S:1

Ülkemizde yaşanan trafik kazalarının başlıca sebeplerinden biri ............................... araç kullanmaktır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

Ülkemizde yaşanan trafik kazalarının başlıca sebeplerinden biri ............................... araç kullanmaktır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? sorunun cevabı "alkollü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir resim dosyası uzantısıdır? Kare için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ? Pontuslu Rumların Karadeniz bölgesinde Türklere saldırmaları, buna karşılık Türkler in de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz. İtilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesiyle ilgili olabilir? Milli iradeye dayanan ve Türkiyenin geleceğini elinde tutan tek güç TBMMdir.Mustafa Kemal Atatürkün bu sözü daha çok hangi temel ilke kapsamına girmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Davetiye, El ilanları, Broşür, Kartpostal vb. gibi sayfalar oluşturmak için aşağıdaki programlardan hangisini kullanırız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi Peygamberimizin gençlik yıllarında ön plana çıkan davranışlarından değildir? 653 X 20 = ?​Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden meydana gelmiştir? Formula 1 ve olimpiyatlar gibi spor etkinlikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi istihdam şekillerinden birisi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatımbozukluğu vardır? "İki veya daha fazla kişinin aynı zaman içerisinde internet üzerinden birbirleriyle yazışabildiği alanlardır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Mekkedeki Mescid-i Haram denilen caminin tam ortasında bulunan, yaklaşık 13 m yüksekliğinde, 11-12 m eninde, taştan yapılmış, dört köşeli bir binaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Teknolojilerinin yararlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi için söylenemez? Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin çevrelerinin uzunluklarını bulunuz?a = 26 cm b = 17 cm c = 15 cm 499, 501 ve 600 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde, inançla ilgili yorumların amaçlarından biri değildir? Aşağıdaki biyomlardan hangisinde yaşayan canlı türleri dü-şük sıcaklık değerlerine daha az dayanıklıdır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir? Ders çalışırken kullandığımız lambanın hangi konumda olması gerekir? Yargının ayrılmaz parçası olan savunmayı temsil eden, bir şehirde bulunan avukatların kayıtlı ve bağlı bulundukları meslek kuruluşuna verilen isim hangisidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir? Miryokefalon Savaşı, aşağıdaki Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarlarından hangisi döneminde yapılmıştır? Olumsuz bir durum karşısında hangi arkadaşımız gibi davranmalıyız?Aras: Arkadaşıma bağırırım.Çınar: Arkadaşıma küserim, bir daha onunla konuşmam.Selim: Arkadaşıma hatasını söylerim. Bir kutu dondurmanın kütlesi 980 gramdır. Kabın darası 65 gram olduğuna göre dondurmanın kütlesi kaç gramdır? Aşağıdakilerden hangisi geçmiş zamanı gösterir? Epitel doku, insan vücudunda aşağıdaki görevlerden hangisini gerçekleştiremez? Aynı büyüklükteki iki varilin birinde 42 L, diğerinde 34 L zeytinyağı var. İki varildeki yağ miktarını eşitlemek için kaç litre yağı diğerine aktarmalıyız? I need a - - - - of bread. Cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.(I) I went to Ankara last year. (II) I visited Anıtkabir when I arrived there. (III) I saw the big buildings in Çankaya. (IV) My father takes me to the Ankara Castle. (V) I ate delicious meals in Hamamönü. Duvar ilanları ve reklam panoları ......... ............ aracıdır. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? İnsan hayatını kolaylaştırmak için geliştirilen araç-gereçleri ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sen deisteksiz misafir gibisin bendeyüreğin biraz soğuduğundaiçindeki fırtına durulduğundabir gecenin tam ortasındabiliyorum bu limanı terk edeceksinBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? İnsanların doğayı değiştirerek ortaya koyduğu ürünlere beşeri unsur denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri bir unsurdur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir