Sor

Günlük hayatta hangi durumlarda besmele çekeriz?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Günlük hayatta hangi durumlarda euzu besmele çekeriz?
Besmele, inancımızda günlük hayatta sıkça kullanılan dualardır ve farklı durumlarda çekilir.

Yemek yemeye başlarken besmele çekeriz. Müslümanlar, yemeklerine başlarken besmele çekerek Allah'ın adını anarlar ve rızıklarının bereketini artırmaya niyet ederler.

İbadetlerde besmele çekeriz. Namaz, Kuran okuma, dua etme ve diğer ibadetlerde besmele ve eüzü çekilerek, ibadete başlanır. Bu, Allah'a yönelik saygı ve bağlılığı ifade eder.

Yeni bir işe başlarken besmele çekeriz. İslam inancında, yeni bir işe, projeye veya eyleme başlarken besmele çekilerek Allah'ın yardımı ve bereketi istenir.

Seyahate çıkarken besmele çekeriz. Müslümanlar, seyahate çıkarken besmele çekerek yolculuklarının güvenli ve hayırlı geçmesi için Allah'tan yardım dilerler.

Korku veya endişe anlarında besmele çekeriz. Karşılaşılan zorluklar, korku veya endişe verici durumlarla başa çıkmak için eüzü ve besmele çekilerek Allah'ın koruması ve yardımı talep edilir.

Kötülüklerden korunmak için besmele çekeriz. Eüzü çekmek, şeytani düşünce ve etkilerden korunmak için kullanılır. Özellikle Kuran okumaya başlamadan önce eüzü çekilir.

Çocuklarımızı korumak için besmele çekeriz. Çocukların güvende olması ve kötülüklerden korunması için eüzü ve besmele çekilerek Allah'tan yardım istenir.

Abdest alırken ve namaz kılarken besmele çekeriz.

Evden çıkarken ve eve girerken besmele çekeriz.

Arabaya binerken ve inerken besmele çekeriz.
1

İnsanların güzel söz ve davranışlarına Allah'ın (c.c.) verdiği ödül ve mükâfata ne denir?

 • A ) Helal
 • B ) Sevap
 • C ) Haram
 • D ) Günah

2

Oğlum! Ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve ev halkına ............. olsun. Selam vermek evimize ne getirir?

 • A ) güven
 • B ) sevap
 • C ) huzur
 • D ) bereket

3

Aşağıdakilerden hangisi dinî ifadelere örnektir?

 • A ) Hoş geldiniz
 • B ) Lütfen şöyle buyurun
 • C ) İnşallah yarın görüşürüz.
 • D ) Ne de güzel söylediniz

4

İlk insan, aynı zamanda Allah'ın (c.c) peygamber olarak görevlendirdiği ilk kişi kimdir?

 • A ) Hz. Muhammed (sav)
 • B ) Hz. Adem (as)
 • C ) Hz. Nuh (as)
 • D ) Hz. Musa (as)

5

Allah her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzaktır. anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Maşallah.
 • B ) Lâ ilahe illallah
 • C ) Sübhanallah
 • D ) Estağfirullah

6

Ey inananlar! .............. çokça zikredin... Boşluğa ne gelmelidir?

 • A ) Hz. Muhammed'i
 • B ) Melekleri
 • C ) Sevapları
 • D ) Allah'ı

7

Rabb'imiz (c.c.), biz ............................................. ayrıcalıklı ve üstün bir konumda var etmiştir. Cümledeki boşluğa ne gelmelidir?

 • A ) canlıları
 • B ) bitkileri
 • C ) insanları
 • D ) hayvanları

8

Aşağıdakilerden hangisi bir hamt ve şükür ifadesi değildir?

 • A ) Allah şifa versin
 • B ) Hamdolsun
 • C ) Elhamdülillah
 • D ) Allah'a şikürler olsun

"Günlük hayatta hangi durumlarda besmele çekeriz?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Günlük Konuşmalarda Dini İfadeler Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.