Sor

Olimpiyat bayrağındaki beş halka neyi temsil etmektedir? Halkaların renkleri neyi ifade eder?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Olimpiyat bayrağındaki beş halka, beş kıtayı temsil eder ve dünya çapında sporcuların bir araya gelerek barış içinde yarışmasını simgeler. Bu beş kıta, Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Okyanusya'dır.

Bu halkalar, 1913 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından kabul edilen bir semboldür.

Halkaların renkleri neyi ifade eder?

Olimpiyat bayrağındaki halkaların renkleri ise, her bir halkanın temsil ettiği kıtanın bayrağındaki renklerdir. Mavi halka, Okyanusya'yı; sarı halka, Asya'yı; siyah halka, Afrika'yı; yeşil halka, Avrupa'yı; ve kırmızı halka, Amerika'yı temsil eder. Bu renklerin herhangi bir ulusal bayrağına bağlı olmadığı, sadece her kıtanın rengini temsil ettiği kabul edilir.

Olimpiyat bayrağındaki halkaların birbirine bağlı olması, farklı kıtalardan sporcuların bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik içinde yarışmasının önemini simgeler. Olimpiyat bayrağı ve halkalar, modern Olimpiyat Oyunları'nın temel sembollerinden biridir.

Ayrıca, bu beş halkanın her biri birbirine bağlıdır ve bu, sporcuların ve ülkelerin bir araya gelerek dünya çapında birliği ve dayanışmayı simgelemektedir. Bayrağın arka planı beyazdır, bu da barış ve temiz bir yarışma ortamını simgelemektedir.
1

Aşağıdaki devletlerin hangisi yurdumuza komşu değildir?

 • A ) Norveç
 • B ) Yunanistan
 • C ) Suriye
 • D ) Irak

2

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin komşusudur?

 • A ) Belçika
 • B ) Libya
 • C ) Yunanistan
 • D ) Mısır

3

Nevruz Bayramı aşağıdaki ülkelerin hangisinde kutlanmaktadır?

 • A ) Kırgızistan
 • B ) Ermenistan
 • C ) Gürcistan
 • D ) Yunanistan

4

Aşağıdakilerden hangisi tüm dünyada Anneler Günü olarak kutlanır?

 • A ) Mayıs ayının birinci pazar günü
 • B ) Mayıs ayının ikinci pazar günü
 • C ) Mayıs ayının ikinci haftası
 • D ) Mayıs ayının birinci haftası

5

Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleri arasında en geniş yüzölçümüne sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Kazakistan
 • B ) Japonya
 • C ) Irak
 • D ) Ürdün

6

Aşağıdakilerden hangisi bir ülke ismi değildir?

 • A ) Almanya
 • B ) İngiltere
 • C ) İtalya
 • D ) Avrupa

7

Milli bayramların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

 • A ) Dini inançlar
 • B ) Ahlâk kuralları
 • C ) Tarihte yaşanmış önemli olaylar
 • D ) Halkın istekleri

8

Aşağıdakilerden hangisi bir yerin deniz seviyesinden yüksekliğini ifade eder?

 • A ) Rakam
 • B ) Rakım
 • C ) Mesafe
 • D ) Takım

"Olimpiyat bayrağındaki beş halka neyi temsil etmektedir? Halkaların renkleri neyi ifade eder?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Okyanus ne demektir ? Okyanusların adları nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.