Sor

Eğitim Alanında En Çok Kullanılan Teknolojik Ürünler Hangileridir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Eğitim Alanında En Çok Kullanılan Teknolojik ÜrünlerAkıllı Tahta: Öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitim materyallerini paylaşmalarını ve etkileşimli dersler düzenlemelerini sağlayan büyük bir dokunmatik ekran.

Tabletler ve Bilgisayarlar: Eğitim materyallerini dijital ortamda sunmak, öğrencilerin eğitimle ilgili kaynaklara erişimini kolaylaştırmak ve uzaktan eğitim gibi yeni öğretim modellerini desteklemek için kullanılan cihazlar.

E-Kitap Okuyucuları: Ders kitaplarını, romanları ve diğer kitapları dijital olarak okumak için kullanılan cihazlar.

Eğitim Yazılımları: Öğretmenlerin ve öğrencilerin işbirliği yapmasını ve öğrenme materyallerine erişimlerini kolaylaştıran yazılımlar.

İnternet: Öğretmenlerin ve öğrencilerin dünya genelindeki kaynaklara erişimini sağlayan bir ağ.

Mobil Uygulamalar: Eğitim materyallerine erişim için kullanılan cihazlar için geliştirilen uygulamalar.

Online Eğitim Platformları: Uzaktan eğitim sağlamak için kullanılan çevrimiçi platformlar.
1

Ürünlerin kalitesini belirleyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Tüketici Derneği
 • B ) Türk Standartları Enstitüsü
 • C ) Tüketici Hakem Heyetleri
 • D ) Maliye Bakanlığı

2

Ampulü aşağıdakilerden hangisi icat etmiştir?

 • A ) Isaac Newton
 • B ) Graham Bell
 • C ) Albert Einstein
 • D ) Thomas Edison

3

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerle ilgili değildir?

 • A ) Daha hızlı seyahat etmek.
 • B ) Daha kolay iletişim kurmak.
 • C ) Daha iyi bir eğitim almak.
 • D ) Daha yardımsever bir toplum oluşturmak.

4

I. problemi belirlemek
II. uygulama sonucu başarılı olmadıysa tekrar araştırmak
III. doğru düşünceyi uygulamak
IV.düşüncelerin doğru olup olmadığını anlamak için araştırma yapmak
V. problemi çözmeye yönelik fikirler üretmek
Yukarıda, buluş yapma sırasında izlenecek aşamalar verilmiştir. Bu aşamalar, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

 • A ) I-III-IV-V-II
 • B ) I-V-IV-II-III
 • C ) I-V-III-IV-II
 • D ) I-II-III-İV-V

5

Aşağıda verilen teknolojik ürün - kullanım alanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A ) Uçak - Ulaşım
 • B ) Röntgen cihazı - Sağlık
 • C ) Etkileşimli tahta - Eğitim
 • D ) Endoskop kamera - İletişim

6

Teknoloji ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Herkes faydalanamaz.
 • B ) İnsanlar için zararlıdır.
 • C ) Hayatımızı kolaylaştırır.
 • D ) Sadece şehirlerde yararlanılır.

7

Televizyon yayınlarının hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz etkilerinden biri değildir?

 • A ) Uyku düzenini bozar.
 • B ) Ders çalışmada isteksizlik yaratır.
 • C ) Bilgilerin hafızada kalıcı olmasını sağlar.
 • D ) Göz sağlığına zararlı olabilir.

8

Aşağıdakilerden hangisi kullanıldıktan sonra tekrar değerlendirilebilecek ürünlerdendir?

 • A ) yıpranan ayakkabılar
 • B ) plastik ve teneke kutular
 • C ) tıbbi atıklar
 • D ) yiyecek artıkları

"Eğitim Alanında En Çok Kullanılan Teknolojik Ürünler Hangileridir? " konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Ulaşım Alanında Teknolojik Ürünler Hangileridir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.