Sor

Herkesin Bir Kimliği Var Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Her insanı bir başkasından ayıran benzersiz özellikler vardır. Parmak izi dışında , gözdeki iris tabakası, ses, yürüme kalp atışı ritmi özellikler benzersizdir.
İnsanlar bu benzersiz özellikleri doğuştan kazanır.
Kimlik belgesi nedir? Kişiye ait bilgilerin olduğu resmi belgedir. Bireylere doğumdan itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından verilir. Tüm resmi işlemlerimizi bu kimlik belgesi ile yaparız.
Günümüzde çipli olan yeni kimlik belgeleri kullanılıyor. Önceki kimlik belgeleri bay ve bayanlara göre farklı renklerdeydi ve çipli değildi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre eski kimlikleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yenisi ile değiştirmek gerekiyor.
Özetle;
1- Kimlik kartımızda yer alan TC Kimlik numarası on bir rakamdır ve benzersizdir.
2- Resmi iş ve işlemlerimizi Kimlik belgemizle YAPARIZ.
3- İlk resmî kimlik belgesi Osmanlı Devleti zamanında 1882 yılında düzenlendi.
4- 130 yıldan daha uzun bir geçmişi bulunan nüfus cüzdanlarının biçimi günümüze kadar 6 kez değiştirildi.
5- Kimliğimizin ön yüzünde; TC kimlik numarası, Fotoğraf, Soyadı, Adı, Doğum tarihi, Seri numarası, Geçerlilik tarihi, Uyruğu ve Kişinin imzası yer almaktadır.
6- Kimliğimizin arka yüzünde ; Anne adı, Baba adı, Veren makam, çip yer alır.
7- Fotoğraf ( 15 yaşına kadar olan kişinin velisinin isteğine göre yer alabilir.)
8- Yeni kimlik kartlarımız on yıl boyunca geçerlidir.
9- Yeni kimlik kartlarımızda renk ayrımı yapılmadan kadın erkek bütün Türk vatandaşlara turkuaz renkli kimlik kartları verilmektedir.
10- On beş yaşını tamamlamamış çocukların fotoğraflarının kimlik kartlarında yer alması zorunlu değildir. Bununla birlikte velisinin istemesi hâlinde kaç yaşında olursa olsun çocukların fotoğrafları da kimlik kartlarına basılabiliyor.
1

Olayların insanların iç dünyasında uyandırdığı izlenime..................denir?

 • A ) fiziksel
 • B ) kişi
 • C ) kıskançlık
 • D ) duygu

2

Yaşamınızla ilgili belli başlı olayları kronolojik sıraya koymanız istendiğinde aşağıdakilerden hangisini en sona bırakmanız gerekir?

 • A ) dördüncü yaş günü
 • B ) İlk dişin çıkması
 • C ) Beşinci sınıfa başlama
 • D ) Okuma bayramına katılma

3

 • I. Çok heyecanlı bir insanım.
 • II. Kısa boylu hafif kilolu bir kişiyim.
 • III. İnsanlara güvenirim.
 • IV. Düz kumral saçlıyım.
Yukarıda verilenlerin hangileri fiziksel özelliklerimizdendir?

 • A ) I. ve II.
 • B ) II. ve III
 • C ) II. ve IV
 • D ) I. ve III

4

I. Pasaport başvurusunda
II. Oyun parkına girişte
III. Sağlık hizmeti alımında
IV. Alışveriş merkezine girişte
V. Noter İşlemlerinde
Yukarıda verilenlerden hangilerini yaparken resmî kimlik belgesini kullanmak gereklidir?

 • A ) III - IV - V
 • B ) II - III - V
 • C ) I - III - V
 • D ) I - II - III

5

Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına.........................denir. cümlesinde noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır?

 • A ) zaman
 • B ) tarih
 • C ) kronoloji
 • D ) dizin

6

Aşağıdakilerden hangisi bizi birey yapan ve başkalarından ayıran en önemli özelliktir?

 • A ) Yaşadığımız çevre
 • B ) Ailemizin ekonomik durumu
 • C ) Duygularımız ve düşüncelerimiz
 • D ) Doğum tarihimiz

7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Aynı olaylar karşısında insanlar farklı tepkiler gösterebilir.
 • B ) Her bireyin farklı zevkleri vardır.
 • C ) Hoşgörü göstermek yanlıştır .
 • D ) Sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir.

8

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bireysel farklılıkları anlatmaktadır?

 • A ) Bir elin nesi var iki elin sesi var.
 • B ) Beş parmağın beşi de bir olmaz.
 • C ) Ağaç yaş iken eğilir.
 • D ) Damlaya damlaya göl olur.

"Herkesin Bir Kimliği Var Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Bireylerin farklı özelliklere sahip olmalarının sağlayacağı faydalar neler olabilir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.