Yönetici Atamalarına Mülakat Geliyor

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapacak eğitim yöneticileri sözlü sınavla belirlenecek İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat yasasının değişmesiyle beraber Yönetici Atama Yönetmeliği de dahil olmak üzere bir çok yönetmelik değişecek. Bakanlık Merkez Teşkilatı, Teşkilat yasasının çıkmasının ardından mevcut yönetmelikleri KHK göre düzenleyerek yeniden hazırlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanununun;
(8) Okul ve kurum müdürleri; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu ile Kanunlaşan okul ve kurum müdürlüğüne atamalarda sözlü yada bir diğer tabirle mülakat sistemi için Milli Eğitim Bakanlığında yeni yönetmelik hazırlanmaktadır.
Kanun Hükmünde Kararname ile Kanunlaşan Teşkilat Kanununun Atama başlıklı 8. maddesine istinaden okul ve kurum müdürleri sözlü sınavla belirlenip il müdürünün teklifi üzerine Valilik makamı tarafından atanabilecek. Bu Kanunu sendikaların Danıştaya götürme gibi bir hakkı da bulunmamaktadır. Ancak siyasi partiler Anayasa mahkemesine götürerek KHK iptal ettirebilirler.
Milli Eğitim Bakanlığında İl Müdürleri, İlçe Müdürleri, Okul ve Kurum Müdürlerinin yer değiştirme, hizmet bölgeleri ve rotasyon konularını da içeren çalışmalar devam etmektedir.
Aslında bu çalışmaların içerisinde Türkiyeyi 5 hizmet bölgesine ayırarak öğretmenlere rotasyon uygulaması da yer almaktaydı. Ancak öğretmenlere uygulanacak rotasyon uygulamasının bir sendika aracılığı ile bir haber sitesine sızdırılması ve akabinde sendika ve kamuoyu baskısı ile şimdilik rotasyon rafa kalktı
Yönetici atamalarında kısa bir zaman sonra sözlü sınav uygulamasına geçilecektir. Yeni çıkacak Yönetici Atama ve Yer değiştirme yönetmeliğinde sözlü sınav olacaktır. Yeni Yönetici Atama ve Yer değiştirme yönetmeliğinin kısa bir süre içerisinde yayınlanması halinde yönetici atama sınavına giren adayların sınav puanlarının bile bir hükmü kalmayacaktır.
Bakanlığın Yönetici atamalarında sözlü sınav ( mülakat ) sistemini adilane bir şekilde uygulaya koyması yerinde bir yaklaşım olacaktır.
Kaldı ki mevzuat ve yönetmelik ezberlemek veya kıdem yılının fazla olması gibi kriterle yapılacak yönetici atamaları tek başına sağlıklı bir atama biçimini yada kriterini oluşturmamaktır.
Mevzuat ve yönetmelik hükümlerine göre yönetici atama sınavları tabii ki yapılmalıdır. Ancak yazılı sınavın yanında mutlaka sözlü sınavla da adayların yeterlilikleri ölçülmelidir.
Sonuç olarak ; Milli Eğitim Bakanlığının çıkarmış olduğu Teşkilat Yasası hükümleri doğrultusunda kısa bir süre sonra müdürlük atamalarında sözlü sınav ( mülakat) uygulaması gerçekleşecektir. Milli Eğitim Bakanlığının sınav esaslı yönetici atamaları başlamadan önce yeni yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliğini çıkararak , sınav puanı ile yapılacak atamalarda , sözlü sınav ( mülakat ) uygulamasını da devreye koyması gerekmektedir. Yazılı sınav + Sözlü Sınav ( Mülakat) esaslı bir atama biçimi daha sağlıklı bir uygulama olacaktır.
Kamuoyunun Bilgisine Sunulur.
Kamudanhaber.Com

NE ZAMAN?

Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Sınav
Haber Kategori
Ne Zaman
Haber Kategori
Haber

SON HABERLER