulunabiliriz.

Bilinçli tüketim çevreyi korur. İhtiyacımız olmayan şeyleri almamaya dikkat ederek ve kullanmadığımız eşyaları bağışlayarak veya geri dönüşüme göndererek kaynakları daha verimli kullanabiliriz.

Çevre bilinci yaymak çevreyi korur. Çevre konusunda farkındalık yaratmak ve çevreyi koruma konusunda diğer insanları bilgilendirmek ve teşvik etmek önemlidir.
1

Aşağıdakilerden hangisi beden temizliği ile ilgilidir?

 • A ) Abdest
 • B ) Namaz
 • C ) Zekât
 • D ) Oruç

2

Yüce Allah (c.c.) Kur'an'da, Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik., Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Ayetler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • A ) Allah'ın her şeyi yaratması
 • B ) Evrende düzen ve dengenin olması
 • C ) İnsana nimetler verilmesi
 • D ) Çevremizi temiz tutmamız gerektiği

3

Hangisi temizlikle ilgili doğru bir davranış değildir?

 • A ) Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak
 • B ) Aile bireylerinin diş fırçalarını kullanmak
 • C ) Tırnakları düzenli olarak kesmek
 • D ) Odasını havalandırıp yatağını düzeltmek

4

Kalbi temiz insan denince aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz?

 • A ) Tövbe eden
 • B ) İbadetlerini ihmal etmeyen
 • C ) Anne babasına karşı gelen
 • D ) Dürüst ve adil olan

5

Aşağıdakilerden hangisi beden temizliğine örnek değildir?

 • A ) Dişlerimizi fırçalamak
 • B ) Banyo yapmak
 • C ) Ayakkabılarımızı boyamak
 • D ) Tırnaklarımızı kesmek

6

Aşağıdakilerden hangisini abdest alırken ilk olarak yaparız?

 • A ) Elleri ve bilekleri 3 kez yıkamak.
 • B ) Besmele çekmek ve niyet etmek
 • C ) Ağzı 3 kez su ile çalkalamak
 • D ) Yüzümüzü 3 kez yıkamak

7

Zeliha, beden, giysi ve çevre temizliği (maddi temizlik) konulu bir pano hazırlamak istiyor. Bu çalışması için araştırma yapmaktadır. Buna göre Zeliha'nın, panosunda hangisini kullanması uygun değildir?

 • A ) Ne verirsen elinle o gider seninle.
 • B ) Aslan yattığı yerden belli olur.
 • C ) Doğa evimiz, temiz tutmak görevimiz.
 • D ) Ellerini sık sık yıka, hastalıklara yakalanma!

8

Peygamber'imiz diş sağlığına da çok önem verirdi. Peygamber'imiz döneminde dış fırçası yerine ne kullanılırdı?

 • A ) Fırça
 • B ) Misvak
 • C ) Sünger
 • D ) Bez

"4. Sınıf Çevremi Temiz Tutarım Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "İslamiyet'in temizliğe verdiği önemi açıklayınız?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.