Yurt dışında öğrenim görenler öğrencilerin SBS sınavına başvuruları

Yurt dışında öğrenim görenler öğrencilerin SBS sınavına başvuruları

Yurt dışında öğrenim görenlerin SBS sınavına başvuruları

İlköğretimlerini ülkemizdeki ilköğretim kurumlarının 8 inci sınıfına denk bir sınıfta yurt dışında Bakanlığa bağlı olmayan eğitim kurumlarında sürdüren öğrenciler, öğrenim belgesi ile başvurarak seviye belirleme sınavına katılabilirler.

Velisinin yurt dışında bulunduğu sürede öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını Bakanlığa bağlı olmayan yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören öğrencilerin ortaöğretime yerleştirme puanının hesaplanması, SBS puanı ile yurt içinde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları dikkate alınarak hesaplanır.

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki ilköğretim okullarında öğrenim görenlerin yıl sonu başarı puanları, Türkiyede öğrenim gören öğrencilere uygulanan hükümlere göre belirlenir.

2013 SBSP Puanınızı Online Hesaplayın