En Güzel Vakıflar Haftası Şiirleri

En Güzel Vakıflar Haftası Şiirleri

Vakıflar Haftası Şiirleri Vakıf, kişiler veya kurumlarca kurulmuş olan, yasayla görev ve yetkileri belirlenen tüzel kişiliktir.

Geleneksel olarak, bir hizmetin gelecekte de yapılmasına olanak tanıyan belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya paraya vakıf  adı verilir.

 Bu geleneksel yapının Türkiye Anayasası ile kurumsallaştırılması ile oluşmuştur. Anayasaya göre "Dernekler ve vakıflar kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler." Yani belirli bir amaç için kurulur ve bunun dışında etkinlik gösteremezler. Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenirler.

 

VAKIFLAR HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLERİMİZDEN ÖRNEKLER:

Vakıflar haftası güzel sözler

 Vakıflar

 Vakıflar

Vakıflar

Derman Vakıflar Olsun

Vakıflar Haftası

                Daha fazlası için buraya tıklayınız>>>>>