Sor

4. Sınıf Basit Elektrik Devresi Hangi Durumlarda Çalışmaz?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Basit Elektrik Devresi Hangi Durumlarda Çalışmaz?

Elektrik devreleri, bir enerji kaynağından aldıkları enerjiyi belirli bir düzen içinde devre elemanlarına iletirler. Ancak basit bir elektrik devresinde birkaç hatanın yapılması devrenin çalışmamasına sebep olabilir.

✔ Devre elemanlarından biri eksik veya bozuk olursa devre çalışmaz.

✔ Bağlantı kablosunun bir ucu pilin artı kutbuna, diğer ucu eksi kutbuna temas etmemişse devre çalışmaz.

✔ Piller pil yatağına doğru bir şekilde yerleştirilmemişse devre çalışmaz.

✔ Elektrik kablosunda herhangi bir kopukluk varsa devre çalışmaz.

✔ Kullanılan pil bitmiş olursa devre çalışmaz.

✔ Kablonun bir ucu ampulün metal kısmına, diğer ucu da ampulün alt kısmına bağlanmamışsa devre çalışmaz.

✔ Anahtar açık konumdaysa devre çalışmaz.

✔ Birden fazla pil varsa ve piller ters bağlanmışsa devre çalışmaz.

✔ Kullanılan pilin gücü ampulü yakmak için yetersizse devre çalışmaz.

✔ Bağlantı kablosu kopmuşsa devre çalışmaz.

Özetle; Basit bir elektrik devresi, pil, kablo, ampul ve anahtardan oluşur. Ancak bu devrenin çalışmamasına sebep olabilecek birçok faktör vardır. Bunlardan biri, devre elemanlarından birinin eksik veya bozuk olmasıdır. Örneğin, ampul patlamışsa veya pil bitmişse devre çalışmaz. Ayrıca, bağlantı kablosunun bir ucu pilin artı kutbuna diğer ucu eksi kutbuna temas etmemişse veya piller pil yatağına doğru bir şekilde yerleştirilmemişse de devre çalışmaz.

Elektrik kablosunda herhangi bir kopukluk varsa da devre çalışmayacaktır. Ayrıca, kablonun bir ucu ampulün metal kısmına diğer ucu da ampulün alt kısmına bağlanmamışsa veya anahtar açık konumdaysa da devre çalışmayacaktır.

Bu nedenlerin dışında, bazen devre elemanlarının yanlış yerleştirilmesi veya kabloların yanlış bağlanması da devrenin çalışmamasına sebep olabilir.

Bu nedenler göz önünde bulundurularak, basit bir elektrik devresinin çalışmaması durumunda sorunun kaynağı tespit edilerek çözüme ulaştırılmalıdır.
1

Aşağıdakilerden hangisinde verilen maddeler elektriği iletmez?

 • A ) Bakır, gümüş, demir
 • B ) Alüminyum, tuzlu su, bakır
 • C ) Plastik, kağıt, kuru tahta
 • D ) Demir, alüminyum, tahta

2

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması sağlığımız açısından tehlike oluşturmaz?

 • A ) Bozuk elektrikli aletlerin içini açmak
 • B ) Açıktaki elektrik kablolarını tamir etmeye çalışmak
 • C ) Sıcak havada klimayı çalıştırmak
 • D ) Banyoda ıslak zeminde saç kurutma makinesi kullanmak

3

Bir kabloda elektrik olup olmadığını nasıl anlarız?

 • A ) İletken maddelere değdirerek
 • B ) Elimizle dokunarak
 • C ) Su dökerek
 • D ) Kontrol kalemiyle

4

I. Basit bir elektrik devresi pil ve ampulden oluşur.
II. Ampul, basit bir elektrik devresinde elektrik enerjisini kullanarak ortama ışık verir.
III. Elektrik devresi elektriğin kaynaktan başlayarak devre elemanlarını dolaşıp tekrar kaynağa dönmesiyle tamamlanmış olur.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • A ) I ve II
 • B ) I ve III
 • C ) II ve III
 • D ) I, II ve III

5

Aşağıdakilerden hangisi elektriği iletmez?

 • A ) demir
 • B ) bakır
 • C ) plastik
 • D ) altın

6

Elektrikli araçları çalıştırmak için fişin takıldığı yere ne denir?

 • A ) sayaç
 • B ) sigorta
 • C ) priz
 • D ) duy

7

Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?

 • A ) Şehir elektriği ile çalışan aletleri pille çalıştırabiliriz.
 • B ) Dinamo, bisiklet tekerleğinin hareketi ile elektrik üretir.
 • C ) Uydular, güneş enerjisi ile elektrik üreten güneş pilleriyle çalışır.
 • D ) Bir cihazı çalıştırmak için kullanılan pilin gücü ve sayısı yeterli olmalıdır.

8

Hangi santraller suyun hareket enerjisinden yararlanılarak yapılır?

 • A ) termik santral
 • B ) hidroelektrik santral
 • C ) rüzgar santrali
 • D ) jeotermik santral

"4. Sınıf Basit Elektrik Devresi Hangi Durumlarda Çalışmaz?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Devre Elemanları Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.