Yönetici Değerlendirme (Değerlendirme İzleme Ekranı)

Yönetici Değerlendirme Süreci kapsamında değerlendirici kişilerin giriş işlemleri devam etmektedir.

Son giriş tarihi 15 Ağustos 2014 olduğundan aşağıdaki uyarının yapılması gerekli görülmüştür.

Okul/Kurum ve İlçe Kullanıcıları için MEBBİS > Başvuru Onay Modülü > Okul/Kurum Müdür Değerlendirme İşlemleri altında Değerlendirme İzleme Ekranı açılmıştır. Bu ekranda değerlendirici kişilerin giriş yapıp yapmadığı MEBBİS üzerinden kontrol edilebilir. Ancak hangi bilgileri girdiği hiçbir kullanıcı tarafından görülemez.

Kişilerin durumları Değerlendirdi, Değerlendirmedi ya da Değerlendirmeyecek olarak simge ile gösterilmektedir.

Değerlendirmedi durumundaki kişilerin uyarılması ve giriş yapmalarının sağlanması gereklidir.