Sor

Müminde bulunması gereken en önemli özellikler hangileridir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Müminde bulunması gereken en önemli özellikler İslam'ın temel ilkelerine uygun olarak ahlaki ve davranışsal özelliklerdir. İşte bazıları:

İman: Bir müminin en önemli özelliği, Allah'a inanmasıdır. Mümin, Allah'ın birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanır.

Takva: Müminin, Allah'ın emirlerine uygun olarak yaşaması gereklidir. Takva, Allah'ın hoşnut olduğu davranışları yapmak ve hoşnutsuz olduğu davranışlardan kaçınmaktır.

Sabır: Sabır, zorluklarla karşılaşıldığında dayanıklılık göstermek demektir. Bir mümin, hayatın her alanında sabırlı olmalıdır.

Tevazu: Tevazu, mütevazi ve alçakgönüllü olmak demektir. Bir mümin, kendisini başkalarından üstün görmemeli ve herkesle eşit muamele etmelidir.

Adalet: Adalet, herkese eşit davranmak, hak ve hukuku korumak demektir. Bir mümin, adaleti her zaman gözetmeli ve adaletsizliğe asla izin vermemelidir.

İyilik: İyilik yapmak, başkalarına yardım etmek ve hayır işleri yapmak, bir müminin önemli özelliklerindendir.

Şükür: Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek, bir müminin en önemli görevlerindendir. Şükür, Allah'a karşı minnettarlığı ifade eder.

Sevgi: Bir mümin, Allah'ı ve peygamberlerini sevmeli, ailesini, arkadaşlarını ve tüm insanları sevgiyle kucaklamalıdır.

Affetmek: Bir mümin, başkalarının hatalarını affetmeli ve affedilmek istediği gibi davranmalıdır.

İbadet: İbadet, Allah'a yönelik yapılan ibadetlerdir. Namaz, oruç, zekat ve hac, müminin önemli ibadetleridir.
1

Ülkemizde yaşanan trafik kazalarının başlıca sebeplerinden biri ............................... araç kullanmaktır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

 • A ) alkollü
 • B ) güzel
 • C ) son model
 • D ) yeni

2

Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklara başlama nedenleri arasında sayılamaz?

 • A ) Arkadaş çevresi
 • B ) Kitap okuma
 • C ) Özenti
 • D ) Taklitçilik

3

Sigara ve tütün ürünleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Sigarada pek çok zehirli madde bulunur.
 • B ) Sigaranın dumanı, sadece içene değil, çevredeki insanlara da zarar verir.
 • C ) Sigaradaki bazı vitaminler vücut için faydalıdır.
 • D ) Sigarada bağımlılık yapan nikotin bulunur.

"Müminde bulunması gereken en önemli özellikler hangileridir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "İbadetler insanlara neler kazandırır?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.