S:1

Çocukların yaşamında teknolojik gelişmelerin etkisini nasıl izleyebiliriz?

Çocukların yaşamında teknolojik gelişmelerin etkisini nasıl izleyebiliriz? sorunun cevabı "yaşadıkları çevreye bakarak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin içeriği hayal ürünüdür? Doğu Anadolu’da sanayi yeterince gelişmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?  Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan edebi eserlerin başında Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliğinin konu edildiği ……….. ler gelir. Allah’a (c.c.) yalvarıp yakarma ve dua etmeyi içeren ………… lar da edebiyatımızda dinin izlerini göstermektedir.Hz. Muhammed’e (s.a.v.) duyulan sevgi ve saygının şiirsel olarak anlatıldığı eserler ise …………. olarak adlandırılmaktadır.Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmez? Aşağıdaki hadislerden hangisi çalışmanın gerekliliğini ifade etmektedir? Ekmek, patates yemeği, cacık ve baklava yiyen bir öğrenci aşağıda verilenlerden hangisini en fazla oranda almıştır? Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcük değildir? Kelamcılara göre aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynaklarından biri değildir? Her gün düzenli olarak spor yapmalıyız.Spor yapmazsak daha çok hasta oluruz.Sağlıklı kalmak için yediğimiz şeylere dikkat etmeliyiz.Düzenli spor yaptığı için sağlıklıydı.    Yukarıdaki cümlelerden hangisi amaç-sonuç  anlamı taşımaktadır? Yöntem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Krokiler ölçekli olmayan kabataslak çizimlerdir. Çizdiğimiz yer kuş bakışı gösterilir ve burada herkes tarafından bilinen cadde, bina, iş yeri, çarşı gibi unsurlar krokide gösterilmelidir.Bu metne verilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanlarının başına “Y” yazınız.(....) Çocukların ve haklarının korunmasında birinci sorumlu ailedir.(....) Bir arada yaşamanın kurallarıyla ilk olarak okulda karşılaşırız.(....) Yaşımız ilerledikçe görev ve sorumluluklarımız da çoğalır.(....) ​On dokuz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.(....) TBMM İstanbul’da açılmıştır. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Suresinin özelliklerinden biri değildir? Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allah’ın izniyle gösterdikleri olağan üstü olaylara denir.Örneğin Hz.İbrahim’i ateşin yakmaması.Yukarıda tanımı ve örneği verilen dini kavram aşağıdakilerden hangisidir?   I)   Ethernet Kartı  II)   Tv Kartı  III)  Kablolar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayar arasında ağ bağlantısı kurarken ihtiyacımız olan donanımlardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kipinde anlam kayması yoktur?  Aşağıdakilerden hangisi Türkİslam dünyasında eğitim-öğretim kurumları sınıfında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi eroz-yonu hızlandıran durumlardandır? Sınıfımızda 12 sıra ve her sırada 2 öğrenci oturmaktadır. Sınıfımızın mevcudu ne kadardır? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Bakkal Kemal amca, ağırlıkları 36 kg 300 g ve 44 kg 700 g olan iki çuval şeker alıyor. Bu şekeri 9 kg' lık kaç poşete ayırır? Bir sulu çözelti kırmızı turnusol kağıdını maviye boyamaktadır. Bu çözeltiye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Namazı kılarken Kâbe’nin olduğu yöne doğru dönmek namazın hangi farzıdır? İtilaf Devletleri Londra Konferansı’na hem TBMM’yi hem de İstanbul Hükümeti’ni bir arada çağırmıştır.Buna göre İtilaf Devletlerinin amacı;I.     Türkleri birbirine düşürerek Sevri kabul ettirmekII.    Türkleri kendi içinde bölmekIII.   Türklerin savaş stratejisini öğrenmekdurumlarından hangileri olabilir? Hangisi öğretmenlerin özelliklerinden değildir? Atatürk’ün öğrenim gördüğü okullar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 3965 fazlası 5890 eden sayı kaçtır? Mezopotamya uygarlığı için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ethan : Can you ride a horse?Jason : No, I can’t, but - - - -. Aşağıdakilerden hangisi sosyal haklardan değildir?  Eğitimciler için hangisi yanlıştır? Amcamın ineklerinden biri günde 24 litre diğeri 27 litre süt veriyor. Bir haftada bu inekler toplam kaç litre süt verir? Kur’an’ı güzel bir ses ve tarzla okunmasına ne denir?  Temsil Heyetinin görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?   3598 – 1114 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Peygamberimizin babası ne zaman vefat etti? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir akşam yemeğinde bulunmaz? Ne zaman dedeme ziyarete gitsek başında lacivert bir bere, sırtında kaşmir bir ceket,elinde bir makas bahçesinde bulurduk onu.Telaşsız, yumuşak adımlarla gelir; nezaketle karşılardı bizi. Birinci katta pencerelerine yapraklar değen büyük odada toplanırdık ailece.Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? -Boyunlarına kırmızı bir tülbent bağlanır.-Başlarının üzerinde tuz ve un çevrilir.-Davul zurna eşliğinde havaya atılarak uğurlanır.Yukarıda bahsedilen gelenekler hangi uygulama ile ilgilidir. 385 cm uzunluğundaki ipi 35 cm’lik parçalara bölmek için kaç defa kesmeliyiz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir