Sor

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 7. Ünite Küresel Bağlantılar (Neler Öğrendik?)

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

→ Ülkemiz doğuda İran ile komşudur.

→ Baş­ken­ti Tokyo olan Japonya As­ya kı­ta­sı­nın do­ğu­sun­da yer alır.

→ Fin­lan­di­ya’da gök­yü­zü­nün ge­ce­le­ri de gü­neş­li ol­du­ğu dö­ne­me ruska de­nir.

→ Geleneksel Japon oyunlarından olan go kareli bir tahta üzerinde oynanır.

→ Türkiye’nin Suriye sınırı, en uzun kara sınırıdır.

→ Olimpiyat bayrağı üzerinde yer alan halkalar beş kıtayı temsil eder.

→ Türkiye, Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde yer alır.

→ Atatürk’ün doğduğu Selanik şehri, Yunanistan sınırları içinde yer alır.

→ Bir ülkenin ürettiği malları başka ülkelere satmasına ihracat denir.

→ Bir ülkenin başka ülkelerden mal satın almasına ithalat adı verilir.

→ Irak ile ticari ilişkilerimiz ağırlıklı olarak Habur Sınır Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

→ Doğu komşumuz olan İran'ın başkenti Tahran’dır.

→ Nahçıvan, Azerbaycan'a bağlı özerk cumhuriyettir.
1

Aslanlar, çitalar, kaplanlar, züraflar, filler ile ilgili belgesellerin çekildiği kıta aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Asya
 • B ) Avrupa
 • C ) Amerika
 • D ) Afrika

2

Azerbaycan Petrol ülkemizde taşınırken hangi boru hattı kullanılmaz?

 • A ) Irak
 • B ) Bakü
 • C ) Tiflis
 • D ) Ceyhan

3

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin misafirperverliğine uygun değildir?

 • A ) Ülkemize gelen yabancılara iyi davranmak.
 • B ) Evimize gelen yabancılara mutlu ve güleryüzlü olmak.
 • C ) Çevremizde gördüğümüz turistlere yardımcı olmak.
 • D ) Tatil yörelerindeki turistlere zorla hediyelik eşya satmak.

4

Türkçe dilinde olduğu gibi yazıldığı şekli ile okunan Macarca hangi ülkenin resmi dilidir?

 • A ) Çin
 • B ) Macaristan
 • C ) Tayland
 • D ) Japonya

5

Aşağıdaki terimlerden hangisi Japonya'ya ait değildir?

 • A ) Judo
 • B ) Kimono
 • C ) Origami
 • D ) Gulaş

6

Aşağıdaki ülkeler ortak özelliklerine göre gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?

 • A ) Özbekistan
 • B ) Azerbaycan
 • C ) Türkmenistan
 • D ) Bulgaristan

7

Aşağıdakilerden hangisi tüm dünyada Anneler Günü olarak kutlanır?

 • A ) Mayıs ayının birinci pazar günü
 • B ) Mayıs ayının ikinci pazar günü
 • C ) Mayıs ayının ikinci haftası
 • D ) Mayıs ayının birinci haftası

8

Aşağıdaki bayramlardan hangisi Müslümanlara ait dini bayramdır?

 • A ) Kurban bayramı
 • B ) Paskalya bayramı
 • C ) Pesah bayramı
 • D ) Roş aşana bayramı

"4. Sınıf Sosyal Bilgiler 7. Ünite Küresel Bağlantılar (Neler Öğrendik?)" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Ülkeleri Tanıyalım: İran" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.