2013 SBS başvurularında okul müdürlüklerinin yapacakları iş ve işlemler

2013 SBS başvurularında okul müdürlüklerinin yapacakları iş ve işlemler

2013 SBS Başvuru KılavuzuBAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Başvurular,
1. e-Okul sistemindeki öğrenci bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,
2. Öğrenci sınav ücretini başka bir hesaba ya da yanlış sınav hesabına yatırmışsa,
3. Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa,
geçersiz sayılacaktır.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER
a. Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, e-Okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,

b. 2013-SBSye başvurmak isteyen öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerini bilgilendirmek, başvuru tarihlerinde öğrencilere başvuru yapmaları konusunda rehberlik etmek,

c. Öğrenimlerinin bir bölümünü herhangi bir sebeple yurt dışında geçirmiş ve halen yurtiçinde e-okul sistemine kayıtlı olarak 8. sınıfa devam eden, 2013-SBSye başvuracak öğrencilerin mağdur olmamaları için yurt dışı eğitim-öğretim bilgilerini e-Okul sistemine işlemek,

d. 2013-SBSye başvuran ve PYBSye katılmak isteyen, başvuru şartlarını taşıyan öğrencilere rehberlik etmek, başvuru işlemlerini zamanında yapmak ve okulda kurulan komisyon tarafından öğrenciye ait belgeleri kontrol etmek,

****************************

2013 SBS Başvuru Kılavuzunu İndir

****************************

e. Fotoğraflı sınav giriş belgesini internetten çıktı alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek ve sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini onaylayarak vermek,

f. Okulunda sınav hizmeti alması gereken engelli öğrenci varsa, bu öğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul sisteminden takip etmek,

g. Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı bölge ortaokullarında (YBO) öğrenim gören engelli öğrenciye ait Özürlü Sağlık Kurulu Raporu, Özürlü Kimlik Kartı veya özür bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanını başvuru tarihleri arasında RAMa topluca göndermek,

h. Öğrenciler, 2013-SBSde, e-Okul sisteminde kayıtlı olan zorunlu yabancı dil dersinin testinden sorumlu olacaktır. Buna bağlı olarak,
-Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin,
- Şubesi değişen öğrencilerin,
- Nakil işlemi yapılan öğrencilerin,
zorunlu yabancı dil dersini e-Okul sistemine 22 Mart 2013 tarihine kadar işlemek.

Bu konuyla ilgili öğrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alınmayacaktır.
i. İşitme ve/veya zihinsel engeli olan öğrencinin yabancı dil sınavına katılması için velinin yazılı başvurusu üzerine, bu durumu e-Okul sisteminde not bilgileri ile ilgili kısma işlemek,

j. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrencilerin başvuru işlemlerini, e-Okul sistemi üzerinden takip etmek,
k. Okulun internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek.

2013 SBS uygulama takvimi

Biliyorsunuz daha önceki yazımda 2013 Yılında SBS Puanı Nasıl Hesaplanacak? adlı bir yazı yazmıştım. 2013 yılında Orta öğretim Yerleştirme Puanı hesaplama yönteminin değiştiğini belirtmişti. Sorubak olarakta bizler SBS Puan Hesaplama Motorumuzu bu sisteme göre tekrar güncelledik. Tahmini 2013 SBS Puanınızı buraya tıklayarak hesaplayabilirsiniz.

2013 SBS sınavı 8 Haziran 2013 tarihinde yapılacak