Sor

İnsanı diğer insanlardan ayıran bireysel farklılıklara örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Bireysel özellikler: İnsanları birbirinden ayıran, bizi biz yapan özelliklerimizdir. Bu özelliklerimiz sayesinde diğer insanlardan ayrılırız.

Sevdiğimiz şeyler, nefret ettiklerimiz, korkularımız, üzüntülerimiz, heyecanlarımız, sevinçlerimiz, şaşkınlıklarımız, utançlarımız, öfkelerimiz, endişelerimiz, kaygılarımız farklıdır.

Hepimizin düşüncesi, ilgi ve yeteneği farklıdır.

İnsanların dış görünüşleri bakımından birbirlerinden farklı oluşudur. Örneğin, ten rengi, saç rengi, şişman veya zayıf olma, uzun veya kısa olma vb.

Farklı ırkların, farklı kültürlerin, birbirlerinden farklı özelliklerde olan insanların ve toplulukların bir arada mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak için farklılıklara saygı göstermenin benimsenmesi ve öğrenilmesi gereklidir.
1

Bir aile için hangisi söylenemez?

 • A ) Aile içinde dayanışma vardır.
 • B ) Aile içinde demokrasi vardır.
 • C ) Aile bireyleri her istediğini yapabilir.
 • D ) Ailede herkesin sorumluluğu farklıdır.

2

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bireysel farklılıklarımız ile ilgilidir?

 • A ) Sakla samanı, gelir zamanı.
 • B ) Beş parmağın beşi bir olmaz.
 • C ) Ayağını yorganına göre uzat.
 • D ) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

3

Kişilere doğumundan itibaren verilen ve o kişiye ait bilgileri içeren belgeye..............
...................denir. cümlesini hangi seçenek doğru tamamlar?

 • A ) nüfus cüzdanı
 • B ) paso
 • C ) doğum raporu
 • D ) öğrenci kimlik kartı

4

Aşağıdaki olayları kro­no­lo­jik sı­ra­ya koy­du­ğu­nuz­da han­gi­si­ni di­ğer­le­rin­den son­ra yaz­ma­nız ge­re­kir?

 • A ) Yürümeyi öğrendim.
 • B ) 3. sı­nı­fa geç­tim.
 • C ) Oku­ma yaz­ma­yı öğ­ren­dim
 • D ) 4. yaş gü­nü­mü kut­la­dım.

5

Hangisi insanları birbirinden ayıran fizksel özellikerden değildir?

 • A ) Boy uzunluğu
 • B ) Kilo
 • C ) Saç rengi
 • D ) Duygu

6

Bireysel farklılıklar toplumsal..................... cümlesini tamamlayan anlamlı sözcük hangisidir?

 • A ) zenginliktir.
 • B ) dayanışmadır.
 • C ) birliktir.
 • D ) yardımlaşmadır.

7

Aşağıdakilerden hangisi olumlu duyguyu yansıtır?

 • A ) kin
 • B ) nefret
 • C ) sevgi
 • D ) Kıskanma

8

Aşağıdaki davranışlardan hangisinin kendini başkalarının yerine koyma duygusunun bir sonucu olduğu söylenemez?

 • A ) Cemre in boş zamanlarında resim yapması.
 • B ) Ayfer ‘in okul kantininde sıraya girmesi.
 • C ) Yağız' ın annesine yardım etmesi
 • D ) Emrah'ın, kütüphanede sessiz olması.

"İnsanı diğer insanlardan ayıran bireysel farklılıklara örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Atatürk’ün Okuduğu Okullar" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.