Sor

4. Sınıf İslam Dini ve Temizlik Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

İslam Dini ve Temizlik
Temizlik, bir şeyin ya da bir ortamın kir, leke, mikrop ve zararlı maddelerden arındırılması ve düzenli hale getirilmesi sürecidir.

Temizliğin bir diğer adı taharettir. Taharet sözlükte "temizlenmek, arınmak" anlamında kullanılır.

Temizlik ikiye ayrılır:
● Manevi temizlik
● Maddi temizlik

Maddi Temizlik Nedir?


Maddi temizlik, fiziksel olarak bir şeyin ya da ortamın kir ve zararlı maddelerden arındırılmasıdır. Bu temizlik türü, kişisel hijyen, ev ve çevre temizliği, yiyecek ve içecek temizliği gibi alanları kapsar. Maddi temizlik, sağlıklı ve hijyenik bir yaşam sürdürmeye yardımcı olur ve hastalıklardan korunmayı sağlar. Maddi temizlik, düzenli olarak gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir.

✔ Bedenimizin, giysilerimizin ve çevremizin her türlü kirden ve pastan arındırılmasına maddi temizlik denir.

Manevi Temizlik Nedir?


Manevi temizlik, insanın iç dünyasının, düşünce ve duygularının arındırılması ve kötü alışkanlıklardan, ahlaksızlık ve kötü niyetlerden uzaklaşılmasıdır. Manevi temizlik, insanın kendini geliştirmesi, ahlaki değerlere bağlı kalması ve başkalarına karşı saygılı, hoşgörülü ve iyi niyetli olması ile ilgilidir. Manevi temizlik, insanın kendisiyle ve çevresiyle daha uyumlu ve huzurlu bir yaşam sürmesine katkı sağlar.

✔ Kalbimizin, duygularımızın her türlü kötü fikir ve düşünceden uzaklaşmasına manevi temizlik denir.

Manevi temizliğe önem veren insanların en önemli özelliklerinden biri, dürüst ve güvenilir olmalarıdır.

Temizlik, hem maddi hem de manevi yönleriyle insanın yaşam kalitesini artıran, sağlıklı ve ahlaki bir yaşam sürdürmeye yardımcı olan önemli bir kavramdır. Bu nedenle, her iki temizlik türüne de dikkat etmek ve düzenli olarak uygulamak önemlidir.

İslam dini, temizliğe büyük önem verir ve temizliği imanın bir parçası olarak kabul eder. İslam'ın temel prensipleri ve öğretileri, hem fiziksel hem de manevi temizliği teşvik eder. Temizlik, Müslümanların günlük yaşamlarında dikkate alması gereken önemli bir yönüdür.

İslam, kişisel hijyen ve çevresel temizliği önemseyerek sağlıklı ve düzenli bir yaşam sürdürmeyi öğütler. Abdest almak, gusül abdesti almak, diş temizliği ve düzenli banyo yapmak gibi kişisel temizlik uygulamaları İslam'ın temel prensiplerindendir. Ayrıca, ev ve çevre temizliğine de önem verilir, temiz bir çevrede yaşamak ve ibadet etmek teşvik edilir.

İslam, sadece fiziksel temizliğe değil, aynı zamanda manevi temizliğe de büyük önem atfeder. Manevi temizlik, insanın iç dünyasının arındırılması, kötü düşünce ve duygulardan uzaklaşılması ve ahlaki değerlere bağlı kalınması anlamına gelir. Kibir, haset, düşmanlık gibi kötü duyguların ve davranışların terk edilmesi, insanın manevi temizliğine ulaşmasında önemli bir adımdır.

İslam'da ibadetlerin geçerli olabilmesi için temizlik şarttır. Özellikle namaz kılarken, Müslümanların abdestli ve temiz kıyafetlerle ibadet etmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde, camilerin temiz tutulması ve orada gerçekleştirilen ibadetlerin uygun bir ortamda yapılması önemlidir.

İslam, temizliği ahlaki değerlerle de ilişkilendirir. Temizlik ve düzenli yaşam, insanın ahlaki değerlere saygı gösterdiğinin ve İslam'ın öğretilerine bağlı olduğunun göstergesidir. Aynı zamanda, temizliğe önem veren insanlar, başkalarına karşı daha saygılı ve hoşgörülü olma eğilimindedirler.
1

Abdes alırken vücudumuzda mesh ettiğimiz bölgeler neresidir?

 • A ) Kollar ve dirsekler
 • B ) Eller ve bilekler
 • C ) Başımız ve ensemiz
 • D ) Yüzümüz ve ensemiz

2

Aşağıdakilerden hangisi temizliğin kişiye olan faydalarından değildir?

 • A ) Sağlıklı olmasını sağlar.
 • B ) Allah'ın (c.c.) sevgisini kazanır.
 • C ) Diğer insanlardan saygı görür.
 • D ) Zengin olmasını sağlar.

3

Aşağıdakilerden hangisi temiz insanın özelliğidir?

 • A ) İftira atmak
 • B ) Güvenilir olmak
 • C ) Haset etmek
 • D ) Yalan söylemek

4

Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı mesh edip topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın...
(Mâide suresi, 6. ayet) Bu ayette açıklaması verilen ibadet hangisidir?

 • A ) Abdest almak
 • B ) Zekat vermek
 • C ) Dua etmek
 • D ) Oruç tutmak

5

Hangisi manevi temizliğe örnek olarak verilebilir?

 • A ) Sinem'in, odasını düzenli tutması
 • B ) Ali'nin her gece uyumadan önce dişlerini fırçalaması
 • C ) Ahmet'in, kitap ve defterlerini özenli kullanması
 • D ) Sezen'in, ihtiyacı olan insanlara yardım etmesi

6

Hz. Muhammed (s.a.v.) buyuruyor ki: Tırnaklarınızı kesin, parmak aralarını da iyice temizleyin. Ağzınızı temizleyin, dişlerinizi misvaklayın ... buyurmaktadır.
Hadiste hangi temizlikten bahsedilmemektedir?

 • A ) Tırnak temizliği
 • B ) Ağız temizliği
 • C ) El temizliği
 • D ) Yüz temizliği

7

Aşağıdakilerden hangisi temizliğe dikkat edilmesinin gereklerinden biri değildir?

 • A ) İnsanlar arasında saygı görmek
 • B ) İbadetleri yerine getirmek
 • C ) Sağlığımızı korumak
 • D ) Yeteneklerimizi geliştirmek

8

Aşağıdaki ibadetlerin hangisinde ön hazırlık olarak maddi temizlik şartı vardır?

 • A ) Namaz kılmak
 • B ) Dua etmek
 • C ) Oruç tutmak
 • D ) Kurban kesmek

"4. Sınıf İslam Dini ve Temizlik Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "İslamiyet'in temizliğe verdiği önemi açıklayınız?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.