Sor

4. Sınıf Devre Elemanları Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Pilin artı kutbundan başlayan ve bütün devre elemanlarını dolaştıktan sonra pilin eksi kutbunda biten yola elektrik devresi denir.

basit devre elemanları
Devre Elemanları:
Elektrik, hayatımızda her geçen gün daha fazla yer edinmektedir. Günümüzde ışıklar, klimalar, televizyonlar, bilgisayarlar, telefonlar, buzdolapları, fırınlar ve daha birçok cihaz elektrikle çalışmaktadır. Elektrik kaynağı olarak kullanılan bazı cihazlar şehir elektriğinden beslenirken, bazıları batarya veya pillerden güç alır. Elektriğin günlük yaşamımızdaki önemi, çağımızın teknolojik gelişimine de paralel olarak artmaktadır.

Elektrik devresi, bir enerji kaynağından gelen elektrik akımının, kablolardan geçerek ampul, anahtar ve diğer devre elemanlarını dolaştığı yoldur. Pilin artı kutbundan başlayarak devre elemanlarını dolaştıktan sonra pilin eksik kutbunda elektrik akımı sona erer. Elektrik devresinin oluşumu için ise bir enerji kaynağı (pil, şehir elektriği vb.), kablolama, devre elemanları (ampul, anahtar vb.) ve devrenin tamamlanması gerekmektedir.

Basit bir elektrik devresinde, sadece pil, kablo, ampul ve anahtar gibi temel elemanlar yer alır. Ancak elektrik devreleri çok daha kompleks olabilir ve endüstriyel üretim hatları, elektrikli araçlar ve diğer birçok cihazda kullanılabilirler. Elektrik devreleri sayesinde hayatımızın birçok alanında elektrik enerjisi kullanılabilmektedir.

Basit bir elektrik devresinde pil, kablo, ampul, anahtar bulunur.

Pil
~ Basit elektrik devrelerinde devreye elektrik enerjisini sağlayan enerji kaynağıdır.

~ Basit elektrik devrelerinde kullanılan enerji kaynağıdır ve devreye elektrik enerjisi sağlarlar.

~ Pillerin iki ucu bulunur, pozitif (+) ve negatif (-) kutuplar olarak adlandırılırlar.

~ Piller çok fazla enerji üretmedikleri için elektrik çarpmasına neden olmazlar.

~ Piller, kullanıldığı cihazın özelliklerine göre farklı boyut ve şekillerde üretilirler.

Kablo (Bağlantı Kablosu)
~ Kablolar, elektrik enerjisinin devre elemanlarına aktarılmasını sağlarlar.

~ Aynı zamanda devre elemanlarını birbirine bağlarlar.

~ Kabloların dışı genellikle plastik malzemeyle kaplanır ve içinde bakır tel bulunur.

Ampul (Lamba)
~ Ampuller, elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren aydınlatma araçlarıdır.

~ Eğer devre çalışıyorsa ve devredeki anahtar kapalıysa, lamba ışık verir.

~ Ancak devre çalışmıyorsa, lamba patlamışsa veya devredeki anahtar açıksa, lamba ışık vermez.

Anahtar
~ Anahtarlar, devrenin açılıp kapanmasını sağlayarak elektriği kontrol ederler.

~ Anahtar kapalıyken devre kapanır ve lamba ışık verir.

~ Ancak anahtar açıkken devre açılır ve lamba ışık vermez.

Duy
~ Ampulün takıldığı yere denir.

Pil yatağı

~ Pilin takıldığı yere denir."
1

Aşağıdakilerden hangisi pille çalıştırılamaz?

 • A ) el feneri
 • B ) radyo
 • C ) hesap makinesi
 • D ) çamaşır makinesi

2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Elektriği kontrol ettiğimiz düğmelere genel olarak anahtar da denir.
 • B ) Uygun pil kullanımı aletlerin ömrünü uzatır.
 • C ) Sokak lambaları elektrik kesildiğinde pille de aydınlatma yapar.
 • D ) Elektrik kablolarının dışı yalıtkan malzemelerle yapılmıştır.

3

Hangi santraller suyun hareket enerjisinden yararlanılarak yapılır?

 • A ) termik santral
 • B ) hidroelektrik santral
 • C ) rüzgar santrali
 • D ) jeotermik santral

4

Aşağıdakilerden hangisi hem pille hem de elektrikle çalışabilir?

 • A ) fırın
 • B ) buzdolabı
 • C ) çamaşır makinesi
 • D ) radyo

5

Bir binanın duvarları içerisindeki elektrik telleri basit bir elektrik devresinde neyin karşılığıdır?

 • A ) Duy
 • B ) İletken kablo
 • C ) Anahtar
 • D ) Pil

6

Aşağıdakilerden hangisi elektrik kullanımında güvenli bir davranıştır?

 • A ) Islak elle prize dokunmak.
 • B ) Prizleri çocukların ulaşamayacağı bir yere yaptırmak.
 • C ) Telde elektrik olup olmadığını elimizle kontrol etmek.
 • D ) Bozulan bir elektrikli aleti kendimiz tamir etmek.

7

Aşağıdakilerden hangisi bir üreteç değildir?

 • A ) Batarya
 • B ) Akü
 • C ) Duy
 • D ) Pil

8

Aşağıdaki piller ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Pillerin (+) ve (-) olmak üzere iki kutbu vardır.
 • B ) Pil yatağına uygun yerleştirilmeyen piller çalışmaz.
 • C ) Atık piller çevreye zarar vermez.
 • D ) Piller kullanıldıkları yere göre değişik büyüklükte üretilir.

"4. Sınıf Devre Elemanları Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Fen Bilimleri 7. Ünite Basit Elektrik Devreleri (Neler Öğrendik?)" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.