Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hasta ziyaretinde aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleriz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hasta ziyaretinde aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleriz? sorunun cevabı "Allah şifalar versin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I - - - - a grilled fish yesterday. I. Sınırların güvenliğini sağlamakII. Keşif savaşları yapmakIII. Orduya yol açıp pusu kurulmasını önlemekYukarıda verilenlerden hangilerinin Osmanlı Devleti’nde ‘‘Akıncı’’ birliklerinin görevlerinden olduğu söylenebilir? İki farklı kumaş parçası üzerine aynı miktarda su dökülüyor. Birinci kumaş suyu emerken ikinci kumaş üzerine dökülen su, kumaş üzerinde kalıyor.Bu iki kumaşın aşağıdakilerin hangisindeki gibi kullanımı uygundur? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın kapsadığı konular arasında yer almaz? Tarihi olaylar, zamana, gerçekleşen yere ve konuya göre sınıflandırılabilir.Bu sınıflandırmalardaki ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıda verilen sıralamalardan hangisi yanlıştır?  Minel’in ev ödevi, bilgisayardaki tabloda yer alan bilgilerden yararlanarak illerin nüfus yoğunluklarını bulmaktır.Bunun için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Hi, buddies. I’m Jason. I am a student like you. You can guess my life. On weekdays, I get up very early in the mornings. Having breakfast is very important and healthy. So, I always have breakfast. Then, I go to school by bus because my house is out of the city. On weekdays, after school, I come home and study. When I finish studying, I watch TV, rest for a while and sleep. On weekends, I get up late. I like hanging out with my friends. We walk, sit and chit-chat, drink or eat something. We also have an unusual interest. It is bossaball. It is popular with teens. While playing it, we forget our problems. If you don’t know this activity, try it. I’m sure you will like it.The school is far away from his house so he - - - -. "6028" sayısı en yakın onluğa yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? KENAN: Bir ülkenin  başka bir ülkeye ürün satmasına  ithalat  denir.AYŞE : Bir  ülkenin  başka bir  ülkeden ürün almasına  ithalat  denir.HAKAN: Bir  ülkenin ihracatı,  ithalatından  fazla  ise o ülkede dış  ticaret açığı vardır.Yukarıdaki   öğrencilerden  hangileri  yanlış  bilgi   vermiştir? Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır Bu beyitteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? • İnsan ahlaki eylemde bulunur-ken tamamen kendi iradesiyle özgür bir biçimde mi davranır?İnsan eylem ve kararlarında iç ve dış faktörlerin etkisi altında mıdır?Ahlak felsefesinde bu sorular aşağıdakilerden hangisini belir-lemeye yöneliktir?