Sor

4. Sınıf Elektrik ihtiyacımızı karşılamak için hangi kaynakları kullanırız?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Elektrik ihtiyacımızı karşılamak için birçok kaynak kullanırız.

Kömür: Kömür, enerji üretiminde en yaygın kullanılan kaynaklardan biridir. Kömür yakılarak buhar oluşturulur ve bu buharla jeneratörler çalıştırılır. Bu da elektrik üretir.

Su: Hidroelektrik santralleri suyu enerjiye dönüştürür. Bu santraller, akarsu veya barajlardan su akışını kullanır ve suyun dönüşüyle jeneratörler çalıştırılır. Bu da elektrik üretir.

Rüzgar: Rüzgar türbinleri, rüzgar enerjisini elektriğe dönüştürür. Rüzgarın türbinlere çarpmasıyla, türbinler hareket eder ve jeneratörler çalışır. Bu da elektrik üretir.

Güneş: Güneş enerjisi panelleri, güneş ışığını enerjiye dönüştürür. Paneller, güneş ışınlarını yakalayarak elektrik üretmek için kullanılır.

Doğal Gaz: Doğal gaz, yakılarak enerji üretmek için kullanılır. Doğal gazın yanmasıyla, buhar oluşur ve bu buharla jeneratörler çalıştırılır. Bu da elektrik üretir.

Bu enerji kaynaklarının her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. Bazıları daha çevre dostudur, bazıları ise daha ucuzdur. Ancak, günlük yaşamımızda en yaygın olarak kullanılan enerji kaynağı fosil yakıtlarla çalışan termik santrallerdir.

Bu nedenle, enerji tasarrufu yapmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, çevreyi korumak ve enerji maliyetlerimizi düşürmek için önemlidir.
1

Aşağıdaki insan faaliyetlerinden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz?

 • A ) Atık suların arıtılması
 • B ) Kullanılmış pillerin toprağa atılması
 • C ) Konut yapmak için ağaç kesilmesi
 • D ) Tarım ilaçlarının kullanılması

2

Aşağıdakilerden hangisi canlılar için bir yaşam alanı değildir?

 • A ) Yıldızlar
 • B ) Denizler
 • C ) Ormanlar
 • D ) Kutuplar

3

Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama ....................... denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir.

 • A ) Evren
 • B ) Çevre
 • C ) Uzay
 • D ) Köy

4

Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketici davranışı değildir?

 • A ) Alışveriş yaparken gereksinimlerini göz önünde tutar.
 • B ) Bayat ekmekleri farklı yemekler yaparak değerlendirir.
 • C ) Tek kullanımlık alışveriş poşetleri yerine çok kullanımlık olanları tercih eder.
 • D ) Elektrikli ev eşyaları alırken enerji verimliliği yüksek olan yerine ucuz olanı tercih eder.

5

Aşağıdakilerden hangisi elektirk tasarrufu için yapılan davranışlardan biri değildir?

 • A ) Akkor lamba yerine floresan lamba kullanmalıyız.
 • B ) Elektronik cihazlarımızı kullanmadığımız zaman kapatmalıyız.
 • C ) Kullanmadığımız odalardaki lambaları söndürmeliyiz.
 • D ) Elektrikli süpürgenin torbasını yılda bir değiştirmeliyiz.

6

Atıklar ve eski eşyaları yeniden kullanmak ile ilgili hangi ifade doğru olmaz?

 • A ) Tasarruf yapmamızı sağlar
 • B ) Gerekli bir işlem değildir
 • C ) Çevre temizliğine yardımcı olur
 • D ) Kaynakların gereksiz kullanılmasını önler

7

Yaşamımızı devam ettirebilmemiz için aşağıda verilen ihtiyaçlardan öncelikle hangisinin karşılanması gerekir?

 • A ) Eğitim görme
 • B ) Oyun oynama
 • C ) Yemek yeme
 • D ) Eğlenme

8

Yaşamımız için vazgeçilmez birer kaynak olan doğal kaynaklarımızı .............................kullanmalıyız.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) çok
 • B ) az
 • C ) bilinçli
 • D ) birer birer

"4. Sınıf Elektrik ihtiyacımızı karşılamak için hangi kaynakları kullanırız?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Elektriği Tasarruflu Kullanabilmek İçin Neler Yapmalıyız?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.