Sor

4. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Tıpkı parmak izimiz gibi hepimizin ilgi alanları, yetenekleri, becerileri, duyguları farklı farklıdır. Bu farklılıklar zenginlik olarak kabul edilmelidir. Bu farklılıklara saygı duymalı, yaşantımızda başka kişilere karşı sevgi, barış ve hoşgörü içinde olmalıyız.

Her birimiz farklı farklı özelliklere ve yeteneklere sahibiz. En yakınımızda olan insanların bile ilgileri ve yetenekleri bizden farklı olabilir.

İnsanlar farklı duyguları yaşayıp farklı düşüncede olabilirler. Bireyler insanların kendisinden farklı duygu ve düşüncelerde olduğunu kabullenip, onlara saygı duymalıdırlar.

Irk dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeden hangi düşünceden olursa olsun insanlara saygı gösterilmeli farklılıklara hoşgörülü olmalıyız.
Nedir Hoşgörü:
Farklı olana saygı duyma, kişileri ve olayları olabildiğince anlayışla karşılayarak hoş görme durumuna hoşgörü denir.

İnsanların Birbirinden Farklı Olan Özellikleri Şunlardır.
1- Fiziksel Özellikler (Boy, saç rengi, kilosu)
2- Duygusal Özellikler (Utangaçlık, yardımseverlik)
3- Zihinsen Özellikler (Detaylı düşünme, unutkanlık, güzel konuşma, yetenek)

Farklı düşüncelere saygılı olmalı empati kurmalıyız.
Empati nedir?: Kişinin kendisini başkasının yerine koyması, onun duygu ve düşüncesini anlamaya çalışmasına empati denir.

Özetle:
1- Hiçbir insan farklılıklar nedeniyle suçlanmamalı, dışlanmamalı ve alay edilmemelidir. Herkesin farklılıklarını özgürce yaşayıp ifade etme hakkı vardır.
2- İnsanları duygu ve düşünceleri yüzünden dışlamamalı, alay etmemeli, suçlamamalıyız.
3- Herkesin farklılıklarını özgürce yaşayıp ifade etme hakkı vardır.
4- İnsanlara ırk dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeden hangi düşünceden olursa olsun saygı gösterip hoşgörülü olmalıyız.
5- İnsanlar duygu ve düşünceleri ile de birbirinden ayrılırlar. Farklı görüşleri savunup farklı hayat tarzlarını benimseyebilirler. Bu çeşitlilik doğal karşılanmalı ve zenginlik olarak görülmelidir.

İnsanlar arasındaki benzerlikler:
- Nefes almak
- Yemek yemek
- Uyumak
- vücut organları
- boşaltım yapmak
- su içmek
- sevme ve sevilme ihtiyacı
- barınma
- kromozom sayıları

İnsanlar arasındaki farklılıklar:
- ses tonu
- parmak izi
- saç, göz ve ten rengi
- boy uzunluğu
- yüz yapısı
- yaş
- huy, karakter, kişilik özellikleri
- zeka
- inanç
- eğitim seviyesi
- cinsiyet
- hobiler
- medeni durum

Bilmekte Fayda Var.
1. İnsanın kendisini başkasının yerine koymasına empati denir.
2. Yeni kimlik kartlarındaki elektronik çip kimlik belgelerimize akıllı kart özelliği kazandırmaktadır.
3. Bireylerde doğuştan var olan bir işi yapabilme becerisine yetenek denir.
4. Farklılıklara saygı insanları oldukları gibi kabul edebilmektir.
5. İnsanlar arasındaki farklılıklar birer zenginlik olarak görülmelidir.
1

I. Pasaport başvurusunda
II. Oyun parkına girişte
III. Sağlık hizmeti alımında
IV. Alışveriş merkezine girişte
V. Noter İşlemlerinde
Yukarıda verilenlerden hangilerini yaparken resmî kimlik belgesini kullanmak gereklidir?

 • A ) III - IV - V
 • B ) II - III - V
 • C ) I - III - V
 • D ) I - II - III

2

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir?

 • A ) Parmak izimiz
 • B ) Boy uzunluğumuz
 • C ) Düşüncelerimiz
 • D ) Göz rengimiz

3

Hayatta en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir.
Mustafa Kemal Atatürk'e ait Yukarıdaki söz, Atatürk'ün hangi kişisel özelliğine doğrudan vurgu yapmaktadır?

 • A ) Akılcılığı
 • B ) Yöneticiliği
 • C ) Çok yönlülüğü
 • D ) İleri görüşlülüğü

4

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyde olan resmi belge hangisidir?

 • A ) Ehliyet
 • B ) Pasaport
 • C ) Nüfus cüzdanı
 • D ) Diploma

5

Aşağıdakilerden hangisi yaşamımıza dair belli başlı olayların bulunduğu kronolojide yer almaz?

 • A ) İlk karne tarihi
 • B ) Okula başlama tarihi
 • C ) Pikniğe gitme tarihi
 • D ) Askerliğe gitme tarihi

6

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bireysel farklılıklarımız ile ilgilidir?

 • A ) Sakla samanı, gelir zamanı.
 • B ) Beş parmağın beşi bir olmaz.
 • C ) Ayağını yorganına göre uzat.
 • D ) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

7

Aşağındakilerden hangisi insanların benzersiz özelliklerinden biri değildir?

 • A ) Parmak İzi
 • B ) İris tabakası
 • C ) Kalp atışımız
 • D ) Göz rengimiz

8

T.C. Kimlik Belgesi'ne bakarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A ) Doğum yeri
 • B ) Doğum tarihi
 • C ) Baba Adı
 • D ) Kardeş sayısı

"4. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Bireylerin ilgilerini, ihtiyaçlarını ve yeteneklerini bilmeleri gerekli midir? Neden?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.