3-4-5-6-7-8-9-10 Basamaklı Doğal Sayıların Okunuşu (Online)

Doğal Sayıların Okunması
Sayıyı Gir
Sayı: 0

Sorubak Fikrini Önemsiyor. Bize Ne Düşündüğünü Yaz.
Huseyin777

evet seyit

Seyit

kolay

Seyit

çok kolay

Bir Şeyler Karala! 💯
* Zorunlu
10000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics

Bu araç 3-4-5-6-7-8-9 basamaklı doğal sayıların okunmasını online olarak yazar. 3.sınıf doğal sayıların okunması, 4.sınıf doğal sayıların okunması, 5.sınıf doğal sayıların okunması işlemlerini interaktif olarak yapar.

Doğal sayılar sıfırdan başlayarak sonsuza kadar devam eden sayılar kümesidir. Sayma sayılarına 0 (sıfır) sayısını katarsak doğal sayılar oluşur.

Doğal sayılar soldan sağa doğru okunurlar. » Her bölükte önce bölükteki sayı okunur. Sonra da bölüğün adı söylenir. » Yalnız birler bölüğünün adı söylenmez. » Sayının yazılışında söylenmeyen bölük ve basamaklara "0" sıfır yazılır.